Rakúsky Ústavný súd nariadil, aby úrady uvádzali v dokladoch tretie pohlavie

30.06.2018 | 11:15
  0
Vo svojom vyhlásení sa súd odvoláva na právo na individuálnu pohlavnú identitu.

Rakúski občania, ktorí nie sú jednoznačne mužského alebo ženského pohlavia, majú právo požadovať zápis zodpovedajúceho údaju do tamojšieho centrálneho registra matričných údajov a súvisiacich dokladov. Rozhodol o tom rakúsky ústavný súd.

Podľa nálezu, ktorý priniesla agentúra APA, súd preveroval v tejto veci ustanovenia matričného zákona, pričom dospel k záveru, že nie sú potrebné žiadne zmeny. Určil však spôsob ich výkladu tak, aby bol v súlade s ústavou a Európskym dohovorom o ľudských právach.

Rakúsky ústavný súd potvrdil, že z tohto dohovoru vyplýva i „právo na individuálnu pohlavnú identitu“. Štátne orgány tak nemôžu určovať niektoré z pohlaví osobám, ktoré sa s tým nestotožňujú.

Uvedený zákon určuje povinnosť uvádzať v registri matričných údajov pohlavie, neprikazuje však, že musí byť len výhradne mužské alebo ženské. Súd ponechal otvorenú otázku, čo zapísať do príslušného poľa v prípade intersexuálnej osoby. Ako možnosti uviedol výrazy „rôzne“, „inter“ či „otvorené“.

Ústavný súd sa zaoberal touto problematikou na podnet osoby zo spolkovej krajiny Horné Rakúsko, ktorej neumožnili zmeniť si v registri údaj týkajúci sa pohlavia na „inter“ alebo podobne.

Otázkou uvádzania tzv. tretieho pohlavia v dokladoch sa zaoberal vlani aj ústavný súd v Nemecku, ktorý nariadil zmenu príslušnej legislatívy v prospech intersexuálnych ľu­dí.

Zdroj: pravda.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti