„Rozviazané ruky polície“ a „padni, komu padni“ už neplatia? Opäť existujú v našej spoločnosti „naši ľudia“, ktorých podozrenia z trestnej činnosti sa nevyšetrujú?

28.09.2022 | 11:39
  0
Advokát a predseda občianskeho združenia Za demokraciu a právny štát JUDr. Martin Ribár apeluje na príslušné OČTK, aby uvedené podozrenia boli urýchlene vyšetrené a verejnosť bola primerane informovaná.

Na verejnosť prenikli v ostatnej dobe viaceré závažné informácie o podozreniach z možnej trestnej činnosti predstaviteľov súčasnej vládnej moci, o podozreniach z manipulácií niektorých trestných konaní, na ktorej sa majú podieľať tak niektorí príslušníci NAKA ako aj niektorí prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR a to aj za pomoci niektorých advokátov zastupujúcich spolupracujúce osoby s OČTK tzv. „kajúcnikov“, konkrétne informácie:

• o možnom nátlaku prokurátora ÚŠP GP SR Repu a Šúreka na obvineného Kučerku
• o možnom korupčnom a nátlakovom správaní vrcholných predstaviteľov Finančnej správy na „kajúcnika“ Suchobu, o ktorom mal mať vedomosť aj vtedajší minister financií a dnešný premiér Heger
• o zvláštnom prístupe ÚŠP GP SR a niektorých „elitných“ vyšetrovateľov NAKA k vybraným spolupracujúcim osobám tzv. „kajúcnikom“ vo vzťahu k zaisteniu ich majetku a nakladania s týmto majetkom
• o neštandardných finančných operáciách niektorých advokátov zastupujúcich najznámejšie spolupracujúce osoby s OČTK tzv. „kajúcnikov“ Suchobu a Imreczeho
• o „zvláštnom“ stretnutí premiéra Hegera s Jánom Kaľavským
• o veľmi zvláštnej komunikácii „elitných“ vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu nazývaných prezidentom PZ Hamranom „naši chlapci“ v skupine „Apači“ vytvorenej týmito vyšetrovateľmi
• o možných podozreniach o zvláštnom obstarávaní motorových vozidiel pre NBS zo strany súčasného prezidenta PZ Hamrana
• o možnom korupčnom správaní súčasného ministra vnútra Mikulca
• o možných nezákonných postupoch a manipulovaní vyšetrovania a inštruovania vypočúvaných osôb zo strany niektorých „elitných“ vyšetrovateľov NAKA vo viacerých exponovaných trestných konaniach

JUDr. Martin Ribár ako hlavný predstaviteľ OZ ZDAPŠ uvádza: „Plne rešpektujem princíp prezumpcie neviny u akejkoľvek osoby a výslovne uvádzam, že vo vyššie uvedených prípadoch sa jedná o možné podozrenia. Som však presvedčený, že verejnosť má právo na náležité vyšetrenie vyššie uvedených skutočností – mottom súčasnej vlády je „protikorupčná agenda, „očista spoločnosti a justície“, eliminácia systému „našich ľudí“, „polícia má rozviazané ruky“ a „padni, komu padni“ – v minulosti po nástupe dnešnej vládnej moci stačilo na vznášanie obvinení a branie ľudí do väzby oveľa menšie podozrenie z nejakej trestnej činnosti, médiá boli doslova zaplavené tlačovými konferenciami a vyhláseniami o boji proti mafii a „našim ľuďom“ – prístup OČTK a predstaviteľov súčasnej vládnej moci k prezentovaným podozreniam mi však pripomína práve systém toľko spomínaných „našich ľudí“ a známe starorímske – „rovní a rovnejší“. Veľmi ma zaráža aj prístup niektorých médií k uvedeným informáciám, pretože ich vyslovene ignorujú, prehliadajú a neinformujú o nich verejnosť.“

JUDr. Martin Ribár dodáva: Apelujem na príslušné OČTK, aby uvedené podozrenia boli urýchlene vyšetrené a verejnosť bola primerane informovaná. Nemala by existovať žiadna skupina vybraných ľudí, ktorých podozrenia z trestnej činnosti „netreba“ vyšetriť, a ktorí by mali mať akúkoľvek „výnimku“ pri porušení zákona, nech sa jedná o kohokoľvek - predstaviteľov súčasnej vládnej moci, či tej minulej – rovnosť pred zákonom a postih za jeho porušenie sa musí dotýkať každého bez výnimky – a preto je nutné riadne vyšetriť vyššie uvedené podozrenia z možnej trestnej činnosti a to bez ohľadu na to, že sa môžu týkať vyššie spomínaných osôb. Nech bez výhrad platí povestné – „padni, komu padni“ – pre každého. Apelujem aj na novinársku obec, aby ako „strážcovia“ demokracie objektívne informovali o všetkých podozreniach z možnej trestnej činnosti – bez ohľadu na politickú príslušnosť osôb, ktorých sa podozrenia dotýkajú, aby sa uvedené podozrenia nezamietli pod koberec.“

V Bratislave, dňa 27.9.2022

Zdroj: JUDr. Martin Ribár - advokát a predseda OZ ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti