VIDEO: Skandál SARS-Cov-2 vede k americké armádě a k vojenskému výzkumu biologických zbraní, odhalily nové dokumenty!

27.09.2021 | 11:25
  20
Šéf americké neziskovky již v roce 2017 přiznal výzkum koronavirů v Číně s podporou americké vlády!

Skandál SARS-Cov-2 vede k americké armádě a k vojenskému výzkumu biologických zbraní, odhalily nové dokumenty! Smyčka okolo Dr. Anthony Fauciho se utahuje, podle všeho věděl o vojenském výzkumu koronavirů v Číně za americké peníze! Americká neziskovka tunelovala sankcionované granty z rozpočtu americké obrany od DARPA, NIAID a USAID a předávala je čínské laboratoři ve Wuhanu na výzkum polidštěných koronavirů, aby se zjistilo, jaká bude jejich lethalita a bojový účinek! Šéf neziskovky EcoHealth Alliance již v roce 2017 na konferenci vyprávěl, jak Američané v Číně v jedné jeskyni objevili nové koronaviry, a že z toho může být nová pandemie!

Evropská mainstreamová média po několika týdnech konečně zaregistrovala skandál, který se začíná rozvíjet v USA a potvrzuje opět další články Aeronetu. Za vznikem koronavirové pandemie stojí doopravdy Američané a jejich peníze a granty, které byly načerno a nelegálně přesměrované z USA do čínského Wuhanu a do čínských laboratoří pod kontrolou Komunistické strany Číny, jak už jsme před mnoha měsíci informovali na našem serveru.

Dokazují to nově odtajněné dokumenty o grantech [1], které na výzkum koronavirů poskytla americká armáda skrze své rozpočtové divize a složky, především skrze agenturu pro vojenský výzkum DARPA.  A právě jeden z grantů v úhrnu za 14 milionů dolarů DARPA neziskovce EcoHealth Alliance neschválila, protože jej považovala za příliš amatérsky zabezpečený, kde by hrozilo riziko úniku. Šéf neziskovky Peter Daszak o objevu nových koronavirů v Číně a o jejich výzkumu mluvil již na konferenci CUGH 2017, viz. video níže, které jsem opatřil českými titulky.

V dokumentu se uvádí, že EcoHealth Alliance chtěla v Číně provést pokus na úrovni genového inženýrství a vpravit do nově objevených koronavirů lidské sekvence, aby se ukázalo, jak se budou viry chovat v případě transmutace a přenosu ze zvířat na člověka, jaká bude lethalita, tedy úmrtnost, kolik lidí zemře na 1 000 obyvatel, na 10 000 a na 100 000 obyvatel. Výzkum se měl týkat výzkumu tzv. zesílení funkce viru (gain-of-function), který je od roku 2015 na území USA zakázaný jako výzkum za hranou mezinárodních smluv o zákazu vývoje biologických zbraní. Čína není signatářem těchto dohod, takže na jejím území je možné provádět výzkum výroby modifikovaných virů za účelem výzkumu bojových účinků virů, jedná-li se o vývoj určený čistě za účelem ochrany obyvatelstva.

Američané prováděli v Číně za pomoci soudruhů z Wuhanu výzkum koronavirů, který balancoval na hraně vývoje biologických zbraní, odhalují nové dokumenty

Čínští vědci chtěli geneticky upravit koronaviry, které by byly infekčnější pro člověka, a poté provést pokusy na živých netopýrech asi 18 měsíců předtím, než se objevily první případy COVID-19. – Agentura ministerstva obrany USA však návrh na financování zamítla, jak vyplývá z uniklých dokumentů. Podle návrhu z roku 2018 předloženého agentuře DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) plánovali vědci z Wuhan Institute of Virology geneticky vylepšit vzdušné koronaviry a vypustit aerosoly obsahující “nové chimérické proteinové hroty” mezi jeskynní netopýry v čínském Yunnanu.

Plánovali také pozměnit koronaviry tak, aby snadněji infikovaly člověka, a to zavedením “štěpných míst specifických pro člověka” do netopýřích koronavirů. Účelem výzkumu bylo podle návrhu vyhodnotit riziko koronavirů, pracovat na způsobech prevence ohnisek nákazy a dokonce očkovat netopýry proti viru. Předkladatelem návrhu byla newyorská nezisková organizace EcoHealth Alliance, v jejímž čele stojí britský vědec Peter Daszak, a která již dříve poskytla federální prostředky laboratoři ve Wuhanu na výzkum netopýřího koronaviru. Grant ve výši 14 milionů dolarů však agentura DARPA nakonec zamítla kvůli obavám, že by mohl vést k výzkumu, který by mohl zvýšit přenosnost a patogenitu viru.

