VIDEO: Prípad antirúškara vojaka Juraja Dobrotku vs. Matovič, Heger & ich totalitné covidové opatrenia sa dostal pred súd. „Šikana štátu naďalej pokračuje. Okamžite by som trestné stíhanie Dobrotku zastavil. Toto je rozklad právneho štátu a justície,“ vyhlásil Harabin na margo konania sudcu

12.04.2024 | 11:30
  37
Prípad tzv. antirúškara sa 11. apríla 2024 dostal pred bratislavský mestský súd. Na pojednávanie prišiel jeden z obžalovaných - bývalý vojak armády SR Juraj Dobrotka.

Odborná komisia dňa 26.4.2021 podala na Medzinárodný trestný súd doplnenie podania (pozri https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/prva-slovenska-zaloba-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu/), ktoré charakterizuje operáciu Spoločná zodpovednosť ako vojenskú operáciu (pozri https://odbornakomisia.sk/pravo/doplnenie-podania-na-medzinarodny-sud-v-haagu-aktivistami-obcianskej-komisie/  a aj https://akw.sk/covid-19/doplnenie-podania-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu/).

Vojaci, ktorí sa zachovali správne a postupovali zákonným spôsobom, boli a sú aktívne perzekuovaní.ˇ

Prvým je čat. Juraj Dobrotka (pozri https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/nenapadni-hrdinovia-profesionalny-vojak-cat-j-d/ a aj https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/jeden-profesionalny-vojak-versus-matovicova-vlada/),  ktorý bol štátnou mocou (vyšetrovateľom OR PZ Prievidza mjr. Jozefom Mazánom) expresne  rýchlo  a účelovo obvinený pre zločin neuposlúchnutia rozkazu podľa § 393 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona s poukazom na § 134 ods. 2 písm. a) Trestného zákona. Z uvedeného dôvodu mu bol ako otcovi dvoch malých detí dočasne pozastavený výkon štátnej služby a služobný plat mu bol krátený na 60%, taktiež mu bol automaticky zrušený príspevok na bývanie (Je  veľmi zaujímavé, že trestné oznámenie, ktoré čat. Juraj Dobrotka v postavení  poškodeného podal na profesionálnych vojakov, vojenských policajtov, hlavného hygienika  SR a členov vlády SR, vyšetrovateľ OR PZ Prievidza kpt. Mgr. Pavel Hlinka svojimi uzneseniami odmietol, pričom dozorujúci prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I. JUDr. Ladislav Sloboda,  prvú sťažnosť čat. Juraja Dobrotku zamietol a súčasne stále pokračuje v trestnom konaní, v ktorom je čat. Juraj Dobrotka v postavení obvineného.) .

Obvinenie nie je jedinou formou perzekuovania čat. Juraja Dobrotku. Zastupujúci veliteľ Zásobovacej základne II. Martin pplk. Štefan Oravkin v súčasnosti proti nemu (na úseku verejného zdravotníctva) vedie dve nezákonné priestupkové konania (prejednávanie priestupkov na úseku verejného zdravotníctva) z dôvodu jeho odmietania obmedzovať si dýchanie prostredníctvom prekrytia horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní. Obe priestupkové konania sa opierajú o 36 priestupkových vyšetrovacích spisov, ktoré nezákonným spôsobom (objasňovanie priestupkov na úseku verejného zdravotníctva) vytvorila Vojenská polícia. Bývalý veliteľ muničného skladu Nováky mjr. Jozef Blaho taktiež viedol proti čat. Jurajovi Dobrotkovi disciplinárne konanie za to, že presne  nesplnil nevykonateľné podmienky písomného vojenského rozkazu vydaného v budúcnosti (až po zrealizovaní výsluchu), ktorými mal vykonať služobnú cestu na nezákonný výsluch vykonávaný Vojenskou políciou v Topoľčanoch. Po podaní odporu bolo uvedené disciplinárne konanie vyšším stupňom velenia zrušené. Zastupujúci veliteľ Zásobovacej základne II. Martin pplk. Štefan Oravkin začal proti čat. Jurajovi Dobrotkovi aj ďalšie dve disciplinárne konania (aktuálne prebiehajú) za to, že dvakrát nevyužil svoje zákonné právo vyjadriť sa k prvému priestupkovému konaniu (právo svojvoľne zmenené na povinnosť) a to aj napriek tomu, že počas dočasného pozastavenia výkonu štátnej služby zákon niečo takéto výslovne zakazuje. Vzhľadom na skutočnosť, že čat. Juraj Dobrotka sa nechystá využiť svoje právo vyjadriť sa aj k druhému nezákonnému priestupkovému konaniu budú proti nemu vznesené ďalšie nezákonné disciplinárne obvinenia?

Druhým je rtm. Richard Šranko, ktorý sa na zahraničnej misii v Lotyšsku a následne aj po návrate na Slovensko ako zdravý človek bez príznakov akéhokoľvek ochorenia odmietol dať testovať na ochorenie COVID-19. Za uvedené odmietnutie testovania bolo proti nemu vedené disciplinárne konanie, v ktorom bol právoplatne uznaný vinným a potrestaný 10% zrážkami zo služobného platu počas obdobia troch mesiacov. V dôsledku uvedeného disciplinárneho konania bolo proti  nemu veliteľom začaté konanie o prepustení zo služobného pomeru profesionálneho vojaka Ozbrojených síl SR.

Všetkých profesionálnych vojakov, ktorí sa podieľali na realizovaní vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť, ako aj na sankcionovaní čat. Juraja Dobrotku a rtm. Richarda Šranka si dovoľujem upozorniť na skutočnosť, že vďaka zákonnému konaniu čat. Juraja Dobrotku žiaden Medzinárodným trestným súdom obvinený profesionálny vojak sa nebude môcť brániť tým známym „Iba som plnil rozkaz“. Čat. Juraj Dobrotka totiž preukázal, že nezákonne vydaný vojenský rozkaz bolo možné odmietnuť. 

Viac k tomu v článku TU.

K pojednávaniu sa vo videu sa vyjadril bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin aj poslanec SNS Peter Kotlár:

 

Zdroj: YouTube / InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti