VIDEO: Ako si advokátka JUDr. Krajníková na výzvu polície odmietla nasadiť náhubok

02.10.2020 | 09:59
  47
Advokátka JUDr. Adriana Krajníková ohradzujúca sa voči nezákonným koronaopatreniam si odmietla v budove polície nasadiť rúško.

Advokátka JUDr. Adriana Krajníková vo svojom liste predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi (OĽaNO) zo dňa 25.9.2020 upozornila na nulitnosť všetkých Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a súčasne vyzvala na okamžité zastavenie vydávania týchto paaktov, zastavenie ich  vykonávania (pokutovanie) a vymáhania pokút.

JUDr. Krajníková v tejto súvislosti vystúpila spolu s bývalým predsedom Najvyššieho súdu JUDr. Štefanom Harabinom v InfoVojne, kde obaja debatovali o právnej nulitnosti tzv. protiemidemiologických opatrení Matovičovej vlády a ochrane ľudí pred ich dopadmi.

Čo sa dialo po skončení relácie

Po skončení relácie Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom, za účasti mojej a účasti JUDr. Štefana Harabina som išla na výsluch s klientom Doc. Ing. Jánom Dudášom, DrSc., novodobým „extrémistom“ (vedecké názory na „niektoré“ témy sú extrémizmom), kde sa stalo..., pozrite si to sami , ...alebo ako policajt odoprel predvolanej osobe výsluch „bezrúška“, ktorá osoba si na svoje náklady zabezpečila aj advokáta..., atď atď atď.
 
OR PZ Bidovce, dňa 30.9.2020, od 13.15 h (po relácii na InfoVojne):


 
20 minút trvala sranda titulom „ničoho“, ...a môj čas je pán Prezident policajného zboru veľmi drahý.

Úvod:

Policajti, objasňujúci priestupok „bezrúšky“ vykonávajú úkon bez rúšky .

VIDEO prepis:

Na výzvu policajta stálej služby boli mu odovzdané doklady totožnosti...
 
Policajt stálej služby: ...natáčať môžete policajta jedine pri výkone jeho činnosti, pani, nie keď ja tu stojím

Advokátka: veď ju vykonávate...

Policajt: (opakujem stálej služby s prevzatými OP od stránok vo svojich rukách): ja nevykonávam žiadnu činnosť teraz, to že som prevzal doklad teraz, to je len sekunda, .....to že som tu s vami rozprával (za okienkom v úradnej miestnosti) to som nevykonával žiadnu činnosť (policajta)  

Advokátka: a za koho stojíte v týchto dverách, nie za policajta ? 

Policajt: ...pri vykonávaní jeho činnosti, teraz nevykonávam žiadny služobný zákrok, pani, rozumiete ??!!

Advokátka: vykonávate 

Policajt: nevykonávam ! ...buch dverami 

Hmmm... tak som „porozumela“ 
 
Policajt objasňujúci priestupok: ...dobre pani doktorka, v zmysle opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia vám prečítam výnimky, kedy nemusíte mať nasadené rúško... (namiesto oboznámenia nás so skutkom, číta výnimky)

Advokátka: prečítajte mi číslo rozhodnutia, môžem do neho nahliadnuť... ?

Policajt: OLP 7189/2020.., Áno..., tam sú vymenované výnimky (pozn. stále nehovorí o skutku, pričom výnimka bez skutkovej vety nedáva zmysel), váš klient spadá medzi nejakú...?

Advokátka: A čoho sme sa teda dopustili ?

Policajt (po "uvažovaní"): Kedy ???  

Advokátka: Noo, keď si nedáme rúšky, čoho sme sa dopustili ?

Policajt: priestupku ste sa dopustili

Advokátka: na základe čoho ?

Policajt: a šak tam to máte, vy ste právnička, vy predsa musíte to vedieť, ...veď ste to ani nečítali, nemôžete to vidieť ..... (ups - moja chyba, mala som vedieť !

Advokátka: povedzte mi, čoho sme sa dopustili

Policajt: ja vás oboznamujem s výnimkami,  ...a bla bla bla s výnimkami a s výnimkami...

(a stále nie a nie so skutkom... , a keď som ale veľmi chcela poznať ten skutok, tak sa na mňa už fakt naštval, urval mi opatrenie z ruky, koniec „priateľstva“, otočil sa chrbtom, a odišiel odo mňa aj s opatrením.

...zvyšok vo videu.

Policajt na záver: ...dopúšťate sa priestupku všetci traja jak ste tu proti zákonu o civilnej ochrane obyvateľstva 42/1996  (/1996 !!!)
 

Analýza:


1/ priestupku sa nedá dopustiť proti zákonu, ale proti nejakému ustanoveniu zákona, ktoré mi ale žiadne nebolo povedané, že čo som vlastne "spáchala"...a na moje "otravné" dožadovanie sa skutku, že za čo som vlastne vinná, sa policajt už fakt nazlostil, a just mi ho nepovedal :) ...takže som mala smolu, dobre mi tak ! :)  nevieme čo sme spáchali a vec sa postupuje na ďalšie konanie :)
 
2/ Zákon 42/1996 neexistuje. Zákon o civilnej ochrane je 42/1994. Existuje (teda existovala do r. 2009) vyhláška ministerstva školstva o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 42/1996. 
 
3/ (nulitné) Opatrenie, ktoré mi predložil policajt, ktorú povinnosť som mala porušiť dnes, 30.9.2020, OLP/7189/2020, z 14.9.2020 (odhliadnuc od jeho nulity),  bolo zrušené (nulitným) Opatrením OLP/7852/2020, z 29.9.2020. Takže s nami riešil priestupok podľa (aj keby nebolo ničotné), neúčinného opatrenia. 

Takže sme sa s klientom, a jeho synom (ktorý natáčal) dopustili priestupku (nevedno akého, lebo policajt sa naštval :), nie proti skutku, ale proti zákonu o civilnej ochrane 42/1996 vyhlášky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov, podľa neúčinného opatrenia. V skutočnosti je opatrenie nulitné, takže aj tak nič :) 
 
Stret s dvoma policajtmi, a obaja stáli za to... Dúfajme, že zvyšok oddelenia rozumie tomu, čo robí, a že keď je príslušník v službe, vie, že vykonáva činnosť policajta. A to si stále vážim (chcem vážiť) policajný zbor. No akosi to začína nefungovať... Žeby v tom bola korona s jej nulitnými príkazmi, ktorými sa deformuje zákon a policajti sú mätení ??? Stačí ich vlastná, pôvodná „zmätenosť“ aj bez korony, aj to je už „výkon“ hodný verejného činiteľa v uniforme na oddelení s OP stránky v rukách, nie „pri činnosti“ 

Súčasný problém je však naozaj v ťažkej dezorientácii všetkých policajtov, ktorí dostávajú nezmyselné pokyny z dôvodu nezmyselných opatrení. Celé to ide proti zákonom a Ústave SR. Policajti sú v skutku dezorientovaní ťažkými právnymi nezmyslami. Avšak musia sa im vedieť postaviť.... Nie ja, ale oni sa im majú v prvom rade postaviť...

Toto je ťažký amaterizmus až po trestnú činnosť policajtov. To akože fakt, pán prezident policajného zboru ??? A to mal pred sebou advokátku. Čo sa deje s bežnými ľuďmi... ? Viete pán prezident, že príde moja faktúra. Kto ju zaplatí. Štát ? Áno. A kto zaplatí štátu regres za tento policajný výkon vo veci priestupku proti zákonu o civilnej ochrane 42/1996 vyhlášky ministerstva školstva o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov ? Prezident, alebo policajt... ? Nie je načase s tým niečo robiť... ? Lebo tých faktúr bude z každej strany dosť.
 
A tak mám vlastnú kauzu „bezrúška“, a pozývam vás všetkých ju sledovať až do jej právneho konca 
 
Inak, čo chceme od týchto zložiek, keď „hore“ majú vzor odbornosti, intelektu, a "zdatnej" psychickej výbavy, ktorý do celej spoločnosti tlačí paakty a ťažké právne nezmysly. Doslova sa destabilizuje celá spoločnosť. 

A čerešnička na torte: Po skončení prejednania priestupku, a vrátení OP, policajt objasňujúci priestupok proti zákonu si nás všetkých troch odfotil (!) na vlastný (!) mobilný aparát, čo zreteľne jasne je vidieť a počuť na zázname !!!!!!!!

Výzva Matovičovej vláde na zastavenie neplatných korona opatrení

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, opierajúce sa o Uznesenie vlády sú NULITNÉ, ničotné, sú paaktami. Tvrdí to JUDr. Adriana Krajníková vo svojej právnej analýze pod názvom:

Žiadosť o zdržanie sa protiprávneho konania a výzva o zastavenie vydávania a výkonu nulitných právnych aktov a v článku JUDr. Adriana Krajníková vysvetľuje svoju právnu analýzu a výzvu Matovičovej vláde na zastavenie neplatných korona opatrení.

"Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva trpia viacerými ťažkými procesno-právnymi vadami, pre ktorý dôvod sú nulitné, ničotné, sú paaktami. Pre účely tohto podania je ako primárne podstatná vada nedostatku právneho základu Opatrení a nedostatku právomoci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky konať," píše sa v dokumente.

"Na základe týchto paaktov sa doslova „terorizuje“ celé obyvateľstvo nútením a vynucovaním neexistujúcich povinností a zakladajú sa nároky, t.j. škody voči štátu, na ktoré sa zložia všetci občania," piše sa v článku JUDr. Krajníkovej.

Celú právnu analýzu JUDr. Krajníkovej si môžete prečítať TU.

Harabinov právny rozbor opatrení Úradu verejného zdravotníctva

"Osoba nenakazená koronavírusom nemá právnu povinnosť nosiť rúško. Uloženú pokutu nemusí zaplatiť. Nútenie zdravého človeka používať rúško je zjavne mučením, ktoré je zakázané článkom 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd," tvrdí bývalý predseda Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefan Harabin, ktorý podal trestné oznámenie na Hlavného hygienika SR Jána Mikasa, lebo vydaním nulitných nezákonných opatrení, ktoré sú vynucované pokutou, zneužil právomoc verejného činiteľa, ubližuje ľuďom na zdraví a poškodzuje cudzie práva.

Celú právnu analýzu JUDr. Harabina si môžete prečítať TU.

Zdroj: YouTube JUDr. Adriana Krajníková / InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti