VIDEO: Seminář Vakcinace proti onemocnění Covid-19 – současný pohled (přímý přenos ostře sledovaného semináře v Poslanecké sněmovně PČR, který si klade za cíl otevřít „tabuizovaná témata“ negativních účinků anti-covidových vakcín)

20.11.2023 | 10:15
  1
Pozvaní pacienti, lékaři, experti a vědečtí pracovníci se ohlížejí za dobou „koronavirové krize“ a hodnotí způsoby jejího řešení. Přímý přenos realizuje deník Epoch Times ve spolupráci s redakcí Svědomí národa.

Vědci, lékaři a právníci vyzývají veřejnost i politiky, aby přestali „strkat hlavu do písku“ a vstoupili do diskuse

Lékaři, vědci a pacienti se dnes (20. 11. 2023) sejdou v Poslanecké sněmovně, aby společně diskutovali zdravotní obtíže, které podle jejich zkušeností stále více občanů dává do souvislosti s očkováním proti onemocnění covid-19. Za poslední tři roky podle nich „došlo k úpadku vědecké a medicínské etiky, vytratilo se kritické myšlení a schopnost naslouchat si“.

V souvislosti s novými očkovacími látkami, využívajícími mRNA technologie, byla podle skupiny lékařů vědců a pacientů, vědecká i lékařská komunita „zasažena autocenzurou“ a lidé s odlišnými názory, než jsou ty, které „prosazují a šíří vládou uznávané zdravotnické autority“, jsou nálepkováni a vylučováni z diskuse.

Bezprecedentní situace, kdy jsou vědci, zabývající se vakcinací, označováni jako „antivaxeři“ nebo kdy jsou lékaři, kteří vidí poškození zdraví stále většího množství svých pacientů, označováni jako „dezinformátoři“, musí podle této skupiny skončit.

Prvním krokem k „narovnání situace“ a dalším pokusem o otevření tématu, které se stalo „zakázaným“, má být podle skupiny pacientů, lékařů, právníků a vědeckých pracovníků uspořádání semináře v Poslanecké sněmovně.

Níže uvedení účastníci vyzývají veřejnost, politiky a média, aby začali myslel, sloužit pravdě a vzali na vědomí, že „případů důvodných podezření na poškození novými mRNA vakcínami“ je stále více. Jednotliví účastníci přitom reprezentují větší skupiny obyvatel ČR.

„Jsme odborníci, kteří pomáhají lidem s postižením, nikoliv dezoláti a dezinformátoři,“ píší účastníci a pořadatelé semináře v tiskovém prohlášení. Kritici této iniciativy podle účastníků akce zatím ani neznají obsah semináře, ale pokoušejí se ho bojkotovat.

„Tito kritici by ale měli usednout v sále a pozvané odborníky nejprve vyslechnout,“ říkají pořadatelé akce. „Účastní se ho totiž lidé, kteří mají na rozdíl od svých mediálně známějších kritiků praktické zkušenosti s tím, co mRNA vakcína může způsobit.“

Kardioložka MUDr. Jana Gandalovičová vnímá nelibě fakt, že medicína rezignovala na individualizovaný přístup, na risk benefit analýzu, která by se podle ní logicky měla lišit pro zdravé a rizikové pacienty.

„Vakcinace s již známými nežádoucími účinky, a hlavně neznámým dlouhodobým bezpečnostním profilem je doporučována dětem od 6 měsíců, těhotným ženám a zdravým mladým lidem. Zapomněli jsme na princip primum non nocere?“ ptá se doktorka Gandalovičová.

Neuroložka MUDr. Jaroslava Chlupová říká, že se nemůže „smířit s faktem, že jsou lidem veřejně předkládány nepravdivé informace a pravda je zamlčována“, uvádí lékařka, která se starala do poslední chvíle o paní Petru Banat, ženu, která na jaře tohoto roku zemřela s ALS se závažným podezřením na přímou spojitost s poškozením zdraví a následnou smrtí vlivem vakcinace mRNA vakcínou. Ve své péči má i další podobně postižené pacienty, o jejichž případech bude hovořit ve svém vstupu.

Poslanci mají podle účastníků semináře nástroje, které běžný občan nemá. „Mohou žádat o data. Mohou ustavit vyšetřovací komise,“ říká skupina a upozorňuje na skutečnost, že v některých zemích byly ustaveny parlamentní vyšetřování „nedorozumění, chyb, omylů a zločinů spáchaných během koronavirové krize“.

Podle matematika RNDr. Tomáše Fürsta, Ph.D., však český parlament prozatím postupuje metodou mlčení nad předchozími událostmi a „mnoho mocných doufá, že se na celou dobu prostě zapomene“.

„Domnívám se, že je nejvyšší čas otevřít skutečnou debatu o covidu a nechat zaznít pravdu o účinnosti a bezpečnosti mRNA vakcín, kterými byly postiženy tisíce obyvatel naší republiky,“ konstatuje matematik a statistik Fürst.

Angiolog MUDr. Vladimír Čížek dodává, že podle jeho zkušeností za poslední tři roky došlo „k úpadku vědy a medicínské etiky“ a ve stejné době společnost začala následovat nařízení bez „zdravého rozumu a kritického myšlení“.

„Oponentní názory jsou řešeny jednoduše. Nálepkami. Od dezinformátorů, přes antivaxery po dezoláty,“ vysvětluje Čížek způsoby vylučování nechtěných témat a lidí, kteří je otevírají. „Pojďme to, prosím, změnit.“

Diskuse na tomto fóru bude zřejmě bouřlivá soudě dle intenzivní palby z facebookových profilů vakcinačních zastánců. Zda skutečně do sálu dorazí, není jisté.

„Cílem semináře je otevřít konečně věcnou diskusi o celé ,pandemii´ a vyvarovat se do budoucna stejných chyb s dalekosáhlými důsledky pro naši zemi a občany. Celá pandemie covid-19 ukázala, jak snadno se může navrátit totalita, když letargická společnost akceptuje krůček po krůčku nezákonnost a omezování práv občanů v rámci vyššího dobra hlásaného pod praporem pokroku a šťastných zítřků na pozadí pandemie strachu,“ komentuje nedávnou dobu prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc., odborník na výrobu vakcín a nanofarmakologii, který se mimo jiné věnuje i působení mRNA vakcín v organismu.

Imunolog RNDr. Karel Drbal, Ph.D. apeluje na kontrolní vládní úřady. „Především bych se přimlouval za diskuzi s odbornou částí těch institucí, které během covidu rozhodovaly o opatřeních a uvolňování léčiv,“ říká Drbal. „Mám tím na mysli hlavně zástupce Ministerstva zdravotnictví a jím zřizovaných úřadů, jako je Státní ústav pro kontrolu léčiv a Státní zdravotní ústav, případně i zástupce zdravotních pojišťoven.“

„Doposud nikdo nechce vyhodnotit, v čem bylo pozitivní testovat děti ve školách, v čem byl přínos povinného očkování u vybraných skupin zaměstnanců a v čem bylo dobré nošení roušek v lese či v liduprázdných ulicích. Chtěl bych paní poslankyně a pány poslance poprosit o to, aby všude tam, kde si budou myslet, že by analýzy dat mohly osvětlit a zdůvodnit protiepidemická opatření, požádali odpovědné instituce o zpracování těchto analýz,“ doplňuje vakcinolog prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Podle uvedených účastníků semináře „přibývá poškozených bez pomoci státu a zvyšuje se i nedůvěra v očkování a ve funkčnost celého systému zdravotnictví“, na což je třeba urychleně a poctivě reagovat.

„Všichni bychom chtěli zapomenout na nepříjemné zážitky z covidových let, ale oddělit minulost, přítomnost a budoucnost není možné. Nejen poslance, ale všechny politiky, bych chtěla požádat, aby věnovali pozornost potřebám lidí, kteří mají v důsledku očkování poškozené zdraví. Netrápí je totiž jen zdravotní problémy, mívají v důsledku toho i problémy doslova existenční. Je nutné najít cestu, jak co nejrychleji pomoci těm, kteří v důsledku vakcinace již poškození jsou, a učinit urychlené kroky ke změně právních předpisů, které tuto oblast upravují,“ upozorňuje advokátka JUDr. Vladana Vališová, která má mnoho zkušeností se žadateli o odškodnění, a déle než rok se marně snaží domluvit s Ministerstvem zdravotnictví na pravidlech odškodňování. Dosud nebyl odškodněn žádný z žadatelů.

Někteří pacienti a lidé s postižením důvodně spojovaným s vakcinací, kterou podstoupili, promluví přímo v sále Poslanecké sněmovny, jiní nemohou podle pořadatelů semináře do Prahy osobně přicestovat nebo je pro ně vystoupení „příliš stresující“. Proto byly jejich příběhy nahrány na videozáznamy, které budou na semináři přehrány.

„První případy nežádoucích následků po vakcinaci proti covidu-19 jsme zaznamenali v ohlasech na rozhovory s odborníky, kteří varovali před možnými riziky nedostatečně vyzkoušeného léčiva. Začátkem roku 2022, tedy v době největšího nátlaku na vakcinaci, kdy určitým skupinám hrozilo i povinné očkování, jsme v redakci věděli už o velké řadě lidí, u nichž se následky projevily, a začali jsme se jim věnovat detailněji,“ říká Viktor Baroš, šéfredaktor redakce NF Svědomí národa.

„Dokumentaristickým způsobem jsme na kameru zaznamenali výpovědi zhruba dvou desítek postižených s různě závažnými následky, u nichž se možná příčinná souvislost s vakcínou objevila i v jejich zdravotní dokumentaci nebo zkolabovali přímo v očkovacím centru,“ dodává Baroš.

„Existence jiného názoru na to, co se dělo během epidemie covid-19, neznamená ještě, že tento názor je dezinformací a že jeho publikování je škodlivé vůči české společnosti,“ říká prof. MUDr. Jiří Beran, Csc.

„Poprosil bych novináře, aby se při posuzování informací také trošku dívali na vzdělání, zkušenosti a praxi lidí, již své názory vyjadřují,“ dodává profesor Beran. „Aby nekriticky neschvalovali metody a výroky tzv. ověřovatelů informací, kteří často bez patřičného vzdělání, se zátěží extremistické minulosti a stěží vykonanou maturitou na střední škole, uráželi univerzitní profesory.“

„Chtěl bych poprosit všechny kolegy lékaře, aby se zúčastnili diskuse, a aby se opustily všechny metody dehonestace,“ uvádí Beran jako jeden z účastníků semináře. „Společně můžeme totiž nakonec dojít k závěrům, jež budou dobré pro obyvatele naší republiky.“

Seminář v poslanecké sněmovně pořádá MUDr. Vladimír Zlínský, poslanec za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Akce se účastní odborníci z řad lékařů, zdravotníků a vědců, z nichž někteří jsou členy spolku Iniciativa 21 nebo Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS).

Viac vo videu:

Zdroj: epochtimes.cz (1), (2) / YouTube / InfoVojna


Tipy a rady


 

Zaujímavosti