VIDEO: Okupačná zmluva Slovenska s USA & Maroš Žilinka ako chyba v systéme

09.01.2022 | 09:50
  1
Publicista a politický analytik Roman Michelko vo svojom videoblogu komentuje obrannú dohodu medzi Slovenskom a USA a odpor laickej a odbornej verejnosti voči jej zneniu.

Sotva niečo pobúrilo koalíciu viac než 35 pripomienok Generálnej prokuratúry SR k zmluve DCA (Dohoda o obrannej spolupráci medzi SR a USA). Generálny prokurátor Maroš Žilinka je chyba v systéme koaličných nominácii, iste len omylom nominovali človeka kompetentného a so značnou osobnou integritou, ktorý ctí profesijnú česť a nie je ochotný bezbreho slúžiť skompromitovanej a skorumpovanej koalícii.

Svoje výhrady k zmluve skoncentroval do tejto sentencie: „Táto zmluva je protiústavná, v rozpore s medzinárodnými predpismi a nie je na jej podpis žiaden dôvod. Slovensko má historickú skúsenosť s prítomnosťou cudzích ozbrojených síl, preto nikdy nemôžu byť na našom území dlhodobo cudzie ozbrojené sily, ktoré budú mať svoju jurisdikciu a budú si tu robiť, čo chcú.“

Výhrad k jej zneniu je však podstatne viac. Odmieta ju Konfederácia odborových zväzov (KOZ).

Vznikla petícia, ktorej iniciátorom je Eduard Chmelár, signatárom rešpektovaný právnik Branislav Fábry a ktorá v okamihu získala vyše 20-tisíc podpisov.

Zásadné výhrady voči zmluve sú nasledovné:

1. „Dohodnuté zariadenia a priestory", ktoré bude užívať USA, sú v prílohe A a sú to letiská Kuchyňa a Sliač. O iných zariadeniach po ratifikácii rozhoduje už len minister obrany, napríklad Naď na Ministerstve obrany SR (MO SR). SR zastupuje MO SR. (čl. II. ods. 7).

2. SR momentom ratifikácie nemá k „Dohodnuté zariadenia a priestory" žiadny nárok bez súhlasu USA, čo pekne vykresľuje posledná veta 2.6: kde MO SR si môže vyhradiť výlučné užívanie niektorej časti len pre USA (!), nie pre SR. Článok IV. ods. 3 ide ďalej: kde US niečo ich odloží, tam je aj ich územie (shall have exclusive control).

3. článok definuje, čo je to prístup a využívanie týchto letísk a vzhľadom na toto znenie si kladiem otázku, čo je potom ešte "plnohodnotná" základňa, ak nie toto?

Dávam do pozornosti:

• 3.1 "predsunuté rozmiestňovanie zariadení, zásob a materiálu",

• ods. 3.3 - zabratie ciest a štátneho aj súkromného majetku a bez nákladov,

• ods. 7 - "výlučne" exclusive - už žiadne „tanečky“ ohľadom výlučnosti ako vyššie,

• ods. 10 - všetky povolenia ihneď a bez nákladov,

• ods. 11 - aj okolité (surrounding) nie priestory(sk), ale areas(eng), teda oblasti

• USA zavedie v SR vlastnú políciu (6.2 a 14),

• neobmedzený vstup do SR bez akejkoľvek kontroly (čl. 7),

• v SR platia všetky profesionálne povolenia a preukazy USA (čl. 10), voľný pohyb akejkoľvek techniky bez kontroly a poplatkov (čl. 11),

• zákaz pojednávania pred súdom in absentia bez súhlasu (12.5 a 15.4) a celé súdne konanie môže trvať max. 1 rok (13.2),

• nemožnosť nárokov na náhradu škôd a ukladania pokút (15)

• žiadne dane a poplatky (16 a 17 a 19) alebo clo (18 a 19),

• USA zavedie poštu a v SR platia poštové známky USA (22.2),

• v SR platí $ US (23), v SR platí pracovné právo USA aj pre zamestnaných občanov SR(čl. 24) a žiadne povinnosti v súvislosti so slovenskými zákonmi o sociálnom zabezpečení,

• obstarávanie podľa práva USA (čl. 25),

• pre dodávateľov USA v SR neplatia žiadne právne predpisy SR (čl. 26),

• škodlivé elektromagnetické rušenie má SR právo konzultovať (28.5),

• spory z tohoto všetkého znenia nie je oprávnený riešiť žiadny súd/tribunál/nikto.

Viac vo videu:

Zdroj: YouTube Roman Michelko / InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti