Stupídna rozprávka o univerzálnej sprostredkovateľke vrážd Zsuzsovej sa rozpadla ako domček z karát

02.09.2020 | 11:20
  2
Alena Zsuzsová je na základe výpovede jediného svedka Zoltána Andruskóa obvinená zo sprostredkovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Haščákove stádo sa v týchto dňoch skutočne činí, ale občan by sa nemal dať popliesť zmesou poloprávd, lží a utkvelých predstáv vraj novinárov, prezentovaných ako neotrasiteľná pravda. Špičkou marazmu bol nesporne text novinára, ktorý pod bludy neuviedol svoje meno, ale hrdo uviedol zdroj: TASR – Martin Baumann, ktorý síce pracuje v TASR, ale ako fotograf, takže je autorom fotografie, ktorú novinár použil a nie textu. Avšak, v posledných rokoch akosi pribúda hrdých novinárov, ktorí pod svoje výtvory hanbia  uviesť vlastné meno.

Alena Zsuzsová je na základe výpovede jediného svedka Zoltána Andruskóa obvinená zo sprostredkovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prokuratúra túto skutočnosť uviedla v Uznesení ÚŠP zo dňa 3.10.2018 (zväzok 1 – č. l. 83-85). V snahe dať punc dôveryhodnosti Andruskóovej výpovedi, prokurátor v uznesení uviedol, že už pred vznesením obvinenia boli zadokumentované ďalšie dôkazy, ktoré mali usvedčovať Alenu Zsuzsovú zo spáchania skutku.

Od začiatku  všetkým konajúcim orgánom muselo byť absolútne zrejmé, že Andruskóove tvrdenia, neboli podložené žiadnym dôveryhodným dôkazom a, že tieto produkoval iba v snahe zachrániť si vlastnú kožu za každú cenu. Túto jeho snahu dnes vidieť v listoch, ktoré posiela politikom,sudcom,prokurátorom a v nich obviňuje už kde koho z príslušnosti k mafii.

Dôkazy absentujú aj po vykonaní dokazovania a faktom je, že Alenu Zsuzsovú Zoltán Andruskó ako jediný označil za sprostretkovateľku vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Výpovede Zoltána  Andruskóa, sa v duchu dohôd s orgánmi činnými v trestnom konaní a prokurátormi, za pochodu menili, prispôsobovali a dopĺňali podľa aktuálnych potrieb obžaloby, výsledkom čoho bolo množstvo nekonzistentných výpovedí, v ktorých uvádzal množstvo klamstiev. Paradoxne Andruskóove klamstvá obhajoba postupne vyvrátila v rámci dokazovania listinami, z ktorých množstvo zabezpečili do spisu priamo vyšetrovatelia počas prípravného konania. Tieto jeho klamstvá dokonca vyvracia aj svedok Tóth,ktorý na neho podáva trestné oznámenie pre krivú výpoveď o čom sme už informovali v predchádzajúcich článkoch.

Pre obžalobu, ktorá Andruskóa pripravovala na výsluchy a podľa aktuálnej potreby podsúvala do jeho výpovedí zvrátenosti, bol Andruskó, aspoň vo vyjadreniach prezentovaných na verejnosti ako dôveryhodný svedok. Keď vo vyjadreniach začal poukazovať na dohody s vyšetrovateľmi, prokurátormi a poukazovať na údajnú trestnú činnosť ďalších spriaznených osôb, prokurátor Turan sa k otázke Andrusóovej dôveryhodnosti vyjadril tak , že  už nie je iba dôveryhodný, ale aj kľúčový.

Andruskó nie je dôveryhodným svedkom. Verzia Andruskóa, vo vzťahu Kočnerovi a Zsuzsovej  nebola v priebehu konania  podporená žiadnym iným dôkazom. Naopak, jeho chaotická, vnútorne rozporná a nepresvedčivá výpoveď je v rozpore s každým iným dôkazom, vykonaným na HP, ale aj jeho  následnými výpoveďami.

V tejto súvislosti je nutné uviesť aj prípad dnes už nebohej novinárky Leony Kočkovičovej, kde na základe výpovede Zoltána Andruskoá vyšetrovateľ Juhás začal konať vo veci vraždy novinárky Kočkovičovej. Ako sa uvádza v uznesení,  podľa operatívnych informácií od Zoltána Andruskoa, vraj Alena Zsuzsová disponovala mapou výskytu muchotrávky zelenej na Slovensku, ktorú mala ukázať Andruskovi a následne ho prinútila  zbierať spolu s dcérou Zsuzsovej muchotrávky. Takto nazbierané muchotrávky   vysušila a doručila Kočnerovi, ktorý mal v niektorom so svojich hotelov podať  uvarený čaj s obsahom sušiny muchotrávky zelenej novinárke Kočkovičovej, následkom čoho bola hospitalizovaná v nemocnici a umrela.

Ako však vyplynulo z vyšetrovania, bezprostrednou príčinou smrti Kočkovičovej bola jej dlhodobá choroba. Toto potvrdil jej ošetrujúci lekár ako aj mykológ, ktorý uviedol, že symptómy otravy muchotrávkou zelenou sú odlišné než symptómy choroby ktorou novinárka trpela. Podobne manžel nebohej novinárky akúkoľvek otravu muchotrávkou vo svojej výpovedi poprel.

Z uvedených dôvodov vyšetrovateľ Juhás uznesením vyšetrovanie zastavil. Obhajoba Zsuzsovej navrhla pripojiť tento vyšetrovací spis do vyšetrovacieho spisu vraždy Kuciak a bol vykonaný aj dôkaz prečítaním listín. Napriek tomu je pre prokuratúru Andruskó dôveryhodný svedok.

Tím vyšetrovateľa Juhása zozbieral dostatok dôkazov, z ktorých bolo jednoznačné, že Alena Zsuzsová sa na skutku nepodieľala. Hoci podobne ako pri obvinení aj v čase podania obžaloby dôkazná situácia bola výsostne v prospech Zsuzsovej, médiá kŕmené Lipšicom intenzívne produkovali údajné dôkazy. Postupne úniky z vyšetrovacieho spisu nahradila informácia, podľa ktorej sa Českému investigatívnemu centru podarilo získať spis vo veci vraždy. Novinári sa hrdili informáciou, že disponujú celým vyšetrovacím spisom o obsahu 70 terra bajtov. Treba uviesť, že samotný spis s prílohami takýto rozsah nemá.

Novinárskym výstupom pre zmenu, punc hodnovernosti mala zabezpečiť informácia, že novinári disponujú trestným spisom. Kto pozná spis vie, že naše údajne morálne autority politického života a ich spriaznení novinári, by v žiadnom prípade nezniesli, aby sa kompromitujúce informácie k ich osobám, dostali ku ktorémukoľvek novinárovi. Pod pláštikom falošnej kolegiality a verejného záujmu, v snahe odviesť pozornosť od podstaty chýbajúce dôkazy nahrádzali zverejňovaním súkromnej komunikácie, osobných údajov a výrokov vytrhnutých z kontextu. Nepamätám sa na kauzu, v ktorej by toľko špiny preprali médiá ako v trestnej veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Otázkou zostáva, čo viedlo tím vyšetrovateľa Juhása, vzniesť Kočnerovi a Zsuzsovej obvinenie a podať vec na obžalobu, keď v spise absentovali dôkazy o ich účasti na skutku a navyše v spise mali dostatok dôkazov, z ktorých vyplývalo, že Marián Kočner a Alena Zsuzsová s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nemajú nič spoločné.

Autor: Jana Teleki

Zdroj: eurorespekt.sk

Články súvisiace s tematikou:

 

 

 

 

 


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti