VIDEO: Žiadny súd nemôže hovoriť ministrovi vnútra do toho, ako má riadiť policajný zbor, tvrdí sudkyňa Jelínková Dudzíková

14.11.2023 | 13:35
  1
Aktuálne víri mediálny svet polemika o hraniciach civilného a správneho súdnictva v rozhodovaní o personálnych otázkach príslušníkov Policajného zboru. Členka Súdnej rady SR, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Dana Jelínková Dudzíková k tejto téme zverejnila článok pod názvom „Civilné versus správne súdnictvo v personálnych otázkach policajtov“. Zároveň priblížila svoj názor v rozhovore s redaktorkou Mimi Šramovou, v ktorom sa vyjadrila aj na adresu Úradu na ochranu oznamovateľov aj k zasadnutiu novembrovej Súdnej rady a jej odvolaným členom.

„Nakoľko verejnosť môže byť zavádzaná skresleným podaním informácií o tom, ktorý súd je príslušný na rozhodovanie v otázkach organizačného opatrenia ministra vnútra Slovenskej republiky  a personálnych rozkazov vo veci služobného pomeru policajtov, napĺňam požiadavku zlepšovania porozumenia fungovaniu súdnictva na Slovensku, a hneď na úvod zdôrazním  jednu zásadnú vec - žiaden civilný súd nemôže svojim rozhodnutím rozhodnúť o zákonnosti resp. nezákonnosti personálneho rozkazu vydaného vo veci služobného pomeru príslušníkov Policajného zboru v nadväznosti na organizačné opatrenie ministra vnútra,“ uvádza sudkyňa Jelínková Dudzíková.

Viac v článku TU a nasledujúcom videu, v ktorom sudkyňa osvetľuje právomoc a príslušnosť súdu pri civilných a diskriminačných sporoch príslušníkov policajného zboru, ako aj prísne procesy, ktoré predchádzajú určeniu príslušnosti súdu pri sporoch:

 

Zdroj: YouTube Rozhovory s Mimi Šramovou / InfoVojna

 


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti