Súdne konanie voči Kočnerovi a Zsuzsovej je zverstvo, ktoré sa nepochybne zapíše do dejín ako politický monster proces

31.07.2020 | 13:13
  2
JUDr. Ružena Sabová akosi pozabudla na skutočnosť, že všetky nezákonnosti procesu v kauze vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice budú pretriasané ešte niekoľko rokov vo verejnom záujme postupne obnažené.

Trestné oznámenie z moci úradnej alebo ako zakryť vlastnú trestnú činnosť 

Keďže v súvislosti s informovaním o trestnom konaní vo veci vraždy Jána Kuciaka, rieši polícia dva podnety na moju osobu, považujem za potrebné vyjadriť sa k dôvodom, ktoré viedli k podaniu trestných oznámení.

Vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Trestné konanie voči Mariánovi Kočnerovi, vo veci vraždy Jána Kuciaka, bolo slušne povedané, vedené políciou neštandardne.  Paradoxom je, že kým policajti zabezpečovali dôkazy, ktoré v tomto prípade práve naopak preukazovali na nevinu obžalovaných, Haščákove médiá intenzívne masírovali  verejnú mienku, voči Zsuzsovej a Kočnerovi a tvrdili pravý opak policajných zistení. V konaní absentujú totiž dôkazy o trestnej činnosti Kočnera a Zsuzsovej, ktoré sú prvým predpokladom na začatie trestného konania a následne vznesenia obvinenia. Celý proces je postavený na fikciách,  domnienkach, zastrašovaní a vydieraní.

Napriek absencii dôkazov voči Kočnerovi a znalosti konkrétnych okolností vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, polícia podala voči Mariánovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej vo veci vraždy obžalobu. Za poctivo odvedenú špinavú prácu vyrábali z vyšetrovateľov hrdinov. Odmenou po ukončení „ úspešnej misie“ boli pre nich lukratívne teplé fleky v rezorte vnútra.

Korunu zvrátenostiam dal šéf vyšetrovacieho tímu Juhás výrokom o tom, že neumožnili Kočnerovi prístup k spisu z dôvodu, aby sa nemohol proti obvineniam brániť a pripraviť obhajobnú stratégiu.

Pravda je však taká, že všetky výsledky dokazovania zabezpečované technickými prostriedkami ako aj analýzami k rozhovorom z mobilu, sú v prospech obžalovaných a potvrdili ich tvrdenia uvádzané v svojich výpovediach.  Paradoxne návrh na obžalobu polícia vytvorila z výpovede jediného svedka Zoltána Andruskóa, ktorého pravdivosť tvrdení bola vyvrátená technickými prostriedkami a listinami žurnalizovanými v spise.

Svedkov obžaloby, ktorí by potvrdili, výpovede obžalovaných vyšetrovateľ odmietol vypočuť.  Predsa len k pripravovanému scenáru evidentne nebolo vhodné narúšať dlhodobo naplánovanú verziu priebehu skutku.

Obžaloba

JUDr. Turanom vypracovaná obžaloba, ktorá nápadne kopírovala obžalobný návrh, paradoxne v mnohých bodoch odporovala zisteniam  orgánov činných v trestnom konaní, takže obhajoba oprávnene očakávala, že pri takýchto vážnych nedostatkoch bude obžaloba vrátená na doplnenie.  Po predbežnom prejednaní spisu každému, kto mal v rukách spis bolo jasné, že tento proces má vopred napísaný rozsudok.

Súdny  proces

Senát JUDr. Sabovej od samého začiatku nekonal v súlade so zákonom, ale pokračoval v nezákonnostiach, pripravených obžalobou.  Senát špecializovaného trestného súdu maril práva obžalovaných,  neodstupoval námietky.

Skákaním do reči obžalovaným,  s bohorovnou poznámkou „k veci“ bránila predsedníčka senátu JUDr. Ružena Sabová,  súvislo sa vyjadriť k vykonaným dôkazom. Ružena Sabová systematicky odmietala žiadosti obžalovaných vyjadriť sa k dokazovaniu. Námietky zaujatosti voči senátu odmietala odstúpiť na nadriadený súd, hoci vie, že podať námietku voči senátu je ústavou garantovaným právom obvinených a jej svätou povinnosťou je odstúpiť námietku na nadriadený súd. Vrcholom arogancie JUDr. Sabovej však bolo odignorovanie výkladového rozhodnutia Luxemburského súdu, ktoré je pre všetkých slovenských sudcov záväzné.

Vyhrážanie sa trestným konaním

Trestné konanie voči mne, ktoré riešila počas pojednávania veci vraždy s prokurátorom Novockým, a následný podnet JUDr. Turana s cieľom zastrašiť ma je nielen prejavom svojvôle a vážnym pokusom do slobody prejavu tlače, ale aj prejavom nekompetentnosti a podlosti.

Na súde odohrané predstavenie JUDr. Sabovou, Novockým a Lipšicom v súvislosti s mojou osobou ako aj zápis z predstavenia má niekoľko nedostatkov.

Sabová riešila vec mimo svojej jurisdikcie a z pozície sudcu, ktorý bol zákonný v inej veci a vyhlásila, že bola som naplnila skutkovú podstatu trestného činu zasahovanie do nezávislosti súdov.  Prezumpcia neviny dlhodobo pani predsedníčke veľa nehovorí, ale predsa len z pozície sudcu vie, že nemôže tárať o trestnom konaní vo veci, v ktorej ešte nepodala ani podnet.  Pani predsedníčka isto vie, že v rámci konania môže prejednávať iba trestnú vec, ktorú má pridelenú na prejednanie ako zákonná sudkyňa, pretože jej exces súvisiaci s mojou osobou neuviedla do zápisnice.

Zápisnica nezodpovedá tomu, čo bolo prednesené! V konečnom dôsledku nie je to jediná zápisnica z pojednávania, ktorá sa odlišuje od toho, čo na pojednávaní odznelo.

Prokurátor rovnako v replike prejavil nezákonný postup prokuratúry bez príslušnosti!

JUDr. Lipšic 19.5. predložil súdu fotografiu, ktorá evidentne pochádza z nezákonného sledovania. Buď to zadal on, alebo to nezákonne získal od niekoho, kto sledovanie  vykonával taktiež nezákonne.

Je pochopiteľné, že nezákonnosti v súdnom konaní nepotrebujú fanfáry, najmä ak si uvedomíme aký mediálny kolos financujú oligarchovia podieľajúci sa na vražde Jána Kuciaka a jeho priateľky.

JUDr. Sabová  akosi pozabudla na skutočnosť, že všetky nezákonnosti procesu budú pretriasané ešte niekoľko rokov vo verejnom záujme postupne obnažené.

Súdne konanie voči Mariánovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej je zverstvo, ktoré sa nepochybne zapíše do dejín ako politický monster proces. Zapíše sa spolu s menami všetkých, ktorí vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pripravovali, ktorí sa vo veci angažovali ako aj tých, ktorí vo veci konali, respektíve nezákonné rozhodnutia vydávali.  

Autor: Jana Teleki

Zdroj: eurorespekt.sk

Články súvisiace s tematikou:

 

 

 

 

 


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti