Prokurátor Kozolka píše Lipšicovmu špeciálnemu prokurátorovi Kyselovi: „Rezignoval si na dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní a zneužil si médiá na zbavovanie sa osobnej zodpovednosti. Prepáč, ale to je obludné!“

11.09.2021 | 09:29
  2
Je to až neskutočné, koľko závažných i nemej závažných chýb ste sa s vyšetrovateľom Policajného zboru v predmetnej trestnej veci dopustili. Politická moc si aj vďaka Tebe uzurpuje zasahovanie do trestného konania snahou zrušiť generálnemu prokurátorovi právomoc mimoriadneho opravného prostriedku, píše prokurátor generálnej prokuratúry Jaroslav Kozolka v otvorenom liste adresovanom prokurátorovi špeciálnej prokuratúry Petrovi Kyselovi.

Prokurátor generálnej prokuratúry Jaroslav Kozolka adresoval otvorený list prokurátorovi špeciálnej prokuratúry Petrovi Kyselovi, v ktorom ho skritizoval že jeho kroky v prípade trestnej veci bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Toho generálny prokurátor Maroš Žilinka zbavil obvinenia na základe paragrafu 363.

Podľa Kozolku by si mal Kysel spytovať svedomie za množstvo pochybení, ktoré v prípade urobil. Doplnil, že je podľa neho obludné, že namiesto nápravy chýb Kysel využil médiá na zbavovanie sa osobnej zodpovednosti a na útok voči Žilinkovej inštitúcii.

Kozolka, ktorý v minulosti dozoroval napríklad aj prípad Hedvigy Malinovej či brutálny zásah policajnej razie proti Rómom v Moldave nad Bodvou, začína otvorený list Petrovi Kyselovi oslovením milý kolega a v texte mu tyká.

Toto ma šokovalo!

„Vopred sa ospravedlňujem, že sa na Teba obraciam svojim otvoreným listom, súc si vedomý toho, že by som mohol byť za svoj názor postihovaný, ale celá situácia ohľadom trestnej veci, vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, v ktorej bol pôvodne obvineným Ing. Vladimír Pčolinský, PhD. ma nielen po ľudskej, ale predovšetkým po odbornej stránke nemôže nechať ľahostajným,” vysvetľuje z úvodu svoje motívy Kozolka. Dodáva, že ho adresuje aj ostatným prokurátorom napriek tomu, že spis nikdy nedržal v ruke.

Ďalej píše, že sa na Kysela obracia ako jeho bývalý nadriadený z čias keď robil vojenského obvodného prokurátora v Bratislave. Uznáva, že tak ako každý prokurátor má aj on plné právo na svoj právny názor, ktorý môže byť odlišný od názoru Maroša Žilinku.

„Čo ale podľa mňa nie je v poriadku je skutočnosť, že v prípade, ak prokurátor urobí chybu a občas sa to stane každému z nás, nie sme stroje, miesto toho, aby sa prokurátor snažil napraviť chybu, robí presný opak. Myslím, že to je aj Tvoj prípad a naviac to vyzerá, že na to využívaš aj média,” adresoval mu ostrú výčitku Kozolka.

Informuje, že so záujmom si prečítal stanovisko Úradu špeciálnej prokuratúry. „V ktorom je konštatované, že vyšetrovateľ Policajného zboru, ktorý predmetnú trestnú vec vyšetruje už dňa 30.08.2021, teda pred vydaním rozhodnutia o mimoriadnom opravnom prostriedku, predložil na Úrad špeciálnej prokuratúry návrh na podanie obžaloby a Ty si už pripravoval obžalobu. Toto tvrdenie ma šokovalo. Ako môže vyšetrovateľ Policajného zboru predložiť dozorovému prokurátorovi návrh na podanie obžaloby, keď prípravné konanie nie je ukončené?” neveriacky sa pýta prokurátor generálnej prokuratúry.

Ty si ako dozorový prokurátor chyby nevidel?

Kyselovi ďalej píše ako by to malo vyzerať po správnosti. „Pre Tvoju informáciu Ti pripomínam, že vyšetrovateľ Policajného zboru podáva návrh na podanie obžaloby spolu s vyšetrovacím spisom a to až vtedy, keď už bolo vyšetrovanie zákonným spôsobom ukončené a s vyšetrovacím spisom sa oboznámili všetky oprávnené osoby, medzi nimi aj obvinený,” priblížil a pokračoval v ďalších výčitkách smerom ku Kyselovi.

„Ty si neuvedomuješ, že súčasťou vyšetrovacieho spisu musí byť aj vybavenie mimoriadneho opravného prostriedku podľa § 363 ods. 1 a nasl. Trestného poriadku, uplatneného v prípravnom konaní, ktorým je buď uznesenie o zrušení právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní alebo upovedomenie o odložení návrhu? Ako si mohol pripravovať obžalobu bez vedomosti o spôsobe vybavenia mimoriadneho opravného prostriedku? Neuvedomuješ si, že návrh na podanie obžaloby môže byť podaný až vtedy, keď je rozhodnuté o všetkých námietkach zaujatosti a o návrhoch na doplnenie vyšetrovania?” dopytuje sa Kozelka.

Zdôrazňuje, že na základe Kyselovho postupu – keď si dopredu pripravoval obžalobu bez toho, aby sa vyšetrovateľ vysporiadal so všetkými otázkami- si nie je istý, či skutočne postupoval nezaujate a v súlade so zákonom. „Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva obrovské množstvo pochybení, či už hmotnoprávneho, tak aj procesnoprávneho charakteru. Je to až neskutočné, koľko závažných i nemej závažných chýb ste sa s vyšetrovateľom Policajného zboru v predmetnej trestnej veci dopustili. A Ty si ich ako dozorový prokurátor nevidel? Ty si necítil potrebu postupovať zákonne, čo je Tvoja základná povinnosť ako dozorového prokurátora? Z akého dôvodu si rezignoval na dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní? Prepáč, ale to je obludné,” uviedol znechutene Kozolka.

Zneužil si média na zbavenie sa zodpovednosti

„Namiesto toho, aby si prijal zrejme mimoriadne nepríjemné rozhodnutie a zabezpečil, aby k takejto situácii viac nedošlo a aby bola vo veci zjednaná náprava, si prepáč, že to tak píšem, zneužil médiá na zbavovanie sa osobnej zodpovednosti,” skonštatoval. Dodal, že spolu s kolegami zo špeciálnej prokuratúry tým, že zašiel ešte ďalej tým, že začal spochybňovať správnosť a zákonnosť rozhodnutia generálneho prokurátora.

Celý list:

Milý kolega JUDr. Peter Kysel,

vopred sa ospravedlňujem, že sa na Teba obraciam svojim otvoreným listom, súc si vedomý toho, že by som mohol byť za svoj názor postihovaný, ale celá situácia ohľadom trestnej veci, vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, v ktorej bol pôvodne obvineným Ing. Vladimír Pčolinský, PhD. ma nielen po ľudskej, ale predovšetkým po odbornej stránke nemôže nechať ľahostajným. Môj otvorený list adresujem nielen Tebe, ale aj ostatným prokurátorom napriek tomu. Konám tak napriek tomu, že som vyšetrovací spis nikdy nedržal v ruke, nemám ho naštudovaný. Dôvod na môj postup Ti v ďalších riadkoch plne vysvetlím.

Obraciam sa na Teba ako Tvoj bývalý nadriadený, bývalý vojenský obvodný prokurátor v Bratislave, ktorý je v súčasnej dobe prokurátorom trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorému už pomerne dlhú dobu „prechádzajú rukami“ ročne desiatky tých trestných spisov, v ktorých oprávnené osoby podali mimoriadny opravný prostriedok, a to návrh na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní podľa § 363 ods. 1 a nasl. Trestného poriadku.

Peter, tak ako každý z prokurátorov, aj Ty máš plné právo na svoj právny názor, ktorý môže byť odlišný od právneho názoru nadriadeného, v danom prípade generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Je to normálne a pochopiteľné, nakoľko právne názory na konkrétny právny problém sa u každého z nás prokurátorov formujú osobitne, na základe našich právnych vedomostí, teoretickej prípravy a skúseností z praxe. Čo ale podľa mňa nie je v poriadku je skutočnosť, že v prípade, ak prokurátor urobí chybu a občas sa to stane každému z nás, nie sme stroje, miesto toho, aby sa prokurátor snažil napraviť chybu, robí presný opak. Myslím, že to je aj Tvoj prípad a naviac to vyzerá, že na to využívaš aj médiá.

So záujmom som si prečítal stanovisko Úradu špeciálnej prokuratúry z 31.08.2021, v ktorom je konštatované, že vyšetrovateľ Policajného zboru, ktorý predmetnú trestnú vec vyšetruje už dňa 30.08.2021, teda pred vydaním rozhodnutia o mimoriadnom opravnom prostriedku, predložil na Úrad špeciálnej prokuratúry návrh na podanie obžaloby a Ty si už pripravoval obžalobu. Toto tvrdenie ma šokovalo. Ako môže vyšetrovateľ Policajného zboru predložiť dozorovému prokurátorovi návrh na podanie obžaloby, keď prípravné konanie nie je ukončené?

Pre Tvoju informáciu Ti pripomínam, že vyšetrovateľ Policajného zboru podáva návrh na podanie obžaloby spolu s vyšetrovacím spisom a to až vtedy, keď už bolo vyšetrovanie zákonným spôsobom ukončené a s vyšetrovacím spisom sa oboznámili všetky oprávnené osoby, medzi nimi aj obvinený. Ty si neuvedomuješ, že súčasťou vyšetrovacieho spisu musí byť aj vybavenie mimoriadneho opravného prostriedku podľa § 363 ods. 1 a nasl. Trestného poriadku, uplatneného v prípravnom konaní, ktorým je buď uznesenie o zrušení právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní alebo upovedomenie o odložení návrhu? Ako si mohol pripravovať obžalobu bez vedomosti o spôsobe vybavenia mimoriadneho opravného prostriedku?

Neuvedomuješ si, že návrh na podanie obžaloby môže byť podaný až vtedy, keď je rozhodnuté o všetkých námietkach zaujatosti a o návrhoch na doplnenie vyšetrovania? Advokát obvineného verejne uviedol, že ešte nebolo rozhodnuté o námietkach zaujatosti a návrhoch na doplnenie vyšetrovania.

Z Tvojho postupu, keď si si dopredu pripravoval obžalobu bez toho, aby sa vyšetrovateľ Policajného zboru vysporiadal so všetkými otázkami, na ktoré som poukázal som si nie istý, či si skutočne postupoval nezaujate a v súlade so zákonom.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky dňa 02.09.2021 zverejnila na svojej internetovej stránke anonymizované uznesenie sp. zn. IV/3 Pz 22/21/1000-20 a IV/3 Pz 49/21/1000-5 z 31.08.2021 podľa § 363 ods. 1, § 364 ods. 1 písm. a), § 366 ods. 1, ods. 2, § 367 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku o zrušení nezákonných rozhodnutí, ktoré si v predmetnej trestnej veci vydal Ty a vyšetrovateľ Policajného zboru. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva obrovské množstvo pochybení, či už hmotnoprávneho, tak aj procesnoprávneho charakteru.

Je to až neskutočné, koľko závažných i nemej závažných chýb ste sa s vyšetrovateľom Policajného zboru v predmetnej trestnej veci dopustili. A Ty si ich ako dozorový prokurátor nevidel? Ty si necítil potrebu postupovať zákonne, čo je Tvoja základná povinnosť ako dozorového prokurátora? Z akého dôvodu si rezignoval na dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní? Prepáč, ale to je obludné.

Namiesto toho, aby si prijal zrejme mimoriadne nepríjemné rozhodnutie a zabezpečil, aby k takejto situácii viac nedošlo a aby bola vo veci zjednaná náprava, si prepáč, že to tak píšem, zneužil médiá na zbavovanie sa osobnej zodpovednosti. S poľutovaní konštatujem, že si zašiel ešte ďalej, keď si začal spolu so svojimi kolegami z Úradu špeciálnej prokuratúry spochybňovať správnosť a zákonnosť rozhodnutia generálneho prokurátora Slovenskej republiky, nakoľko námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky rozhodoval v zastúpení generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

Je podľa mňa neprijateľné, aby sa ktorýkoľvek dozorový prokurátor ktorejkoľvek súčasti prokuratúry zbavil svojej zodpovednosti za výkon dozoru nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní tým, že pripúšťa nezákonný postup v prípravnom konaní, vyhovára sa na rozhodnutia súdov a očakáva, že súdy neskôr rozhodnú, či bola obžaloba dôvodná alebo nie. Teba netrápi, že by obvinený po podaní obžaloby mohol byť nezákonne držaný vo väzbe?

Žiaľ aj Tvojím pričiním došlo k situácii, že politická moc si uzurpuje zasahovanie do trestného konania tým, keď podľa mediálnych výstupov chce zrušiť mimoriadny opravný prostriedok - zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní. Chce ukrátiť obvinených o mimoriadne dôležité právo na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí v prípravnom konaní.

Skús sa prosím zamyslieť nad obsahom môjho listu.

S pozdravom

JUDr. Jaroslav Kozolka, LL.M., MBA

Zdroj: ereport.sk / Facebook Fedor Flašík

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti