Vážení rodičia, toto si musíte prečítať. Ide o deti a pokračovanie Vášho rodu. Myslite a myslite kriticky!

17.06.2021 | 12:29
  18
Odborná komisia spracovala informácie, ktoré sú v súvislosti s očkovaním detí v médiách hlavného prúdu potlačované.

Vážení rodičia, toto si musíte prečítať!

Teraz, viac ako kedykoľvek predtým je potrebné, aby ste sa pozorne zamysleli nad každou informáciou, ktorá sa ku Vám v súvislosti s očkovaním detí dostáva. Pre potreby tohto príspevku budeme v texte používať (nesprávne) výraz vakcína namiesto génová terapia.

 

I.

Klinická štúdia Pfizer-BioNTech u 12-15 ročných

V novembri 2020 EMA odsúhlasila výskumný pediatrický plán pre vakcínu BNT162b2 od spoločnosti Pfizer-BioNTech. Áno, už vtedy vedeli, že sa budú očkovať deti. Aj na toto sme Vás upozorňovali. Štúdia detí vo veku 12 až 15 rokov (C4591001) mala termín uzávierky 13. marca 2021. Z toho vyplýva, že trvala necelé 4 mesiace! Predpokladané ukončenie štúdie C4591001 je august 2023! Dátum ukončenia výskumného pediatrického plánu je júl 2024!

Štúdia zahŕňala 2260 dobrovoľníkov vo veku 12 až 15 rokov, pričom 1131 z nich dostalo vakcínu (1124 dostalo obe dávky v rozmedzí 3 týždňov a 7 dostalo jednu dávku) a 1129 dostalo placebo. U detí fungovala vakcína omnoho lepšie ako u dospelých. Žiadne z detí v experimentálnej skupine neochorelo na Covd-19, zatiaľ čo v kontrolnej skupine ochorelo 18 detí. Spoločnosť stále zhromažďuje informácie vrátane opakovaného testovania na prítomnosť koronavírusu každé dva týždne.

Zdroje:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/pip-decision/p/0480/2020-ema-decision-27-november-2020-agreement-paediatric-investigation-plan-granting-deferral-highly_en.pdf

https://www.nytimes.com/article/kids-covid-vaccine.html

K vyššie citovanému len dve poznámky…

 • 2260 detí vo veku 12-15 rokov a z toho len 1131 detí, ktorým bola podaná očkovacia látka. Toto je skutočne nedostačujúci počet pre vytvorenie záverov a odporúčaní pre túto vekovú skupinu. Naše slová potvrdzuje aj WHO, o čom píšeme ďalej v texte.
 • U detí fungovala vakcína omnoho lepšie ako u dospelých? Na to, aby bola táto informácia pravdivá musí byť doložená štatistickou analýzou, ktorá by porovnala skupinu detí a dospelých, pričom by preukázala významný rozdiel medzi skupinami (v prospech detí). V tomto prípade by bolo však diskutabilné, či je možné takúto štatistickú analýzu vôbec vykonať, nakoľko sa nemôžu porovnávať hrušky s jablkami. Inými slovami, jednalo sa o rôzne protokoly, s iným množstvom účinnej látky, odlišným počtom dobrovoľníkov v jednotlivých skupinách, rozdielnou expozíciou a o špecifikách detského organizmu ani nehovoriac. Takúto analýzu pre štúdiu C4591001 sa nám nepodarilo dohľadať.

Vedci majú k dispozícii iba asi šesťmesačné údaje o vakcíne u dospelých a starších dospievajúcich a niekoľkomesačné údaje o malých deťoch (pozn. necelé 4 mesiace). Avšak, odborníci sú presvedčení, že vakcíny sú pre rastúce telá bezpečné. Pediatrička a odborníčka na vakcíny z nemocnice Mount Sinai v New Yorku uviedla, že síce neexistujú dlhodobé výskumy o tom, či existujú trvalé vedľajšie účinky po očkovaní, „takisto žiadne ani neočakávame. “

Zdroj: https://www.nytimes.com/article/kids-covid-vaccine.html

Pamätáte si náš prvý článok o klinickom skúšaní vakcín, v ktorom sme spomínali, že vývoj vakcíny trvá štandardne 10 rokov? Ako sa nás naši „odborníci“ vrátane EMA snažili ubezpečovať, že vlastne necelý rok na výrobu a otestovanie vakcíny proti Covid-19 je úplne dostačujúci a nie je sa čoho báť? Tak veľmi chcú chrániť naše deti, že schválili a propagujú očkovanie vakcínou, ktorá bola testovaná ešte o tretinu až polovicu kratšie ako u dospelých?! K mediálne prezentovanej bezpečnosti a neočakávaniu vedľajších účinkov pre vakcínu Comirnaty prikladáme nižšie výstup z VAERS zo dňa 11.6.2021. A to je systém často terčom kritiky, že je tam hlásených len 10% zo všetkých nežiadúcich účinkov. To len na margo tej bezpečnosti.

Zdroj: https://wonder.cdc.gov/vaers.html

V EÚ sa uskutoční post-schvaľovacia štúdia bezpečnosti za účelom aktívneho sledovania skutočnej bezpečnosti vakcíny Comirnaty (štúdia C4591010), s využitím primárneho zberu údajov, ktorý sleduje skupinu očkovaných osôb a hodnotí riziko AESI (nepriaznivé udalosti osobitného záujmu).

Zdroje:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf

Mimochodom, po každej absolvovanej návšteve v rámci štúdie C4591001 spoločnosť Pfizer-BioNTech vypláca 119 dolárov. Za každé vyplnenie zdravotného denníka po dobu štúdie, vypláca ešte 5 dolárov navyše. Predpokladaný počet návštev je 6 -7, čiže  cca 1000 dolárov za účasť v štúdii. Skúste sa opýtať slovenského ministerstva zdravotníctva na prípadnú odmenu za účasť Vás a Vašich detí v postmarketingovej štúdii Pfizeru (C4591010).

Zdroj: http://www.careidresearch.com/documents/PoretzDonald_ConsentFormPhase23S3_37002669.pdf

Pravdepodobne ste už niekde v médiách postrehli, že Pfizer-BioNTech začína testovať vakcínu na deťoch vo veku 5 až11 rokov. Túto informáciu by sme chceli trochu poopraviť a povedať, že štúdia testovania detí vo veku od 6 mesiacov už je „na stole“. Takže je len otázkou krátkeho času, kedy prídu na rad aj deti mladšie ako 5 rokov. Napriek tomu, že neexistuje opodstatnenie očkovať také malé deti a potvrdzujú to aj štatistiky, farmaceutické firmy sa už nezastavia. Určite netestujú vakcíny na takých malých deťoch, aby ich držali na sklade LEN pre prípad potreby.

 

II.

Štatistiky hovoria jasne – v neprospech očkovania detí

O existencii výskumného pediatrického plánu pre vakcínu od spoločnosti Pfizer-BioNTech sme informovali v predošlej časti. Každý takýto plán by mal obsahovať odôvodnenie potreby očkovania detí, vrátane príslušných štatistík, ktoré by to podporovali. V predloženom pláne sa však takéto informácie nenachádzajú. V inom oficiálnom dokumente k vakcíne sa spoločnosť odvoláva na metaanalýzu z októbra 2020, ktorá uvádza, že úmrtnosť u ľudí mladších ako 19 rokov predstavuje 2%. My sme síce pri čítaní spomínanej metaanalýzy takúto informáciu nezaznamenali, našli sme však, že závery boli prijaté na základe 37 štúdií s celkovo 993 účastníkmi. A teraz si, prosím, vypočítajte 2% z 993. Spoločnosť Pfizer-BioNTech sa vo svojich dokumentoch odvoláva aj na Covid štatistiky z Worldometer. Skúste na uvedenej stránke nájsť dáta pre deti a dorast. Nemožné! Ako si má verejnosť skontrolovať pravdivosť údajov, ktoré vedú k rozhodnutiam ovplyvňujúcim naše životy? Nijako. Priamoúmerne s pribúdajúcim nátlakom na očkovanie detí sa znižuje možnosť dohľadať akékoľvek relevantné štatistiky pre túto vekovú kategóriu v rámci EÚ. Tie sme našli až za oceánom. Nižšie nájdete oficiálne údaje o úmrtnosti a hospitalizáciách detí v dôsledku Covid-19, prevzaté zo spoločnej správy Americkej pediatrickej akadémie a Asociácie detských nemocníc zo dňa 3.6.2021. Tieto dáta sú považované za najlepšie verejne dostupné dáta v súvislosti s Covid-19 u detí.

 • Deti tvorili 1,4% -3,2% všetkých hospitalizácií na Covid-19.
 • Len 0,1% -1,9% detí s Covid-19 muselo byť hospitalizovaných.
 • Úmrtia detí predstavovali 0,00% – 0,23% všetkých úmrtí na Covid-19, pričom 8 štátov deklarovalo 0 úmrtí.
 • Len 0,00% – 0,03% prípadov Covid-19 u detí viedlo k úmrtiu. 

Sme veľmi zvedaví, či spoločnosť Pfizer-BioNTech vo svojom, na mesačnej báze aktualizovanom Pláne riadenia rizík, zmení v prípade detí informáciu o 2% úmrtnosti v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami na 0,00% – 0,03%! Štatistiky Americkej pediatrickej akadémie a Asociácie detských nemocníc zo dňa 3.6.2021 sú totiž nielen aktuálnejšie v porovnaní s tými z novembra 2020, na ktoré sa spoločnosť stále odvoláva, ale zahŕňajú vzorku takmer 4 mil. detí. A to je rozhodne relevantnejšia vzorka na vyvodzovanie záverov ako len 993 detí. Veríme, že sa táto informácia dostane k našim zástupcom zo ŠÚKL a prípadne na túto skutočnosť upozornia Európsku liekovú agentúru.

Zdroj: https://downloads.aap.org/AAP/PDF/AAP%20and%20CHA%20-%20Children%20and%20COVID-19%20State%20Data%20Report%206.3.21%20FINAL.pdf

Zdroj: https://downloads.aap.org/AAP/PDF/AAP%20and%20CHA%20-%20Children%20and%20COVID-19%20State%20Data%20Report%206.3.21%20FINAL.pdf

Pozreli sme sa aj na celkovú úmrtnosť v skupine detí a dorastu. Chceli sme vedieť, ako a či Covid-19 prispel k jej zvýšeniu v porovnaní s rokmi pred Coronou. Na stránke monitorujúcej úmrtnosť v Európe (EUROMOMO) sme našli dôkaz o tom, že  počas roka 2020 a 2021 neboli zaznamenané nadúmrtia vo vekovej skupine 0-14 rokov. Inými slovami, úmrtnosť bola rovnaká ako v minulých rokoch (pred „pandémiou“). Presne ako sme očakávali. Dáta pre vekovú kategóriu 15-18 rokov síce nebolo možné vyselektovať samostatne, predpokladáme však, že zistenie by bolo veľmi podobné tomu vo vekovej kategórii 0-14 rokov.

Zdroj: https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

Vysvetlivky: Horný graf je pre skupinu detí vo veku 0-14 rokov. Spodný graf je pre skupinu ľudí vo veku 15-44 rokov. Na osi X sú uvedené týždne. Na osi Y sú uvedené úmrtia.

 

III.

EMA vs. WHO

Dňa 28.5. 2021 Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) agentúry EMA odporučil použitie vakcíny od spoločnosti Pfizer-Biontech u detí vo veku 12-15 rokov.

Zdroj: https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu

V oficiálnych vyhláseniach sa už ani neunúvajú zdôrazniť, že sa jedná o podmienečné schválenie, tak dúfame, že nám niečo neušlo.

Výbor CHMP poznamenal, že z dôvodu obmedzeného počtu detí zahrnutých do štúdie nemohla štúdia zistiť zriedkavé vedľajšie účinky. Výbor tiež poznamenal, že výbor pre bezpečnosť agentúry EMA v súčasnosti hodnotí veľmi zriedkavé prípady myokarditídy (zápal srdcového svalu) a perikarditídy (zápal membrány okolo srdca), ku ktorým došlo po očkovaní Comirnaty, hlavne u ľudí mladších ako 30 rokov. V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že tieto prípady sú spôsobené vakcínou a agentúra EMA tento problém pozorne sleduje. Napriek tejto neistote výbor CHMP usúdil, že prínos Comirnaty u detí vo veku od 12 do 15 rokov prevažuje nad rizikami, najmä u detí so stavmi, ktoré zvyšujú riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19. Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky u detí i dospelých sa bude naďalej pozorne monitorovať.

Zdroj: https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu

 

Bez komentára…

 Stanovisko WHO zo dňa 3.6.2021 (o 6 dní neskôr ako bolo vydané stanovisko EMA):

Deti by sa momentálne nemali očkovať. O použití vakcín proti Covid-19 u detí zatiaľ nie je dostatok dôkazov na to, aby sa mohli urobiť odporúčania. Deti a dospievajúci majú tendenciu mať miernejší priebeh ochorenia v porovnaní s dospelými.

Zdroj: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice

Prečo sa teraz nikto zo samozvaných odborníkov a médií neodvoláva na WHO, tak ako to robili celú jeseň a zimu 2020 a jar 2021?

 

IV.

Tri dôvody prečo (NE)očkovať deti

Určite ste už všetci počuli 3 najčastejšie dôvody prečo je dôležité očkovať naše deti proti Covid-19: deti sú zraniteľná skupina, sú bezpríznakoví prenášači a aby sa vírus eliminoval. Takže postupne…

 • Podľa WHO, deti a dospievajúci majú tendenciu mať miernejší priebeh ochorenia v porovnaní s dospelými. Tento fakt podporujú aj štatistiky ohľadom hospitalizácií a úmrtí, ktoré sú súčasťou tohto príspevku. Navyše, podľa dát Veda pomáha a Štatistického úradu SR bolo na Slovensku za obdobie 1.-12.6.2021 zaznamenaných iba 6% PCR pozitívnych prípadov v skupine detí vo veku 10-15 rokov.1

 

 • O symptomatickom a asymptomatickom prenose sa popísalo už mnoho a názory naň sú rôzne. Nebudeme Vás tu zaťažovať prehľadom odborných článkov z oblasti šírenia SARS-CoV-2 a preto použijeme priamo informácie z prestížneho britského vedeckého časopisu the BMJ (Q1).

Aj keď sa vírusová záťaž zdá byť podobná u ľudí so symptómami aj bez nich, prítomnosť RNA nemusí nevyhnutne predstavovať prenosný živý vírus. Trvanie vylučovania vírusovej RNA (interval medzi prvým a posledným pozitívnym výsledkom PCR pre ľubovoľnú vzorku) je kratšie u ľudí, ktorí sú bez príznakov, takže sú pravdepodobne menej infekční ako ľudia, u ktorých sa prejavia príznaky.2 Pri šírení SARS-CoV-2 zohráva významnejšiu úlohu symptomatická a presymptomatická transmisia ako skutočne asymptomatický prenos.3,4,5,6 Rýchlosť prenosu na jednotlivcov v rámci konkrétnej skupiny (miera sekundárneho útoku) môže byť u ľudí, ktorí sú bez príznakov, 3-25-krát nižšia ako u osôb so symptómami.3,5,7,8 Štúdia prevalencie na celom území u takmer 10 miliónov ľudí vo Wu-chane nezistila žiadny dôkaz asymptomatického prenosu.9 Kašeľ, ktorý je výrazným príznakom vírusu Covid-19, môže mať za následok vylučovanie oveľa viac vírusových častíc ako rozprávanie a dýchanie, takže ľudia so symptomatickými infekciami sú nákazlivejší.10

Zdroj: https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4851

Na tomto mieste musíme ešte pripomenúť výrok z kampane MZ SR ohľadom očkovania: „Aj pri klesajúcich počtoch nových prípadov stále platí, že návštevou môžete ohroziť starších rodinných príbuzných. Po zaočkovaní seba aj ich sa týmto trápiť už nemusíte.“

Zdroj: https://www.facebook.com/pg/MinisterstvoZdravotnictvaSR/posts/

Ak sa teda dieťa zaočkuje tak už nebude rizikové z hľadiska šírenia nákazy?  „Odborníci“, ktorí Vám toto tvrdia určite nečítali protokol k vakcíne Comirnaty od spoločnosti Pfizer-BioNTech kde sa uvádza:

Môže sa očkovacou látkou Comirnaty znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Vplyv očkovania očkovacou látkou Comirnaty na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

Zdroj: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_sk.pdf

„Odborníkom“ zdieľame aj odkaz. Z 5-stránkového dokumentu sa vyššie uvedená informácia  nachádza na strane 2. A super je, že si to môžete stiahnuť aj v slovenčine. Týmto si vylúčime, že tomu v angličtine zjavne nerozumiete.

 • Prestane existovať Covid-19 ak sa dá 80% Slovákov/Európanov vrátane detí zaočkovať? Aj keď ste túto hlúposť všetkých hlúpostí mali nedávno možnosť počuť, tak odpoveď znie NIE. Vakcína je určená na prevenciu ochorenia (tzv. profylaxiu). Už tu sa dostávame do rozporu, keďže vakcíny proti Covid-19 nechránia pred vznikom ochorenia, ale pred vznikom jeho závažnej formy. A keďže je vedecky potvrdené, že u detí je priebeh ochorenia mierny, nie je potrebné ich očkovať. Pre pána „odborníka na virológiu“ máme ešte jeden odkaz k tomu či očkovanie zabíja vírus: odpoveď sa ukrýva priamo v otázke.

Môže sa očkovacou látkou Comirnaty znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Jeden nemenovaný denník dokonca priniesol 10 dôvodov prečo očkovať deti podľa, vraj pediatrov. Tento skvost si treba rozhodne prečítať. Niektoré dôvody sme vyvrátili vyššie, niektoré dôvody vôbec nesúvisia s očkovaním (účasť v tábore, škole a socializácia), samozrejme nesmie chýbať odvolávanie sa na účinnosť iných očkovaní z minulosti a podobné. Za zmienku stojí len dôvod č.5.

„Očkovacia látka proti ochoreniu covid-19 má relevantné štúdie a jej vplyv na očkované deti i dospelých je dlhodobo sledovaný. Najväčšie lekárske autority u nás i vo svete ju považujú za bezpečnú a účinnú.“

Zdroj: https://www.topky.sk/cl/10/2131171/Slovenski-pediatri-uviedli-10-DOVODOV–preco-odporucaju-ockovanie-proti-COVIDU-aj-detom

 • Klinická štúdia u detí vo veku 12-15 rokov pre vakcínu Pfizer-Biontech je zatiaľ 1. Opakujeme, JEDNA!
 • Štúdia je stále „ongoing“.
 • Vzorka 1131 detí vo veku 12-15 rokov je dostatočná na vyvodenie záverov a odporúčaní? Prečo to potom vytýkajú aj poprední pediatri a dokonca WHO?
 • Vakcína bola podmienečne schválená na základe dát zo 4 mesačného výskumu.
 • Aký má zmysel dlhodobé sledovanie po očkovaní? Nemalo by dlhodobé sledovanie predchádzať očkovaniu deti?
 • Zaujímavé, že neuviedli ani jedno meno pediatra alebo ako píšu najväčšej lekárskej autority. Tak kto sú ti odborníci a autority?

Veríme, že vyššie uvedená odborná analýza použitá v článku dala autorovi zabrať. Akurát nikto z nás nevie určiť či je článok myslený ako vtip alebo to autor myslel skutočne vážne.

 

V.

Kolektívna imunita a záhadné čísla

„Chceli by sme, aby sa dve tretiny dali zaočkovať, tých 66 percent.“  (V. Krčméry, 23.4.2021)

Kampaň v čase, keď príde na rad očkovanie verejnosti plánuje aj výraznejšie mobilizačnú fázu s cieľom dosiahnuť zaočkovanie aspoň 70% populácie potrebných na dosiahnutie kolektívnej imunity. (MZ SR, 11.2.2021)

„Na dosiahnutie dokonalej komunitnej imunity bude treba zaočkovať asi 85% populácie, možno 80% vzhľadom k mutáciám. Naopak nás môžu prekvapiť mutácie, ktoré môžu vzniknúť,“ hovorí Jarčuška. „Je možné, že pri takto nákazlivom víruse o kolektívnej imunite nemôžeme ani hovoriť, že sa nám ju ani nepodarí dosiahnuť,“ hovorí Sabaka.  (21.3.2021).

Ak je R0 = 2,5 tak percento zaočkovaných musí byť min. 60% a následne korigované ešte o účinnosť vakcín. Na Slovensku by malo byť zaočkovaných cca 3 300 000 obyvateľstva, teda približne toľko, koľko sa zúčastnilo plošného testovania. (Národná stratégia očkovania proti Covid-19)

Zdroje:

https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/krcmery-pravda-dlzke-imunity-prekonani-covid-19-kto-musi-pripravit-aj-3-davku

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-ockovanie-kampan-osobnosti

https://www.noviny.sk/koronavirus/595507-ocakavania-na-dosiahnutie-kolektivnej-imunity-proti-koronavirusu-sa-zmenili

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/12/narodna-strategia-ockovania.pdf

 • Podľa údajov Štatistického úradu SR malo Slovensko k 31.12.2020 5 459 781 obyvateľov, z toho 1 028 173 detí a mladistvých vo veku 0-17 rokov. Pokiaľ sa deti nemali očkovať a mala sa dosiahnuť zaočkovanosť 60%, muselo sa s očkovaním počítať so 74% účasťou ľudí vo veku od 18 rokov. Ani jeden z prieskumov pred zahájením, ani počas očkovania ani len nenaznačoval ochotu Slovákov dať sa zaočkovať na úrovni 74%. Bolo teda od úplného začiatku jasné, že podmienku 60%-nej zaočkovanosti nebude možné splniť. A už vôbec nie 70%, 80%, 85%. Je alibistické dnes tvrdiť, že sa musia „obetovať“ deti nakoľko dospelí nemajú o očkovanie záujem. Výsledky prieskumov hovorili od samého začiatku jasnou rečou, ako je to s ochotou Slovákov dať sa zaočkovať. A logika hovorí, že keď sa nedali rodičia nedajú ani svoje deti.
 • Už v októbri 2020 predložila spoločnosť Pfizer-BioNTech ako prvá spomedzi výrobcov vakcín EMA výskumný pediatrický plán. Ten bol následne v novembri schválený. Snáď netreba vysvetľovať čo tým chceme povedať.

Pre našich „odborníkov“ a fanúšikov testovania v jednom ešte pripájame posolstvo od samotného „otca“  ich obľúbených PCR testov a odborníka na korona vírusy. Nech sa páči:

Německý virolog Christian Drosten je jedním z nejlepších expertů na nový koronavirusDrosten varoval před tím, že si lidé slibují od očkování a promořování takzvanou stádní neboli skupinovou imunitu – což podle něj není možné. Jako tzv. stádní imunita se označuje stav, kdy se po nějakém promoření nebo proočkování populace stane celá populace imunní. U covidu by se mělo jednat o sedmdesát až devadesát procent lidí; pak by virus neměl mít možnost dále cirkulovat a také neočkovaní by před ním měli být chránění. Podle Drostena tohle ale nebude fungovat. „Od samého počátku se jednalo o nedorozumění. Jenže, jak říká Drosten, „lidé nežijí ve stádech“ a nejsou izolovaná a uzavřená skupina, jako je tomu třeba u hovězího dobytka. Za několik let bude sto procent populace buď očkováno, nebo infikováno. I poté bude SARS-CoV-2 stále infikovat lidi, pouze se nebude jednat o prvotní infekci.

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3323996-skupinove-imunity-proti-covidu-nejde-dosahnout-tvrdi-virolog-ktery-objevil-sars-z

Nemali by sme teda namiesto nátlaku na očkovanie detí uvažovať nad prevenciou? Ako im zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, prestať ordinovať online, pripraviť tentokrát skutočne odbornú kampaň k posilneniu ich vlastnej imunity a zabezpečiť im dostatok vitamínov? Nie na jeseň, teraz!

 

VI.

Samozvaní odborníci a vedci

Je až neuveriteľné, koľko odborníkov na Covid-19 a očkovanie pribudlo na Slovensku za posledný rok. Vakcína je úsmev, radosť, dovolenka, hudba, nádej, zodpovednosť, víťazstvo, riešenie, dokonca vakcína obsahuje menej chémie ako bežná sladkosť…

 • Len 8 zo 150 poslancov NR SR a 1 minister majú medicínske vzdelanie. Je zvláštne, že títo poslanci sa takmer vôbec, alebo len minimálne vyjadrujú k téme očkovania. Zato poslanci bez príslušného vzdelania dostávajú obrovský mediálny priestor na to, aby nás neustále poučovali o  očkovaní (nielen) detí.

Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=60

 • Ešte viac nepochopiteľné je, ak nám vysvetľujú dôležitosť očkovania mediálne osobnosti. Z 27 osobností vakcinačnej kampane Slovensko proti Covidu majú len 2 z nich príslušné medicínske vzdelanie. Existujú dôvody prečo nás neoperujú športovci, neliečia herci a nepredpisujú lieky moderátori. Tak prečo nás majú poučovať v téme očkovania? Akými vedomosťami z danej problematiky títo ľudia vôbec disponujú? Ak má právo sa vyjadrovať k téme očkovania herec, o to väčšie právo vyjadrovať sa k neočkovaniu seba a svojho dieťaťa má rodič, ktorý navyše pozná jeho zdravotný stav.

Zdroj: https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/osobnosti

 • Samostatnou kategóriou sú média hlavného prúdu. Absolventi žurnalistiky (občas aj nie) nadobudli dojem, že nám budú určovať, čo je pre nás a naše deti z hľadiska zdravia dôležité a aké informácie majú byť pre nás relevantné. Pokiaľ chcete nájsť vedecky podložené informácie a nie pro-vakcinačné ideologické žvásty s nulovou výpovednou hodnotou, stačí ak si na obyčajnom Google Scholar zadáte kľúčové slová s témou, ktorá Vás zaujíma. Aj ten najhorší článok, ktorý Vám prehliadač vygeneruje bude mať násobne vyššiu výpovednú hodnotu, ako to čo sa dozviete z médií hlavného prúdu. Pre náročnejších je tu Web of Science a Scopus.
 • Poslednou kategóriou sú naši samozvaní odborníci. Už dávno na Slovensku nie je pravidlom, že každý vo funkcii je automaticky odborníkom. Aj v tomto smere sa nám snažia média a politici určovať koho radami sa máme riadiť a kto je odborník. Opití svojou mocou a neomylnosťou však zabudli, že dnes sa dá dohľadať všetko. A my sme si dohľadali. Pozreli sme sa na H-indexy jednotlivých odborníkov, ich počty publikácií, počty citácií ich článkov, v koľkých publikáciách boli prvými autormi, v akých časopisoch z hľadiska prestíže a odbornosti články publikovali, a koľko z týchto článkov sa týkalo virológie, epidemiológie a ešte oveľa viac. Toto je len časť atribútov na základe, ktorých sa dá spraviť jednoduchý obraz o odbornosti. Len poznamenáme, že skutoční odborníci sú často cenzurovaní a médiami hlavného prúdu ignorovaní alebo zosmiešňovaní. Overujte si preto prosím svojich odborníkov! Nie každý koho Vám média podsúvajú ako odborníka, ním aj v skutočnosti je.

Rodičia, urobte si jednoduchý test. Pokiaľ Vás bude ktokoľvek presviedčať o nutnosti očkovania Vášho dieťaťa, opýtajte sa ho základné otázky ako to koľko klinických štúdií u detí bolo ukončených, koľko zahŕňali približne detí, ako dlho trval výskum, aké sú aspoň približné štatistiky ohľadom Covid-19 v detskej populácii a z čoho sa skladá vakcína. Skutočný odborník Vám na tieto otázky bude vedieť odpovedať. Skutočný odborník bude s Vami viesť debatu, nie agitovať za očkovanie. Ruky a hlavne deti preč od absolventov vysokej školy mainstreamových informácií.

Vakcína nie je úsmev, radosť, hudba ani sloboda! Vakcína Comirnaty je očkovacia látka, chemický kokteil s množstvom vedľajších účinkov rôznej závažnosti. Je podmienečne schválená a jej aplikácia musí byť výsledkom dobrovoľného rozhodnutia každého človeka resp. rodiča. Vysvetlite to, prosím, niekto už tým „odborníkom“.

 Pánovi ministrovi školstva prikladáme reklamnú kampaň jeho vlastnej strany. To len pre istotu, ak by uvažoval nad akoukoľvek formou diskriminácie neočkovaných detí pri nástupe do školy v septembri. # Slobodne očkovaný. # Solidárny ku všetkým (teda aj k neočkovaným). 

Malá úvaha na záver. Predpokladáme, že s krátkosťou času začnú média hlavného prúdu so zvýšenou intenzitou informovať o Covid štatistikách v skupine detí. Budú sa objavovať správy ako veľmi sa zvyšujú počty infikovaných detí. O rýchlosti šírenia indického variantu a pod. Čo sme sa za posledný rok naučili je, že si treba tie štatistiky prečítať a čísla overiť. Lebo sa môže stať aj to, že zistíte, že 50%-ný nárast infikovaných môže napríklad znamenať, že pred mesiacom boli 2 prípady a teraz sú 3. Alebo, že jeden prípad sa počíta za 4, že?

 

Zdroje:

(1) https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMzk5YjQtMjZhNy00ZDZlLWIyZWYtOWY0NDVmMTczZDYyIiwidCI6ImU0NDA4ZDNmLTlhNzMtNGFlYi05MTcyLTgxNzk5NTY5ZTQ4YSIsImMiOjl9&fbclid=IwAR3ZCV8URHSysEK61uhlvZ7XLsPA0AuZ0xN6_HXF7XOeG3Meovc3jK1pPcg

(2) Walsh, K. A., Jordan, K., Clyne, B., Rohde, D., Drummond, L., Byrne, P., … & Harrington, P. (2020). SARS-CoV-2 detection, viral load and infectivity over the course of an infection: SARS-CoV-2 detection, viral load and infectivity. Journal of Infection.

(3) Buitrago-Garcia, D., Egli-Gany, D., Counotte, M. J., Hossmann, S., Imeri, H., Ipekci, A. M., … & Low, N. (2020). Occurrence and transmission potential of asymptomatic and presymptomatic SARS-CoV-2 infections: A living systematic review and meta-analysis. PLoS medicine17(9), e1003346.

(4) Byambasuren, O., Cardona, M., Bell, K., Clark, J., McLaws, M. L., & Glasziou, P. (2020). Estimating the extent of asymptomatic COVID-19 and its potential for community transmission: systematic review and meta-analysis. Official Journal of the Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada5(4), 223-234.

(5) Qiu, X., Nergiz, A. I., Maraolo, A. E., Bogoch, I. I., Low, N., & Cevik, M. (2021). Defining the role of asymptomatic and pre-symptomatic SARS-CoV-2 transmission–a living systematic review. Clinical microbiology and infection.

(6) Cevik, M., Kuppalli, K., Kindrachuk, J., & Peiris, M. (2020). Virology, transmission, and pathogenesis of SARS-CoV-2. bmj371.

(7) Madewell, Z. J., Yang, Y., Longini, I. M., Halloran, M. E., & Dean, N. E. (2020). Household Transmission of SARS-CoV-2: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA network open3(12), e2031756-e2031756.

(8) Koh, W. C., Naing, L., Chaw, L., Rosledzana, M. A., Alikhan, M. F., Jamaludin, S. A., … & Wong, J. (2020). What do we know about SARS-CoV-2 transmission? A systematic review and meta-analysis of the secondary attack rate and associated risk factors. PloS one15(10), e0240205.

(9) Cao, S., Gan, Y., Wang, C., Bachmann, M., Wei, S., Gong, J., … & Lu, Z. (2020). Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China. Nature communications11(1), 1-7.

(10) Chen, P. Z., Bobrovitz, N., Premji, Z., Koopmans, M., Fisman, D. N., & Gu, F. X. (2021). Heterogeneity in transmissibility and shedding SARS-CoV-2 via droplets and aerosols. Elife10, e65774.

Zdroj: Advokátska kancelária Weis & Partners / odbornakomisia.sk

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

 • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti