VIDEO: Bývalý sudca David Lindtner o diskreditácii vlastnej osoby, skúsenosti vo väzbe, zločineckom režime, ktorý sa politizáciou trestného práva a manipulovaním trestných konaní cez systém kajúcnikov snaží udržať pri moci a s asistenciou médií, vytvárajúcich falošný obraz o realite, eliminuje všetkých odporcov. O nebezpečných tendenciách rozkladajúcich právny štát prostredníctvom vyvolávania strachu v spoločnosti, štvaním ľudí proti sebe, hrozbe revanšizmu, rizikách „iba“ materiálneho vnímania sveta, dôležitosti „aj“ vnímania duchovna, zodpovednosti každého z nás za dianie okolo seba a podstate ľudskej existencie, ktorej určujúcou hodnotou sú úcta k životu a slobode a tiež úroveň vedomia chápajúca existenciu Sily presahujúcej bytie človeka

24.11.2022 | 16:00
  5
Výnimočný filozoficko-právnický rozhovor novinárky Mimi Šramovej s exprokurátorom, bývalým sudcom Davidom Lindtnerom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako advokát. Súčasťou debaty je vzťah kauzality - vzťah vzájomnosti medzi príčinou a účinkom (následkom) na úrovni materiálneho sveta s jeho presahom do duchovnej roviny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou našej existencie. Súčasné spoločensko-politicko-ekonomické dianie, rovnako aj udalosti v rámci aktuálnej podoby právneho štátu na Slovensku sú výpoveďou o stave našej spoločnosti, v ktorej prebiehajúce dynamické procesy sú odrazom účinku tejto kauzality.

Advokát Lidtner v rozhovore približuje bezprecedentný systém zneužívania práva a politizácie polície, prokuratúry a súdnictva vládnou mocou za aktívnej pomoci spriaznených médií, ktorý zažil na vlastnej koži.

Vyjadruje sa v ňom k aktuálnym a kontroverzným témam:

- Čo mu dala skúsenosť byť v priebehu 22 rokov prokurátorom, sudcom, advokátom, obvineným aj väzobne stíhaným?

- Čo hovorí na komunikáciu Threema a kauzu Búrka?

- Ako vníma spolupracujúceho obvineného sudcu Vladimíra Sklenku?

- Ako zvládal väzbu?

- Čo hovorí na sudkyňu (ŠTS) Pamelu Záleskú a sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta?

- Prečo brazislavský sudca Patrik Števík a zvolenský sudca Dalibor Miľan sú perzekuovaní a sudcovia Záleská a Kliment nie?

- Čo hovorí na aktuálny návrh trestu prepadnutia majetku a prečo ho vníma kontroverzne a ako extrémny a nečestný?

Test na záver: Viete koľko sudcov obvinených v kauze Búrka je právoplatne odsúdených?

Advokát Lindtner v rozhovore heslovite ďalej hovorí:

Rumunský model kriminalizácie sa vždy začína od justície.

K diskreditácii mojej osoby došlo už v roku 2017, pri vyslovení môjho právneho názoru na tzv zrušené Mečiarove amnestie.

Parlament prijal rozhodnutie ktorým zrušil rozhodnutie súdu. Ako právnik sa s tým neviem stotožniť.

Redaktori z portálu Aktuality.sk prišli do Rakúska kde žijeme a žiadali starostu o informácie kde bývam.

Keď vyšla Threema, verejne som sa priznal že som p. Kočnera poznal. Následne som sa vzdal funkcie predsedu súdu a následne požiadal o prerušenie výkonu sudcu.

Keď som sa zapísal do Slovenskej advokátskej komory (SAK), zistil som, že to tam nebude jednoduché. Začali sa objavovať podnety, aby ma z nej vylúčili.

Myslia si, že prostredníctvom mediálnej propagandy vás dokážu zničiť.

Akonáhle som začal zastupovať predstaviteľov opozície, k diskreditácii sa pridala kriminalizácia.

Marek Vagovič z portálu Aktuality.sk mal potrebu ma diskreditovať. Napísal napríklad, že mám luxusné sako, drahé hodinky, luxusné topánky.

Ktoré su 3 stupne mediálnej diskreditácie človeka?

Po nástupe do SAK ma prostredníctvom spoločného známeho oslovil bývalý minister vnútra SR Robert Kaliňák na spoluprácu. JUDr. Kaliňáka ani JUDr. Roberta Fica som dovtedy nepoznal, ani som ich dovtedy fyzicky nevidel.

Prakticky okamžite ma kamaráti a známi z mojich kruhov začali upozorňovať, že nie je úplne vhodné, že spolupracujem s politickou koalíciou.

Nikdy som nebol politicky zameraný, k veciam sa snažím pristupovať profesionálne.

9 dní po voľbách som bol obvinený.

Príde čas, keď téme korupcie nebude v spoločnosti natoľko rezonovať. Bude sa rovnako, ako sa to deje za oceánom, obviňovať zo sexuálneho obťažovania spred x rokov, ktoré sa nebude dať dokázať.

Máme tu veľa obetí tohto zločineckého režimu.

Výpoveď kajúcnika, na základe ktorého som bol obvinený, nebola za 3 roky ničím potvrdená.

Spoluprácu so Smerom vnímam napriek negatívnym stránkam ako dobrú príležitosť.

