VIDEO: Ultramilitanti - udavač Benčík & bývalý socialistický zväzák Dostál - podali trestné oznámenie na predstaviteľov Ruskej federácie a Harabina za genocídu, terorizmus a za podporovanie ruskej agresie

04.03.2022 | 21:50
  0
Poslanec Ján Benčík (SaS), ktorý hlasoval za okupáciu Slovenska americkými vojakmi si všimol vystúpenie Štefana Harabina v InfoVojne, ale aj jeho statusy na Facebooku, v ktorých bývalý minister spravodlivosti SR vyjadroval vlastný pohľad na vojenskú eskaláciu na Ukrajine, ktorá nekorešponduje s antiruskou propagandou súčasného režimu a jeho hlasných trúb v podobe štátnych a korporátnych médií.

Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu SaS a strany OKS podali v piatok trestné oznámenie na predstaviteľov Ruskej federácie v súvislosti s inváziou na Ukrajine. Týka sa viacerých trestných činov ako genocída či terorizmus. Podali ho na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Trestné oznámenie podali aj na bývalého šéfa Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina v súvislosti s podporovaním ruskej agresie.

"Na Ukrajine prebieha agresívna vojna, ktorú rozpútalo Putinovo vojsko tým, že napadlo svojho suseda. Ozýva sa proti tomu svetová verejnosť a vlády, ktoré podávajú na medzinárodný tribunál podania proti Ruskej federácii. My sme sa rozhodli podať trestné oznámenie na neznámych páchateľov na čele s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom, pretože máme podozrenie, že mohlo prísť k trestným činom, ktoré sú trestné stíhateľne aj podľa slovenského Trestného zákona," uviedol poslanec z klubu SaS a šéf OKS Ondrej Dostál.

VIDEO: Trestné oznámenie na Putina a Harabina.

Dodal, že chcú Slovensko pridať ku krajinám, v ktorých začali generálne prokuratúry trestné stíhanie vo veci možných zločinov ruských okupantov na Ukrajine. Na Slovensku však podľa neho nemáme generálneho prokurátora, od ktorého možno očakávať, že bude sám iniciovať stíhanie. Doplnil, že oznámenie podali s predsedníčkou Ukrajinsko-slovenskej iniciatívy Ľudmilou Verbickou a podpísali ho viacerí aktivisti, poslanci klubu SaS a ďalší poslanci.

Trestné oznámenie na predstaviteľov Ruska podali pre podozrenie zo spáchania trestných činov ako genocída, teroristický útok, neľudskosť či používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja. Hoci k skutkom nedošlo na Slovensku, odvoláva sa Dostál na Trestný zákon a možnosti posudzovať trestnosť taxatívne vymedzených trestných činov aj vtedy, ak skutok spáchal mimo územia SR cudzinec, ktorý nemá na území Slovenska trvalý pobyt.

"Ide o zásady tzv. ochrany a univerzality. V našom prípade je rozhodujúca zásada univerzality. Zabezpečuje, že taxatívne stanovené trestné činy budú postihované bez ohľadu na skutočnosť, že sa bezprostredne nedotýkajú záujmov SR, ale na ich ochrane sme sa zaviazali príslušnými medzinárodno-právnymi záväzkami," píše sa v trestnom oznámení. Osobitne možno podľa autorov oznámenia poukázať najmä na trestné činy proti mieru a ľudskosti.

Benčíkovi vadili Harabinove názory prezentované v InfoVojne a na sociálnej sieti

Štefan Harabin je podozrivý zo spáchania schvaľovania trestných činov. Trestné oznámenie podal poslanec Ján Benčík, ale pridali sa aj ďalší poslanci. Informuje o tom Denník N.
 
Benčík si všimol Harabinovo vystúpenie v Infovojne, ale aj jeho statusy na Facebooku. Okrem iného v nich bývalý sudca Najvyššieho súdu a exminister spravodlivosti napísal, že by urobil „presne to isté čo Putin v súvislosti s udalosťami na Ukrajine“. Dodal aj to, že „je historickou povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov“.

Trestný zákon hovorí, že kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
 
Harabin je podľa poslancov podozrivý zo schvaľovania trestného činu genocídy, teroristického útoku, neľudskosti a používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja.
 
Benčík a ďalší poslanci dnes podali trestné oznámenie aj na Vladimira Putina a ďalších neznámych páchateľov. Pridal sa Ondrej Dostál, Radovan Kazda, ale podpísaní sú aj ďalší členovia klubu SaS a koalície.

Dostál bol počas bývalého režimu aktívnym zväzákom

Poslanec za liberálnu SaS Ondrej Dostál je členom konzervatívnej OKS, v minulosti sa dostal do parlamentu aj za MOST-Híd. Je o ňom známe, že patrí ku zanieteným kritikom komunistického režimu. V roku 2018 bojoval napríklad za to, aby boli na verejnosti zakázané komunistické symboly kosák a kladivo a červená hviezda. Korporátne médiá, ktoré slúžia súčasnému režimu zabudli svojich divákov a čitateľov informovať, že Ondrej Dostál bol ešte v roku 1988 aktívnym členom Socialistického zväzu mládeže (SZM), ktorý riadila Komunistická strana Československa. Viac v článku TU.

Udavač Benčík hlasoval za okupáciu Slovenska americkými vojakmi

Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS podali v polovici februára trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy, podnecovania a ohovárania. Oznámenie sa týka vyhrážok zákonodarcom, ktorí hlasovali za obrannú dohodu s USA. Na tlačovej besede vtedy o tom informoval poslanec SaS Ján Benčík, ktorý je hlasoval za okupáciu Slovenska americkými vojakmi. Benčík je verejnosti známy ako udavač, ktorý si fotí statusy na sociálnej sieti tých ľudí, čo majú iný názor na život a spoločensko-politické otázky ako súčasný režim a jeho hlasné trúby v podobe štátnych a korporátnych médií. Viac v článku TU.

Harabin o ruskej vojenskej operácii: Historickou povinnosťou Rusov je pacifikovať nacistov

Nie je možné tolerovať používanie sily svetovým zlom. Silu musí niekedy rázne použiť aj svetové dobro, vyhlásil bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin v súvislosti s vojenskou eskaláciou na Ukrajine. Viac v rozhovore TU.

Sorosov mopslík s militantným protiruským slovníkom Šeliga ide podávať na Harabina trestné oznámenie pre ohrozovanie mieru. „Podporujete ukronacistov, skončíte v Leopoldove!,“ reaguje Harabin

Koncom februára aj poslanec Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) podal v súvislosti s výrokmi Štefana Harabina, ktorý obhajuje kroky ruského prezidenta Vladimira Putina, trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania mieru. Viac v článku TU.

Sudca JUDr. Šamko o fake news Policajného zboru SR o trestnom čine ohrozenia mieru

V sú­vis­los­ti s te­raj­šou voj­no­vou si­tuáciou na Uk­ra­ji­ne sa tres­tné­ho či­nu oh­ro­zo­va­nia mie­ru nie je mož­né do­pu­siť (a to ani teo­re­tic­ky; nie je to­tiž mož­né napl­niť všet­ky zna­ky toh­to tres­tné­ho či­nu v si­tuá­cii, ak už voj­no­vý kon­flikt pre­bie­ha), vysvetlil vo svojom článku bratislavský krajský sudca JUDr. Peter Šamko. Viac v článku TU.

Advokát JUDr. Namir Alyasry: Ob­čan, kto­rý sa vy­jad­ru­je na úze­mí SR k voj­ne v cu­dzom štá­te sa toh­to tres­tné­ho či­nu do­pus­tiť ne­mô­že, na­koľ­ko Trest­ný zá­kon sle­du­je zá­ujem na za­cho­va­ní mie­ru pri­már­ne v SR

Trest­ný čin Oh­ro­ze­nia mie­ru  vy­ža­du­je oso­bit­ný/špe­ciál­ny druh úmys­lu a to  úmy­sel „na­ru­šiť mier“, pripomína nitriansky právnik JUDr. Namir Alyasry v reakcii na článok sudcu JUDr. Petra Šamka o fake news Policajného zboru SR ohľadne trestného činu ohrozenia mieru. Viac v článku TU.

Zdroj: spravy.rtvs.sk / refresher.sk / pravda.sk / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti