Prvý odtajnený dokument o šokujúcej klinickej štúdii na vakcínu Pfizer preukazuje, že len počas prvých troch mesiacov podávania vakcín zaznamenali 42086 nežiadúcich účinkov a z toho bolo 1223 smrteľných!

07.12.2021 | 18:40
  23
V dokumente je možné sa dočítať o najrôznejších zaznamenaných nežiadúcich účinkoch ako sú srdcovo cievne, lymfatické či gastroenterologické no taktiež o množstve iných menej závažných ako sú bolesť na mieste aplikácie či oslabenie organizmu alebo teplota.

Skupina : Verejní zdravotníci a lekári za transparentnosť, podala žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (FOIA), v ktorej vyzvala FDA, aby zverejnil všetky údaje, z ktorých federálna vláda vychádzala pri udeľovaní licencie na vakcínu COVID-19 spoločnosti Pfizer. Vďaka ich snahe bol zverejnený prvý dokument v ktorom sa môžeme dočítať že len počas prvých troch mesiacov od 1.12.2020 do 28.2.2021 bolo oficiálne zaznamenaných 42 086 pacientov s nežiadúcimi účinkami pričom až 1 223 z nich umrelo.

V dokumente nie je odtajnené koľko bolo v tomto období distribuovaných vakcín jednotlivým štátom a taktiež tam nie je uvedené koľko bolo týchto dávok priamo podaných ľudom. No zaujala nás časť na začiatku dokumentu a to :

Vzhľadom na veľký počet spontánnych hlásení o nežiaducich účinkoch prijatých v súvislosti s produktom, MAH uprednostnila spracovanie závažných prípadov, aby dodržala zrýchlené regulačné termíny hlásenia a zabezpečila, že tieto hlásenia budú k dispozícii pre činnosť detekcie a hodnotenia signálov.

V dokumente je taktiež spomenuté že v ňom sú zahrnuté len spracované údaje a tie museli byť nahlásené do ich systému od zdravotných pracovníkov a doktorov pričom napríklad na Slovensku žiaden z oslovených doktorov o takejto databáze nevedel.

Tabuľka 1 – Celkový prehľad všetkých zozbieraných prípadov počas vybraného obdobia

    Relevanté príápady
Pohlavie Žena 29914
  Muž 9182
  Neuvedené 2990
Vek do 17 175
  18-30 4953
  31-50 13886
  51-64 7884
  65-74 3098
  viac ako 75 5214
  Neuvedené 6876
Prípad vyhodnotenie Vyliečený / Liečiaci sa 19582
  Zotavenie s následkami 520
  Nevyliečený v čase zberu údajov 11361
  Smrteľné následky 1223
  Neuvedené 9400

V dokumente je možné sa dočítať o najrôznejších zaznamenaných nežiadúcich účinkoch ako sú srdcovo cievne, lymfatické či gastroenterologické no taktiež o množstve iných menej závažných ako sú bolesť na mieste aplikácie či oslabenie organizmu alebo teplota.

Budeme aj naďalej sledovať aké informácie sa v jednotlivých prípadoch odtajnia a postupne vám ich prinášať.

Celý dokument si môžete prečítať na : https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Ďalšie dokumenty si môžete prečítať TU a TU

Viac k tejto záležitosti hovorila aj molekulárna genetička MUDr. Soňa Peková, PhD. v nasledujúcom videu, ktoré si môžete pozrieť v článku TU.

Zdroj: sknews.sk / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti