VIDEO: Pražské rúškové covid-gestapo tvrdo zasiahlo proti mužovi bez náhubku

10.03.2021 | 16:34
  38
Pražská mestská aj štátna polícia musí čoraz častejšie riešiť ľudí odmietajúcich nosiť rúška.

Na sociálních sítích se objevilo další video, která má zobrazovat nepřiměřený zákrok městské policie kvůli chybějící roušce. 20 vteřin dlouhé video zachycuje strážníka, který na zemi zatýká muže a vulgárně mu nadává. Podle městské policie byl zásah oprávněný, ale vulgární výrazy strážník použít neměl.

Další video zachycující na první pohled nepřiměřený zásah strážníka městské policie Praha koluje na českém internetu. Krátké video zobrazující zásah Městské policie Praha sdílel na sociálních sítích například Václav Peričevič ze spolu Šalamoun.
 
Ve 24 vteřinovém videu je vidět strážník, který na zem povalí muže, zatýká ho a vulgárně mu přitom nadává. Z videa není patrné, co zásahu předcházelo. Podle mluvčí pražské městské policie Ireny Seifertové celý příběh začal již v obchodním centru Krakov v pražské části Bohnice a použití donucovacích prostředků bylo podle ní jen vyústěním opakovaného neuposlechnutí výzev ze strany strážníka.
 
"První problém s dotyčným mužem řešil strážník již v obchodním centru, kde se pohyboval bez zakrytých dýchacích cest na pobočce České pošty. Zde se navíc dožadoval vydání důchodu, ale protože odmítl zaměstnankyni pošty prokázat totožnost, bylo mu vydání peněz odmítnuto. To muže rozčílilo, začal se chovat agresivně a nadával všem přítomným," popsala Seifertová, jak konflikt začal.

 Strážník muže vyzval k odchodu a po opakovaných výzvách muž s urážkami a hrozbami odešel. "Strážník ho doprovodil před vchod. Muž přešel na autobusovou zastávku, kde si opět sundal roušku a začal kopat do věcí okolo sebe. Když ho strážník upozornil na nutnost dodržovat vládní nařízení, začal vulgárně nadávat a křičel, že mu nikdo nebude nařizovat, co má dělat. To vše zakončil výhružkou smrtí vůči strážníkovi," řekla mluvčí.

Strážník následně muže vyzval k prokázání totožnosti, což 30letý muž odmítl a chtěl z místa odejít. V tu chvíli došlo k použití donucovacích prostředů, což bylo podle městské policie zcela oprávněné.
 
"Použití vulgárního výrazu ve vypjaté situaci nás mrzí, ale situace je dlouhodobě náročná také pro strážníky, kteří se stávají jakýmsi hromosvodem pro frustrovanou veřejnost. Městská policie není autorem vládních nařízení, úkolem strážníků je kontrola jejich dodržování," dodala Seifertová. 

Problémů s chybějícími rouškami musí městská policie v posledních dnech řešit více. Například na Praze 7 v ulici U Sparty museli strážnicí řešit hned dva přestupky najednou.
 
"Během řešení přestupku 47leté ženy, která neměla nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, vyzval strážník ze stejného důvodu kolemjdoucího muže k nasazení respirátoru. Muž opakovaně odmítal výzvy uposlechnout, snažil se z místa odejít a strážníky ignoroval. Po oznámení, že bude předveden na služebnu státní policie, začal hystericky křičet a odmítal spolupracovat," uvedla policie.
 
Společně s hlídkou Policie ČR, která se nacházela poblíž, byl nakonec zpacifikován a skončil v poutech.

Na zákrok policistů a strážníků se můžete podívat na videu:

Bývalý policajný šéf v Nitre odkazuje svojim kolegom: Nosenie rúška nie je zákonnou povinnosťou. Keď táto doba pominie, budete niesť zodpovednosť za svoje konanie vy! Nie Mikas ani váš nadriadený

Dlhoročný príslušník polície sa vyjadril k vyhláškam hlavného hygienika SR, na základe ktorých aj mnohí slovenskí policajti zasahujú do základných ľudských práv jednotlivcov:

Zdravím všetkých ľudí a zvlášť príslušníkov PZ. Keďže pravdepodobne toto budú čítať aj policajti, ktorí ma nepoznajú, v krátkosti sa predstavím. Pracoval som v PZ skoro 23 rokov. Nastúpil som do zboru v roku 1995, slúžil som na hliadke, neskôr som bol územár, vtedy sa to volalo inak, potom som bol na skrátenom, kde som prešiel neskôr do funkcie vedúceho. Následne som bol zástupcom riaditeľa OO PZ a neskôr riaditeľom OO PZ v sídle krajského mesta Nitra. Píšem to preto, aby bolo jasné, že som si prešiel všetkými funkciami.

Pracoval som nejaký ten piatok s priamo s právnymi normami. A teraz k veci. Súčasná doba je vcelku nepriaznivá pre medziľudské vzťahy. Viem, že teraz v Polícii je to ešte viac vyhrotené ako to bolo. O dôvodoch tu písať nebudem, nakoľko je to na samostatnú tému.

Chcem sa však vyjadriť ku vyhláškam hlavného hygienika SR. Na základe týchto vyhlášok policajti zasahujú do základných ľudských práv jednotlivcov. Viem, že sami policajti sú zmätení, nakoľko dostávajú zmätočné informácie ohľadom ich oprávnení vo vzťahu ku ukladaniu sankcií z týchto vyhlášok vyplývajúcich. Nebudem rozoberať všetky. Zameriam sa na povinnosť nosiť rúško a už aj FFP2 respirátor.

Čítal som status na Fb profile Polície SR. K úrovni sa vyjadrovať nemienim. Viem, že ku vám prichádzali aj iné právne analýzy právnych kapacít, ktoré sú skutočnými kapacitami. Ja sa za ňu nepovažujem. Mojou úprimnou snahou je povedať vám to jazykom policajta a s pokorou sa nádejať, že vám toto pomôže sa rozhodnúť ako postupovať na ulici. Troška paragrafov Zákon č. 355/2007 Z. z..

Podľa § 1, písm. b) cit. Zákona tento zákon ustanovuje vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia. Opakujem ešte raz slová „prevencie ochorení a iných porúch zdravia“. Z dikcie tohto znenia je zrejmé, že sa jedná o stavy, kedy už je stav zdravia NARUŠENÝ.

Podľa § 5 ods. 2, cit. Zákona Úrad verejného zdravotníctva (ďalej len Úrad) riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky (ďalej len „hlavný hygienik“), ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.

Podľa § 48 ods. 1 písm. a) cit. Zákona ohrozenie verejného zdravia nastáva pri výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň. Tu by som sa troška zastavil a rozobral to na drobné. Vypichol by som slovné spojenie „nad predpokladanú úroveň“. Z tohto spojenia jasne vyplýva, že je dôvodné podozrenie na úmrtia nad úroveň, ktorá sa vymyká normálu.

Ospravedlňujem sa za troška morbídne spojenie, avšak pre ozrejmenie veci je to nevyhnutné. Vychádzam z oficiálnych údajov stránky štatistického úradu, kde je možné mnou uvádzané údaje overiť. Takže čísla sú za roky 2015-2019.

Rok 2020 akosi záhadne štatistický úrad nestihol spracovať, avšak mám aj odpoveď. Dal ju p. Kollár – matematik na tlačovke pani prezidentky (aj keď si tento titul táto pani nezaslúži), kde jasne uviedol, že nič na štatistickom úrade nevedia. A prečo? Lebo sa stále klame s číslami a preto to nedokážu matematici spočítať, keďže sa dostali do, cit.: „štatistického pekla“. Počty úmrtí vypíšem vzostupne od roku 2015 – 53826, 52351, 53914, 54293, 53234.

Rok 2020 je zastretý tajomstvom.... Je to náhoda? Preto je nanajvýš otázne skutočné verejné ohrozenie zdravia. Navyše podľa údajov WHO sa v metaštúdii uvádza smrtnosť vírusu Covid na úrovni 0,23 %. Čiže opäť nemôžeme hovoriť o podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň, keďže chrípka akosi záhadne zmizla...

Podľa § 48 ods. 4 písm. c) cit. Zákona Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje opatrenia, ktorými sú zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia.

Nikde nie je uvedené v kompetencii úradu a tým aj hygienika nariaďovať zdravým ľuďom nosiť rúška, či respirátory.

Je pravdou, že v písmene r) je uvedené „ používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok“, avšak z vychádzam z účelu zákona, čo je podľa § 1 pís. a) organizáciu a výkon verejného zdravotníctva, písm. b) vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia. Pýtam sa preto, ako môže zdravý človek ohroziť verejné zdravie? Z uvedeného dôvodu nevidím dôvod na túto povinnosť.

Ďalej sa v zákone uvádza, že Úrad môže obmedziť styk ČASTI obyvateľstva... Teda nie všetkým občanom bez rozdielu. Čiže obmedzenie slobody pohybu je zrejme hrubo porušované. Tu zrejme koná p Mikas nad rámec zákona a vyhláškou si tieto kompetencie uzurpovať nemôže. Obmedziť styk môže iba osobám, ktoré túto chorobu majú a to je iba časť obyvateľstva. Zámerne ste zavádzaní, avšak je pravdou, že na ulici ste zároveň správnym orgánom, ktorý ukladá sankciu.

Keďže nosenie rúška zdravým jedincom nie je zákonnou povinnosťou, prekračujete svoje právomoci a tu je tá obrátená strana mince. Každý z vás je zodpovedný za svoje rozhodnutie. Nie Mikas, ani váš nadriadený.

A na dôvažok ešte jedna úvaha.

Postavenie prezidenta PZ SR je obdobné ako postavenie Mikasa na Úrade verejného zdravotníctva. Takže si predstavte, že prezident PZ vydá usmernenie, vyhlášku, nariadenie..., kde uloží obyvateľom SR nosiť na hlave červené trenírky v záujme ochrany verejného poriadku (zámerne som to uviedol, lebo doposiaľ nebola publikovaná žiadna odborná publikácia, ktorá by potvrdila, že rúško je úspešné v boji proti nákaze), médiá to potvrdia a na základe tejto vyhlášky budete ukladať pokuty. Zdá sa vám to zákonné?

Ešte jedna úvaha. Od 8. 3. 2021 je povinnosťou nosiť respirátory FFP2. Už samotný výrobca uvádza, že je možné tento výrobok mať nepretržite max 70 min. Ak je používaný dlhšie, hrozí poškodenie zdravia. Zároveň výrobca uvádza, že nezabraňuje infekcii. Takže ak úrad verejného zdravotníctva koná v záujme ochrany zdravia, tak prečo svojich občanov zámerne na zdraví ohrozuje? Veď aj vy v službe toto budete musieť mať a to po dobu výkonu služby. A ak dôjde ku dezorientácii v dôsledku nízkej hladiny kyslíka v krvi, pričom budete musieť vykonať služobný zákrok, tak silne pochybujem, že vyjdete z toho bez ujmy. Ulica vie byť nebezpečná...

Kolegovia, len vás chcem naviesť na používanie vlastného rozumu. Táto doba pominie, zmenia sa politici, ale vy tam budete ďalej. Konajte tak, aby bola vás hrdá vaša rodina a priatelia. Každému želám pevné zdravie fyzické a aj duševné. POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ.

Zdroj: tn.nova.cz / YouTube / InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti