VIDEO: JUDr. Drgonec o náleze Ústavného súdu k Mikasovým vyhláškam aj o okupačnej dohode s USA. Ministra obrany Naďa označil za úbohého šaša a hovoril o trestnoprávnych dopadoch konania predstaviteľov súčasného zločineckého režimu

14.01.2022 | 10:50
  37
Bývalý sud­ca Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky Doc. JUDr. Ján Dr­go­nec, DrSc. sa vyjadril k Dohode o obrannej spolupráci s USA a k nálezu ústavného súdu k pandemickým opatreniam.

Viac vo videu:

Zdroj: YouTube eReport / InfoVojna


Tipy a rady

Zaujímavosti