Peter Daszak a Anthony Fauci

 

Podrobnosti o uniklém návrhu zveřejnila [2] skupina mezinárodních vědců Drastic Research, která zkoumá původ pandemie. Společnost Drastic uvedla, že jí dokumenty poskytl informátor, a bývalý člen Trumpovy administrativy potvrdil [3] pravost návrhu deníku Telegraph. Skupina vyjádřila obavy, zda výzkum – zejména úprava viru tak, aby byl pro člověka nakažlivější – přesto nepokračoval, a to vzhledem k teorii, že se COVID-19 rozšířil z laboratoře ve Wuhanu.

Vzhledem k tomu, že v tomto návrhu nacházíme diskusi o plánovaném zavedení štěpných míst specifických pro člověka, je oprávněné, aby širší vědecká komunita přezkoumala věrohodnost umělého vložení,” uvedl Drastic. “Je zřejmé, že navrhovaný projekt vedený Peterem Daszakem mohl ohrozit místní komunity,” uvedla DARPA v zamítnutí návrhu. Přichází týden poté, co skupina zákonodárců GOP vyzvala [4] předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou, aby předvolala doktora Anthonyho Fauciho ohledně původu COVID-19.

Anthony Fauci v centru největšího spiknutí americké CIA a čínského vedení Komunistické strany Číny

V dopise zaslaném Pelosiové 14. září uvedli [5], že se neúspěšně pokoušeli získat od několika úředníků informace o financování Národního institutu pro alergie a infekční choroby (NIAID), které podle nich mohlo být použito pro výzkum s cílem posílit funkce viru. Fauci je ředitelem NIAID. Skupina argumentovala tím, že tyto informace jsou zásadní pro zajištění dohledu a získání informací pro prevenci budoucích pandemií, a poznamenala, že zpráva zpravodajské komunity o původu smrtícího viru je neprůkazná.

Fauci byl již dříve obviněn [6] kritiky ze lži poté, co se objevily samostatné dokumenty, které byly v rozporu s jeho tvrzením, že Národní zdravotní ústavy nefinancovaly výzkum zesílení funkcí virů ve stejné laboratoři ve Wuhanu. NIAID je součástí NIH. Dokumenty [7], které získal Intercept, podrobně popisují další granty poskytnuté EcoHealth Alliance.

Program DEFUSE v rámci DARPA na výzkum koronavirů v netopýrech, který neziskovka EcoHealth Alliance nabízela americké armádě

 

Fauci opakovaně trval na tom, že financování laboratoře ve Wuhanu ze strany NIH nepředstavuje výzkum s cílem zesílit funkce u virů. Návrh grantu obsažený v dokumentech se týkal projektu s názvem “Porozumění riziku výskytu koronavirů u netopýrů“, který zahrnoval screening tisíců vzorků netopýrů a také lidí, kteří pracovali s živými zvířaty, na nové koronaviry, uvedl výstup. Grant ve výši 3,1 milionu dolarů byl udělen na pětileté období mezi lety 2014 a 2019. Poté, co bylo financování v roce 2019 obnoveno, jej Trumpova administrativa v dubnu 2020 pozastavila. Grant směřoval 599 000 dolarů do Wuhanského virologického institutu na výzkum netopýřích koronavirů.

Fauci jako šéf národního zdravotního institutu podepsal žádosti o granty, kde se navrhuje genová mainpulace, účinky na člověka a de facto weaponizace netopýřích virů

Mocní lidé zkrátka vynakládají velké úsilí na ochranu pověsti doktora Anthonyho Fauciho, přestože přibývá důkazů o jeho roli při financování nebezpečného výzkumu netopýřích koronavirů v čínské laboratoři, která je považována [8] za nejpravděpodobnější zdroj pandemie. Je zřejmé, že Fauci, hlavní lékařský poradce Bílého domu, uvedl Kongres v omyl, když popřel, že by z amerických peněz byl placen výzkum “posílení funkce” v laboratoři ve Wuhanu. Z grantových dokumentů [9], které zveřejnil server The Intercept, vyplývá, že organizace, kterou Fauci vede, Národní institut pro alergie a infekční nemoci (NIAID), financovala ve Wuhanu výzkum řady nově a nedávno objevených netopýřích koronavirů.

Propojení na laboratoře ve Wuhanu začínají Faucimu přerůstat přes hlavu

 

Cíl výzkumu je popsán v jednom 600-stránkovém návrhu grantu [10] s názvem “Porozumění riziku vzniku netopýřích koronavirů“, který Fauci podepsal: vnutit koronavirům mutace, aby se zjistilo, zda nakazí myši s “humanizovanými” plícemi. Desítky takových federálních grantů v celkové hodnotě více než 50 milionů dolarů byly od roku 2008 poskytnuty organizaci EcoHealth Alliance, newyorské “charitativní organizaci” pro divokou přírodu, kterou založil neznámý americký vědec britského původu Peter Daszak.

Spolupráce americké státní moci s Čínou za vlády Baracka Obamy vedla až ke společnému vývoji a úpravám virů s cílem otestování na člověku

Část těchto peněz pak převedl vedoucí výzkumu ve Wuhanu, takzvané “batlady” Shi Zhengli, s níž spolupracoval od roku 2005. V návrhu grantu, na který EcoHealth Alliance v letech 2014 až 2019 získala 3,1 milionu dolarů, Daszak napsal, že vědci z Wuhanu budou provádět “experimenty s virovou infekcí na buněčných kulturách a humanizovaných myších” a hledat přenos” z netopýrů na lidi.

Uděláme to tak, že budeme sekvenovat geny hrotových proteinů ze všech našich netopýřích koronavirů, budeme vytvářet mutanty. A budeme také indukovat mutace v tzv. S proteinech.” Upravování viru v laboratoři tak, aby byl infekčnější pro člověka, je samotnou definicí výzkumu “gain-of-function“, jak uvádí americké ministerstvo zdravotnictví a lidských služeb: “Výzkum, který zlepšuje schopnost patogenu způsobovat onemocnění.

Shi Zhengli, vedoucí výzkumu v čínském Wuhanu, přezdívaná “netopýří dáma”

 

Fauci v květnu a znovu v červenci před Kongresem zdůraznil, že Národní ústav zdraví (NIH) tento druh výzkumu nikdy nefinancoval. Bez ohledu na to, jak Fauci osobně definuje pojem “posílení funkce“, je však výsledkem, že frankensteinovský výzkum prováděný ve Wuhanu za americké peníze byl označen za nejpravděpodobnější zdroj viru, který zabil miliony lidí.

Fauci mohl Kongresu vysvětlit, jak to učinil v roce 2011 v článku pro Washington Post, že “vytvoření nebezpečného viru v laboratoři je riziko, které stojí za to podstoupit“. To byl postoj vědeckého establishmentu až do roku 2015, kdy Obamova administrativa pod tlakem vědců obávajících se laboratorního úniku smrtícího viru pozastavila výzkum tzv. virů s posílením funkce ve Spojených státech.

Napojení Fauciho na Daszaka se táhne všemi dokumenty a granty armády i USAID

Fauci mohl vysvětlit, že zadání tohoto nebezpečného výzkumu čínské laboratoři nebylo plíživým obejitím zákazu výzkumu na americké půdě zadními čínskými vrátky. Mohl vysvětlit, že ještě v letech 2014 a 2015 byla spolupráce s Čínou přijatelná a běžná, nikoliv zrádná, za jakou je považována nyní. Mohl vysvětlit, proč nikomu v Trumpově Bílém domě neřekl, že jeho agentura financovala výzkum netopýřích koronavirů.

A to přímo v laboratoři v epicentru vznikající virové paniky ve Wuhanu na konci roku 2019, tedy v referenční laboratoři Číny, což je elitní ústav výzkumu řízený přímo politbyrem Ústředního výboru Komunistické strany Číny. Mohl vysvětlit, proč ignoroval e-maily, které mu loni v únoru poslali virologové a v nichž se psalo, že virus pod mikroskopem vypadá, jako by mohl být “upravený”, a proč až donedávna vehementně tvrdil, že pochází z volné přírody, a ne z laboratorního úniku.

Anthony Fauci během slyšení v americkém Senátu

 

Mohl být k americkému lidu otevřený a upřímný. Místo toho však popíral nepopiratelné, mlžil a používal lstivé debatní triky, aby se vyhnul přiznání, že jeho agentura o čínském výzkumu věděla a financovala ho. Proto jsou lidé vůči Faucimu podezřívaví. A pokud byl neprávem obviněn ze lži, zaslouží si příležitost uvést vše v Kongresu okamžitě na pravou míru. Fauciho garnitura v Národním ústavu zdraví (NIH) poskytla [11] Daszakovi v různých grantech celkem 14 milionů dolarů.

Zdaleka největším dárcem EcoHealth však bylo ministerstvo obrany, které od roku 2014 poskytlo Daszakovi více než 40 milionů dolarů, téměř všechny prostřednictvím své Agentury pro snižování obranných hrozeb (DARPA), za deklarovaným účelem “boje proti zbraním hromadného ničení“, a většinu z nich Daszak získal právě až od roku 2017. Bývalý zaměstnanec EcoHealth tvrdí, že Daszak před několika lety prozradil, že ho “koncem roku 2015 oslovila CIA“.

Šéf neziskovky EcoHeatlh Alliance, která převáděla peníze z USA do Wuhanu, byl již v roce 2015 kontaktován CIA

Zaměstnanec se domníval, že CIA pomohla nasměrovat velké části federálního financování na projekty společnosti EcoHealth v částech světa, jako je Čína, kde potřebovali “lidské zpravodajské informace týkající se biologických hrozeb a schopností. Na mnoha z těchto míst je obtížné shromáždit dobré zpravodajské informace… Také ministerstvo obrany vždy aktivně žádalo o data, modely a analýzy“. Pokud zpravodajská komunita věděla o nebezpečném výzkumu probíhajícím ve Wuhanu a prostřednictvím Daszaka do něj směřovala finanční prostředky, pak se podílela na utajování COVID-19 a potom Dr. Soňa Peková měla celou dobu pravdu, když od začátku tvrdila, že jí připadá, že koronavirus má laboratorní původ.

Reklamní poutač na jednu z přednášek Daszakovy neziskovky EcoHealth s hosty z NASA a DARPA

 

To by vysvětlovalo, proč nedávná zpravodajská prověrka původu COVID-19, kterou nařídil [12] prezident Biden, vypadala podivně, alespoň v krátké odtajněné verzi, kterou jsme viděli [13]. Nemohla se shodnout ani s většinou vědců a zpravodajských analytiků ve Velké Británii a Austrálii, že nejpravděpodobnějším původem je únik z laboratoře ve Wuhanu.Většina agentur také s nízkou mírou jistoty hodnotí, že SARS-CoV-2 pravděpodobně nebyl geneticky upraven; dvě agentury se však domnívají, že nebylo dostatek důkazů, aby bylo možné posoudit tak či onak.” Agentury prostě našlapují okolo tématu jako okolo horké kaše, protože nikdo nechce ukázat prstem na americkou armádu a hlavně na CIA.

Vakcíny logicky nemohou poskytovat imunitu proti biologickým zbraním, to je zásadní poznatek. Kdyby proti bojovým virům šlo očkovat a imunizovat, neměly by takové bojové viry žádný význam

Takový závěr vzbuzuje pochybnosti, ale mohl by vysvětlit, proč se Daszak a Fauci zdají být chráněni před tvrdými otázkami. Pokud se americká vláda nějak podílela na výzkumu, který vedl k úniku z laboratoře, jenž pravděpodobně způsobil pandemii, svět se to musí dozvědět a ani Andrej Babiš se k tomu nebude moci postavit zády, protože jinak ho tento skandál také semele.

Vakcíny totiž v tom případě jsou de facto anti-agenty proti produktu výzkumu na hraně biologické zbraně a ty jsou primárně konstruovány tak, aby proti nim vakcinace nikdy nefungovaly. Však to je hlavní účel biologických zbraní, aby nepřítel proti nim nemohl naočkovat a imunizovat své obyvatelstvo, vojáky a tím by se útočná biologická zbraň stala neškodnou.

A tohle je výsledek vojenského experimentu s koronaviry, záminka k naočkování a evidenci všech lidí na planetě, včetně dětí

 

Zatím však na odpovědi tlačí pouze senátor Rand Paul (R-Ky.) [14] a Fauci bude oslavován ve stejnojmenném filmovém dokumentu [15], který ho staví do role hrdiny pandemie před médii zblbnutou americkou veřejností, i když nízké hodnocení filmu na IMDb dává naději, že Američané nejsou ještě všichni tak zmanipulovaní. Pomalu to leze všechno na povrch na mainstreamu a opět se potvrzuje, že pokud čtete Aeronet, víte s předstihem několika měsíců až let, jaká je pravda. Rozdíl mezi konspirací a realitou je 2 roky. A postupně se zkracuje. Nedivte se proto, že mainstreamu tečou nervy z úbytku čtenářů a předplatitelů, což vede k úbytku inzerentů a k nutnosti zamykání článků do placeného obsahu, což jistě i v ČR v poslední době registrujete na více a více mainstreamových serverech.

-VK-
Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.cz

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti