Polícia sa chcela pochváliť, ako má covid-legislatívu v malíčku. Príspevok si však prečítal Harabin, ktorý ju obvinil z klamania Slovákov a dal jej poriadnu lekciu z práva

28.02.2021 | 09:05
  34
Z Ústavy Slovenskej republiky o základných právach a slobodách, vyplýva, že na obmedzenie ľudskej slobody a práve je potrebný zákon a nie vyhláška, či uznesenie vlády, zdôrazňuje bývalý minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.

Polícia Slovenskej republiky vyvesila na Facebook paragrafové okienko so sebavedomým dodatkom: „covidoví študenti práva si prídu na svoje“. Príspevok bol venovaný „internetovým hrdinom“, ktorí oponujú polícii pri dodržiavaní opatrení. Príspevok si však prečítal Š. Harabin a hneď autora právnej „analýzy“ polície uzemnil.   

„Kovařikova Polícia Slovenskej republiky verejne a hanebne klame slovenských občanov a sama sa zo lži aj usvedčuje,“ začína hneď z ostra známy bývalý sudca. „Policajti nemajú právo kontrolovať nulitné „covidové opatrenia“ ani ukladať pokuty,“ stále si stojí za svojím Harabin.

„Pokiaľ tak robia zdravý občan nemá povinnosť ich zaplatiť a nič mu nebráni, aby za svojvoľné a šikanózne konanie policajtov podal trestné oznámenia za obmedzovanie osobnej slobody, resp. zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ vysvetľuje ešte.

Š. Harabin informuje, že Polícia SR na svojej FB stránke uverejnila príspevok s názvom: „Covidoví študenti práva si prídu na svoje: prinášame paragrafové okienko k protipandemickým opatreniam.“

Admin polície napísal: „Slovenskú dezinformačnú scénu si v posledných dňoch získali „internetoví hrdinovia“, ktorí sa pri kontrole záväzných epidemiologických opatrení často ohradzujú tým, že opatrenia pre nich neplatia a reagujú otázkami „Na základe akého zákona?“ a dožadujú sa, aby im boli vysvetlené.“

„Žiadny problém,“ odpovedá si admin sám a pripája právnu analýzu, ktorú si môžete prečítať TU. Každopádne, tvrdia, že ak občan nerešpektuje nariadenia, tak porušuje zákaz vychádzania, zákaz vychádzania bez rúška, prípadne obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí a ak ide zo zahraničia tak povinnosť registrácie pri vstupe na územie SR a povinnosť izolácie. Zakaždým pripája aj odkaz na vyhlášku, či uznesenie vlády. A to je kameň úrazu.

Harabin: Polícia sa zo lží aj usvedčuje

„Ani jedna z hore citovaných povinnosti, obmedzení, resp. zákazov nebola uložená zákonom, ale len a výlučne buď uznesením vlády, alebo vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,“ ozrejmuje Štefan Harabin. „Polícia sa sama bez najmenších pochybnosti zo lži aj usvedčuje,“ dodáva.

„Zdravý človek nemá právnu povinnosť nosiť rúško, dať sa testovať, resp. očkovať má právo pokojne a slobodne sa zhromažďovať, bez akýchkoľvek obmedzení, má slobodu pohybu a pobytu aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. Ide bez najmenších pochybnosti o kategóriu základných práv a slobôd garantovaných Ústavou, Chartou základných práv Európskej únie a Európskym dohovorom o základných ľudských právach a slobodách, Medzinárodným paktom OSN o občianskych a politických právach,“ napísal bývalý minister spravodlivosti a pridal aj čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky o základných právach a slobodách, i čl. 154c ods. 1.

Z nich vyplýva, že na obmedzenie ľudskej slobody a práve je potrebný zákon a nie vyhláška, či uznesenie vlády.

Prehliadajú rozdiel medzi podmienkou a obmedzením

„Kovařikova polícia zámerne a účelovo prehliada rozdiel medzi podmienkou vyžadujúcou obmedzenie základného práva zákonom a jeho obmedzením „na základe zákona“. Ide o dve rozdielne podmienky. …Požiadavka obmedzenia základného práva zákonom znamená, že len a jedine parlament smie obmedziť základné právo alebo slobodu. Túto podmienku vláda Slovenskej republiky, resp. Úrad verejného zdravotníctva tým, že uznesením, resp. vyhláškou ukladajú povinnosť nosiť rúška, resp. povinnosť testovať sa, obmedzovaním práva pokojne a slobodne sa zhromažďovať, slobody pohybu a pobytu aj práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, porušili,“ jasne vysvetľuje Š. Harabin. Dodáva ešte, že to „oni, a nie parlament, siahol na základné práva alebo slobody. Takú právomoc Ústava vláde Slovenskej republiky, ani Úradu verejného zdravotníctva nepriznáva,“ informuje.

„Vláda Slovenskej republiky, resp. Úrad verejného zdravotníctva nerešpektujú podmienky materiálneho právneho štátu vo vzťahu k forme, akou majú regulovať správanie v štáte. Porušujú Ústavu, Chartu základných práv Európskej únie a Európsky dohovor o základných ľudských právach a slobodách, Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach. Uvedené medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, bez pripustenia výnimiek, jednoznačne určujú, že akékoľvek obmedzenia výkonu základných práv a slobôd je možné len a jedine formou zákona (za splnenia aj ostatných predpokladaných podmienok) a nie normou nižšej právnej sily,“ zakončuje svoj príspevok na sociálnej sieti Štefan Harabin.

Autor: Petra Demková

Zdroj: hlavnydennik.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti