Rada prokurátorov označila Baránikov návrh zákona o prokuratúre za neakceptovateľný, bezprecedentný a podkopávajúci základné princípy fungovania právneho štátu

03.12.2020 | 16:18
  5
Alojz Baránik z SaS vo svojom bezprecedentom návrhu chce, aby mala vláda pod kontrolou prokuratúru. Kritizovala ho aj advokátska komora, či prezidentka Čaputová.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) navrhuje, aby verejnú kontrolu nad činnosťou prokuratúry vykonávali parlament a vláda alebo v jej mene člen vlády. K navrhovaným zmenám v Ústave SR podal pozmeňujúci návrh, ktorým by chcel riešiť novú definíciu prokuratúry. O jeho návrhu má hovoriť ešte vo štvrtok koaličná rada. Ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) Baránik o tomto návrhu vopred informoval, potvrdil pre TASR Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.

Rada prokurátorov odmieta predkladanie zásadných zmien v Ústave SR a prokuratúre bez širšej odbornej debaty. "Je to neakceptovateľné, bezprecedentné a predstavuje to podkopávanie základných princípov fungovania právneho štátu," napísala rada prokurátorov vo svojom stanovisku.

Takýto návrh vychádza podľa rady prokurátorov z absolútnej neznalosti jednotlivých právnych systémov prokuratúr a štátnych zastupiteľstiev v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, ako aj postavenia prokuratúry Slovenskej republiky.

Rada prokurátorov zároveň upozorňuje, že takýto postup je mimoriadne nebezpečný aj vzhľadom na navrhovanú zmenu ústavy, "pretože takýto pozmeňujúci návrh by bol vylúčený aj z preskúmavania ústavnosti Ústavným súdom".

Zmenu Baránik predložil v druhom čítaní k reforme justície, ktorá si vyžaduje aj zmeny v ústave. V druhom čítaní o návrhoch diskutujú poslanci v pléne, môžu prichádzať so zmenami. Tie im pri schvaľovaní zákona môžu aj nemusia prejsť.

Kým sa vládny zákon dostane do druhého čítania, prechádza vládou, v parlamente prvým čítaním. Ak zákon poslanci posunú do druhého čítania, zvyčajne príde na rad na nasledujúcej schôdzi. Dovtedy ho prerokujú parlamentné výbory. Vo výboroch a následne v druhom čítaní môžu poslanci predkladať pozmeňujúce návrhy. Po druhom čítaní nasleduje tretie a schvaľovanie zákona. Potom sa k zákonu vyjadrí prezident SR, buď ho podpíše, alebo vetuje - vráti parlamentu na opätovné prerokovanie.

OĽANO by chcelo skrátiť funkčné obdobie sudcov ÚS tak, aby ďalšie vládne garnitúry volili iba časť sudcov. Navrhuje aj zmenu systému kreovania senátov Ústavného súdu (ÚS) SR. Prejsť chce od systému žrebovania ku kreácii senátov na základe rozvrhu práce. Bolo ho možné zmeniť len vtedy, ak dôjde k zmene zloženia ÚS. Meniť chce tiež spôsob voľby kandidátov na ústavných sudcov.

Parlament aktuálne rokuje o reforme súdnictva z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Reforma počíta so zmenou zloženia Ústavného súdu (ÚS) i Súdnej rady. Súčasťou je aj návrh na zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. Zrušiť by sa mohla aj rozhodovacia imunita sudcov.

Spôsob predkladania zásadných legislatívnych zmien je v príkrom rozpore s princípom transparentnosti a základnými zásadami tvorby práva, reaguje Slovenská advokátska komora

Slovenská advokátska komora (SAK) kritizuje návrh Alojza Baránika (SaS) o novej definícii prokuratúry, ktorý chce presadiť cez novelu Ústavy SR. Podľa SAK ide o zmenu nezávislosti postavenia prokuratúry.

Upozorňuje, že o takejto zásadnej zmene nebola riadna verejná diskusia. "Predkladanie takto zásadných legislatívnych zmien ako pozmeňujúcich návrhov 'na poslednú chvíľu' je v príkrom rozpore s princípom transparentnosti a základnými zásadami tvorby práva," zdôraznil designovaný predseda SAK Viliam Karas.

Dodal, že ak sa má meniť ústavné postavenie štátneho orgánu, akým je prokuratúra, zmena by mala podliehať poctivej odbornej diskusii a mala by byť prijatá v štandardnom legislatívnom procese vrátane medzirezortného pripomienkového konania.

Čaputová kritizuje pokusy o zmeny Ústavy: Nepremyslené zásahy oslabujú právnu istotu a môžu viesť k nepredvídateľným a neželaným následkom

Prezidentka Zuzana Čaputová kritizuje pokusy o zásadné zmeny Ústavy SR, ktoré v Národnej rade SR prichádzajú na poslednú chvíľu, bez poctivej debaty. Viaceré predstavila koalícia. OĽANO napríklad hovorí o zmenách na Ústavnom súde vrátane skrátenia funkčného obdobia sudcov ÚS. Alojz Baránik zo SaS by zas chcel riešiť novú definíciu prokuratúry.

"Majme úctu k základnému zákonu štátu. Na práve prebiehajúcej schôdzi Národnej rady SR som zaznamenala pokusy o zásahy do znenia Ústavy, ktoré zásadným spôsobom menia charakter, činnosť a kreovanie ústavných orgánov. Takéto zmeny by sa mali prijímať po poctivej odbornej a verejnej debate. Nie tvoriť na poslednú chvíľu," uviedla prezidentka na sociálnej sieti. Zdôraznila, že "nepremyslené zásahy výrazne oslabujú právnu istotu a môžu viesť k nepredvídateľným a neželaným následkom".

Zdroj: Zdroj: cas.sk (1), (2) / info.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti