VIDEO: Donald Trump v nejdůležitějším projevu jeho kariéry naznačil, že použije k ochraně ústavy pravomoci!

04.12.2020 | 12:55
  17
Trumpův bývalý poradce pro národní bezpečnost Michael Flynn, jemuž prezident nedávno udělil milost v kauze Russiagate, vyzval prezidenta, aby v zemi vyhlásil stanné právo a uspořádal nové prezidentské volby.

Jen pár hodin po Trumpově projevu v Bílém domě vyšel ve Washington Times celostránkový inzerát hnutí We The People, které zastupuje Sidney Powell, aby prezident Trump vyhlásil na území USA rámcově omezené stanné právo a zajistil opakování voleb pod dozorem americké armády! K tomu by mělo dojít v případě, když Nejvyšší soud USA podlehne nátlaku Deep State a neudělá nic se zfalšovanými volbami! V minulosti k podobnému opatření již došlo ze strany Abrahama Lincolna! Výzvu na Twitteru už podpořil i generál Michael Flynn!

 

Americký prezident Donald Trump měl přesně ve 12 hodin místního času dne 2. 12. 2020 neočekávaný projev, který trval 45 minut a mainstreamová média jej přerušovala, vypínala, ale v tomto projevu k něčemu došlo. To zásadní zaznělo a bylo naznačeno hned v prvních dvou minutách projevu, které jsem přeložil do češtiny, protože je to nejzásadnější vzkaz a signál, který vyplynul z projevu.

Zbytek projevu opakoval důkazy, které zazněly už dříve. Donald Trump totiž prohlásil hned v úvodu, že může jít o jeho možná nejdůležitější projev, který kdy učinil. A vzápětí o pár chvil později prohlásil, že jako prezident nemá žádnou vyšší povinnost než hájit zákony a  ústavu Spojených států.

A proto je podle svých slov odhodlán chránit americký volební systém, který je obléhán a je pod útokem. Okamžitě se rozsvítilo červené světlo u mnoha analytiků v USA, kteří tyto výroky tlumočí jako vymezení autorizace a pravomocí prezidenta k hájení ústavnosti USA, která prezidentovi umožňuje použít a povolat amrádu na ochranu zákona, ústavy a republiky ve chvíli, pokud je v ohrožení. Načasování, hodina a datum, 12. hodina, 2. prosince 2020, naznačuje okultní rovinu tohoto vystoupení.

Donald Trump přednesl nejdůležitější projev svého života, bude chránit zákony, ústavu a americký volební systém před nepřítelem. Vyslal tím vzkaz gen. Flynnovi a hnutí We, The People

Zatímco média mainstreamu odmítala projev přenášet, např. CNN úplně přenos ignorovala, jako kdyby se nestal, ostatní novináři mainstreamu si projev přeložili jako náznak počátku Trumpovy kampaně pro rok 2024, že si prostě zajišťuje podporu voličů pro volby za 4 roky. Jenže, pokud by to byla pravda, CNN by si takový projev nenechala ujít, protože by mohla potom propagandisticky šířit, že Donald Trump to vzdává a připravuje si půdu pro volby za 4 roky. Jenže, k tomu nedošlo. A právě naopak, reakce CNN je naprosto klíčová a dnes se ukazuje, že věděli moc dobře, proč projev nevysílali.

To, co Donald Trump 2. 12. 2020 ve 12 hodin v Bílém domě říkal, bylo institucionálním varováním soudcům Nejvyššího soudu a vymezení pozice prezidenta předtím, co přišlo o několik hodin později dnes. V deníku Washington Times totiž vyšel celostránkový inzerát, který publikovalo hnutí We The Poeople, které zastupují Sidney Powell, Lynn Wood a generál Michael Flynn. Inzerát vyzývá prezidenta, aby vyhlásil na území USA omezené stanné právo za účelem opakování voleb, avšak tentokrát pod dozorem armády, protože volby by probíhaly znovu na stejných volebních mašinách, se stejnými lidmi, takže armáda by musela nad těmito lidmi stát se zbraněmi a dohlížet, že sčítají hlasy správně a poctivě.

Hnutí okolo Sidney Powell a gen. Michaela Flynna vyzvalo Trumpa k vyhlášení stanného práva s cílem opakování voleb v USA, Trump o několik hodin předtím v projevu tajemně naznačil, že to zvažuje

V inzerátu je odkaz na americkou historii, kdy prezident Abraham Lincoln nechal armádou zatknout senátory, guvernéry a kongresmany, kteří ohrožovali integritu a bezpečnost voleb a republiky. A včerejší Trumpův projev s jeho výroky o tom, že jako prezident je odhodlán chránit volební systém v USA, tak byl ve skutečnosti určen nikoliv americké veřejnosti, ale měl za úkol, aby dolehl k uším náčelníků ozbrojených sil USA, tedy ke generálům v Pentagonu. Donald Trump si totiž v projevu vymezil pozici jako prezident, který má povinnost chránit zákony, ústavu a volební systém. Jinými slovy, prezident se v projevu vůbec nestavěl do pozice kandidáta ve volbách, ale opřel se o současnou a stále platnou pozici prezidenta, který má za povinnost chránit ústavu a zákony.

 

Reklama ve Washnigton Times, 3. prosince 2020

 

Ten projev byl vyslaným signálem, že omilostnění generála Michaela Flynna nebylo bezúčelné. Jakmile prezidentův projev skončil, gen. Michael Flynn, Sidney Powell a Lynn Wood vyjeli jménem hnutí We, The People Convention (WTPC) ve Washington Times de facto občanskou objednávku s výzvou prezidentovi, aby kráčel ve šlépějích Abrahama Lincolna a zahájil za pomoci armády zatýkání a rovněž opakované volby pod dozorem armády. CNN mlčí jako zařezaná a je jasné, že zadky se jim svírají strachem, protože Trump neměl projev ve 12 hodin 2. 12. 2020 pro srandu králíkům, ale protože použije prezidentské pravomoci k ochraně ústavy. Ano, situace došla do bodu, kdy prezident stojí před použitím této moci, kterou mu dává ústava.

Text inzerátu ve Washington Times je následující:

WTPC vyzývá prezidenta, aby vyhlásil omezené stanné právo, aby se konaly nové volby a armáda chránila naše hlasování, pokud zákonodárci, soudy a kongres nebudou dodržovat ústavu

Výkon mimořádné autority na obranu našeho hlasování,
protože stanné právo je lepší než občanská válka!


V měsících následujících po zahájení občanské války se prezident Abraham Lincoln snažil o zachování Unie. Mnoho lidí protestovalo proti Lincolnovu mimořádnému využívání prezidentské autority, zejména proti jeho pozastavení práva na „Habeas Corpus“. Dne 12. června 1863 Lincoln obhajoval svá extrémní opatření v dopise zveřejněném v New York Times. S odvoláním na článek I Ústavy tvrdil: „Náš případ vzpoury … ve skutečnosti jasný, zjevný a gigantický případ vzpoury; a ustanovení ústavy, že  privilegium soudního příkazu habeas corpus nebude pozastaveno, ledaže by to v případě povstání nebo invaze mohla vyžadovat veřejná bezpečnost, je ustanovení, které se konkrétně vztahuje na náš projednávaný případ.“ 

Stejné odůvodnění použil Lincoln k odůvodnění řady mimořádných prezidentských příkazů:


– Lincoln nařídil uzavření stovek novin na Severu, které psaly proti němu, a zatčení jejich vlastníků a redaktorů.

– Lincoln nařídil zatčení kongresmana z Ohia Clementa Vallandighama za zločin vystupování proti němu.

– Hlavní soudce USA Roger Taney rozhodl, že Lincoln porušil americkou ústavu, když nezákonně pozastavil platnost Habeas Corpus. Poté, co to Lincoln slyšel, podepsal zatýkací rozkaz k zatčení hlavního soudce USA.

– Lincoln nařídil zatčení tisíců lidí v Marylandu pro zločin „podezření ze sympatie k jižanům“, včetně nařízení zatčení amerického kongresmana Henryho Maye z Marylandu. Tito lidé byli zatčeni a bez soudu drženi ve vojenských věznicích, někteří z nich po celá léta.

Zatímco někteří diskutují o těchto opatřeních dodnes, nikdo nepopírá, že Lincoln a jeho použití prezidentské moci bylo zodpovědné za záchranu republiky. Zatímco historie, a dokonce i bývalý prezident Obama, hodnotí Lincolna jako snad našeho největšího prezidenta, v době, kdy tyto akce podnikal, by jen málokdo souhlasil. Tehdy, stejně jako nyní, byl k zachování Unie zapotřebí prezident s odvahou a odhodláním. Dnes je současná hrozba mezinárodní a domácí socialistické / komunistické levice pro naše USA mnohem vážnější, než cokoli, čemu Lincoln nebo náš národ ve své historii čelil – včetně občanské války.

Máme dobře financované, ozbrojené a vyškolené marxisty v ANTIFA a BLM, strategicky umístěné v našich hlavních městech, kteří jednají otevřeně násilím a umlčují odpor proti jejich protiamerickému programu. Útočí na federální budovy a policii, zbaběle mlátí nevinné lidi do hlavy, útočí na lidi, kteří jen jedí v restauracích a vypalují podniky, které patří menšinám. Všechno za pomoci volených úředníků ve městech ovládaných demokraty / socialisty otevřeně podporujících toto plánované násilí vůči civilistům a podnikům. Následně, aby podpořili svoji věc, tito socialisté jednají s hnutím „Defund the Police“, vytvářejí chaos a pozastavují vládu zákona, která chrání miliony průměrných, zejména menšinových Američanů. Tyto akce jsou financované domácími a mezinárodními komunisty. Jsme doslova vystaveni útoku zevnitř!

Následně nastupují demokratičtí / socialističtí federální úředníci, kteří plánují dokončit vykuchání americké ústavy po 100 letech pokusů. Slibují, že odejmou kritická práva jednotlivcům, jako je svoboda projevu, náboženská svoboda a 2. dodatek; zničí práva států odstraněním hlasů volitelů a dalších; nacpou Nejvyšší soud aktivistickými protiústavními soudci, kteří budou vyrábět zákony z lavičky; dají volební právo desítkám milionů ne-Američanů; a otevřou naše hranice dalším nelegálům, což sníží mzdy. Nikdo nehlasoval pro tyto věci, které před většinou Američanů skrývala zkorumpovaná média. Nejen, že máme zkorumpovaná média, jako bývala za Lincolna, máme také novou a zlověstnější formu médií, tzv. Big Tech.

Socialistická levice otevřeně pracuje na zničení Spojených států od doby, kdy Obama slíbil a pokusil se „transformovat“ Ameriku v letech 2008-16, a poté, co byl zastaven vůlí amerického lidu, otevřeně uskutečnil čtyřletý pokus o převrat s cílem odstranit řádně zvoleného prezidenta. Vyvrcholením v těchto zkorumpovaných a prokazatelně podvodných současných volbách bylo plánování nezákonného a neústavnho upírání americkému lidu jeho nejposvátnější cti, práva a privilegia – což je právo volit své zástupce! Jak můžeme mít zastupitelskou republiku, když nemůžeme uspořádat spravedlivé volby, abychom mohli volit naše zástupce? Není pochyb o tom, že tento pokus o opětovnou krádež těchto voleb „je případem vzpoury… ve skutečnosti jasným, očividným a gigantickým případem vzpoury“, která vyžaduje uplatnění mimořádné autority k zachování naší Unie.

Prezidente Trumpe, vy a každý další úředník v našich místních, státních a federálních vládách a všichni v oblasti vymáhání práva a v naší armádě, jste složili přísahu, která říká: „Budu podporovat a bránit Ústavu Spojených států proti všem nepřátelům, cizím i domácím.” Je načase, aby podle ní jednal každý, kdo přísahal. Nepřátelé stojí před branami a naše Ústava a národ jsou ve skutečném riziku prohry s touto socialistickou / komunistickou invazí, pokud nebudete jednat rozhodně.

Alespoň polovina všech Američanů tyto podvodné volby neakceptuje a nepřijme kvůli svědectví očitých svědků a materiálním, statistickým a matematickým důkazům o nepochybném podvodu. Druhá polovina nepřijme výsledek, pokud soudy uvidí důkazy o podvodu a právem zvrátí volby! Levice doslova měsíce plánovala nepokoje jen pro tuto příležitost. My, lidé, nesmíme a NEBUDEME se vzdávat svého výlučného ústavního práva volit své zástupce a převádět právo do rukou soudců, právníků, soudů, guvernérů, státních tajemníků, kongresů, zkorumpovaných volebních úředníků a místních politiků, zkorumpovaných médií – nebo podléhat hrozbám levicového násilí! Je NAŠE VÝHRADNÍ PRÁVO rozhodovat o našich Zástupcích, nikoli o jejich! Proto my lidé MUSÍME požadovat NOVÉ a spravedlivé národní hlasování, hlasování, kterému mohou důvěřovat a věřit všichni Američané bez ohledu na vítěze! Bez spravedlivého hlasování se obáváme, že z dobrého důvodu vzniká hrozba občanské války. Prodeje zbraní jsou stále vysoké a 40% zákazníků tvoří prvomajitelé a snaží se bránit sebe, svůj majetek a svá práva. Proto, pane prezidente, musíte jednat hned, než už nezbude mírový způsob, jak zachovat naši Unii.

Pokud zákonodárci, soudy a / nebo Kongres nesplní svou povinnost podle 12. dodatku, musíte být připraven, pane prezidenti, abyste okamžitě vyhlásili omezenou formu stanného práva a dočasně pozastavil ústavu a civilní kontrolu těchto federálních voleb, jediným účelem je, aby armáda dohlížela na národní hlasování. Hlasování, které zajistí spravedlivé volby v každé jurisdikci a budou reflektovat skutečnou vůli lidu. Pouze federální kandidáti. Papírové hlasovací lístky. Žádné počítače. Ručně počítat hlasy, přičemž obě strany budou sledovat každý hlas. Pouze registrovaní voliči. Průkaz totožnosti s fotografií prokazující bydliště. Bezpečné chování, všichni s rouškami a šest stop od sebe, stejně jako v Ohiu. Pouze tehdy může být vítězný kandidát přijat jako legitimní a skutečnou většinou nás, lidí, kteří musí dát svůj souhlas, aby jim bylo spravedlivě vládnuto!

Musíte také začít jednat, stejně jako Lincoln, a umlčet jednostrannou propagandu destruktivních médií, která byla navržena a prokázána, že ovlivňují výsledek voleb, a ukončit nezákonnou cenzuru ze strany Big Tech, abyste obnovili důvěru amerického lidu v náš volební proces, nebo jinak nemůže pokračovat jako národ. Pokud by tak nebylo neučiněno, mohlo by to vést k masivnímu násilí a k ničení na úrovni, která se od občanské války neobjevila. Omezené stanné právo je jednoznačně lepší volba než občanská válka!

Mnoho lidí bude proti těmto činům vznášet námitky, jako tomu bylo v Lincolnově době, ale ujišťujeme vás, že My, lidé, chápeme, že k zabránění ztráty našeho ústavního volebního práva a k zachování naší republiky postačí tato opatření. Je čas ctít svou přísahu, pane prezidente. Je na čase, abyste odvážně jednal a zachránil náš národ, jako to udělal Lincoln. My, lidé podpoříme národní hlasování. Nebudeme také mít jinou možnost, než vzít věci do vlastních rukou a hájit svá práva sami, pokud nebudete jednat v rámci svých pravomocí k obraně nás.

A je to, dámy a pánové. V Americe je zaděláno na další revoluci, na občanskou válku a všechno to zapadá do sebe. Omilostnění gen. Michaela Flynna, Trumpův projev, inzerát v novinách, výzva prezidentovi k činům a jednání podle 12. dodatku a podle mustru Abrahama Lincolna a na konci text, že pokud ve věci nebude konáno, lidé se chopí zbraní a budou svá práva chránit sami. Je už jasné, proč CNN nechtěla Trumpův projev přenášet, protože Donald Trump nemluvil k americkému lidu, ale mluvil k Nejvyššímu soudu a k americkému generálnímu štábu.

Prezident, který využije prezidentské ústavní pravomoci a bude chránit republiku proti vnitřnímu nepříteli, proti vzpouře, proti médiím, proti Sórošovým bojůvkám, BLM, Antifám a sociálním sítím, proti soudům, proti zkorumpované zákulisní moci Deep State. Do USA přišla po 103 letech později po carském Rusku rovněž Bolševická revoluce. Neomarxisté a levičáci se pokouší ukrást volby a resetovat Ameriku na stát, který bude razit levicovou progresivistickou agendu. A vědí moc dobře, že to v USA vyvolá jedinou reakci, občanskou válku, protože minimálně polovina Američanů bude stát proti tomuto plánu, a to tak, že se zbraní v ruce. Trumpův projev tak byl skutečně tím nejdůležitějším, protože předznamenává zlom v dějinách USA.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.cz

Zobraziť ďalšie

Tipy a rady


 

Zaujímavosti