Dostal som v živote príležitosť naplniť veľa spoločenských pozícií: bol som prokurátor, bol som sudca, bol som advokát, bol som obvinený, bol som väzobne stíhaný.

Vnútorne ma napĺňa pomáhať ľuďom.

Bohužiaľ v našej advokátskej kancelárii nemôžeme zobrať všetkých klientov, nemáme na to kapacity.

Hlboko ma napĺňa keď človek, ktorého pustia z väzby vám povie, že najviac mu v tej väzbe pomohlo to, ako ste ho k tej väzbe pripravili.

Mnohí sme boli šokovaní rozsahom priznania sudcu Sklenku.

Som presvedčený, že to, čo vypovedá pán Sklenka, mu z veľkej časti bolo nadiktované. Aby na základe jeho výpovede bolo možné kriminalizovať ďalšie osoby.

Kajúcnik je pojem, ktorý uráža náboženskú obec. Kajúcnik je ten, ktorý sa kajá a nie pácha trestnú činnosť a udáva ďalších ľudí.

Vykopnú vám dvere, vznesú obvinenie a vy sa máte z toho vyviniť.

Na svete neexistuje krajina, ktorá by inkvizičný proces takto viedla.

Dajú vám obvinenie a vy sa máte brániť voči negatívnej skutočnosti.

Je to inkvizičný proces, lebo otočili dôkazové bremeno.

Ak pripustíme invizičné vyšetrovacie metódy, rozložíme spoločnosť na úplnú podstatu.

Po marci 2020 začala extrémna anarchia práva.

Panuje tu atmosféra strachu a kultúra udavačstva.

Zaviedli sme veľmi nebezpečné precedensy. Je to cesta do absolútneho rozkladu právneho štátu.

Mám veľké pochybnosti, či napĺňane atribúty materiálneho právneho štátu.

O Slovensku ako o štáte je možné hovoriť len s veľkou rezervou.

Absolútne tu zlyháva kontrolná funkcia jednotlivých inštitúcií, absentuje systém opravných prostriedkov. Postupy špeciálnych zložiek sú koordinované.

Tu nie sú podozrenia, tu sú jednoznačne flagrantné porušenia zákona v zmysle absolútnej neproporcionality poskytovania benefitov, ktoré sú poskytované kajúcnikom.

Bývalému sudcovi-kajúcnikovi Sklenkovi doposiaľ nebolo vznesené obvinenie, žije si spokojný život.

Sú situácie, kedy kajúcnik preukázateľne klame.

Keď niekto klame raz, nie je vylúčené, že klame aj v inej výpovedi.

Systém viery súdu v kajúcnika neexistuje.

To, čo niekto nazýva očista spoločnosti, ja nazývam rozklad spoločnosti a medziľudských vzťahov.

Ako sa dá prežiť väzba a čo človeka drží pri viere?

O väzbe rozpráva veľa ľudí, ktorí nemajú praktické skúsenosti s väzbou.

Sedíte v kúpeľni 24/7 a vonku na chodbe hrajú ping-pong.

Prebiehali procesné úkony počas 7 mesiacov, ktoré strávil vo väzbe?

Najhorší moment väzobného stíhania je, že neviete kedy pôjdete von.

Týrali nás tým, že kontakt s rodinou bol absolútne obmedzený. Zakazovali mi telefonovať s manželkou.

Veľmi nepríjemná je vo väzbe spánková deprivácia, budia vás každú polhodinu.

Koľko sudcov obvinených v kauze Búrka bolo právoplatne odsúdených?

Sú sudcovia svine?

Sudcovia sa boja rozhodnúť tak, že nenaplnia indoktrínované očakávania verejnosti.

Mám obavu, aby moju vec neprejednával sudca, ktorý je politický alebo ovplyvňovaný médiami.

Kladiem otázku verejnosti: Kto z nás by chcel, aby o ňom rozhodoval sudca, ktorý sa o ňom vyjadrí, že sudca je sviňa o ktorého vine nikto nepochybuje.

Procesné postupy, ktoré aplikujú niektoré osoby špecializovaných zložiek sú absolútne protizákonné a protiústavné.

Ktorí sudcovia NS majú podľa nálezu ÚS protizákonné rozhodnutia, kde ÚS konštatoval porušenie práv na osobnú slobodu obvinených?

Nikto na Slovensku od vzniku slovenskej štátnosti nepamätá, že by v priebehu roka konštatoval ÚS vo svojich nálezoch porušenie práva na osobnú slobodu väzobne stíhaných osôb jedného trestného senátu.

Je tu evidentné politické krytie osôb, ktoré sa na podieľajú na protiústavných rozhodnutiach.

Sú články ústavy, ktoré ako keby od marca 2020 vypadli z ústavy: prezumcia neviny, právo na slobodu prejavu, právo zhromažďovacie a právo na osobnú slobodu.

Čo hovorí na aktuálny návrh trestu prepadnutia majetku a prečo ho vníma kontroverzne a ako extrémny a nečestný?

Sme jediná krajina v Európe ktorá má obligatórne uložené prepadnutie majetku v prípade taxatívne vymedzených trestných činov. Je to v rozpore s európskym trestným právom.

Viac vo videu:

Zdroj: YouTube Rozhovory s Mimi Šramovou / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti