Ombudsmanka upozorňuje na neprimerané zásahy do ľudských práv počas pandémie

10.11.2020 | 11:28
  8
Mária Patakyová poukáazala na nedostatočne zabezpečenú súdni kontrolu opatrení vydaných Mikasovým Úradom verejného zdravotníctva.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová upozornila, že vsúvislosti s neprimeranými zásahmi do ľudských práv počas pandémie chýba možnosť brániť sa voči protipandemickým opatreniam. Výbor NR SR pre ľudské práva anárodnostné menšiny vzal jej podnet na vedomie. V liste výboru doručenom s uznesením sa uvádza, že členovia a členky výboru sa v tejto veci obrátia na príslušné ministerstvo a svoje poslanecké kluby.

Uznesenie Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny z 21. októbra 2020 bolo do Kancelárie verejného ochrancu práv doručené v piatok (6. novembra 2020).

„Pri komunikácii s výborom som poukázala na to, že v rámci aktuálnej právnej úpravy nie je dostatočne zabezpečená súdna kontrola opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva. Takéto právne vákuum vytvára právnu neistotu. Požiadala som výbor, aby sa vecou zaoberal a inicioval zmenu na zabezpečenie efektívnej právnej ochrany,“ uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Ombudsmanka je názoru, že popri zavádzaní protipandemických opatrení je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorých sa neprimerane dotknú, mali možnosť domôcť sa svojich práv, a to predovšetkým v zrýchlených konaniach. Takáto možnosť však absentuje, čo ombudsmanka považuje za veľmi závažný nedostatok.

Výbor sa požiadavkou verejnej ochrankyne práv zaoberal a jej podnet vzal na vedomie.

„V rozprave k podnetu bolo konštatované, že prijatím tohto uznesenia výbor nepovažuje otázku právnej úpravy súdnej kontroly opatrení ÚVZ za uzavretú; členovia výboru budú túto otázku konzultovať s príslušným ministerstvom aj s právnymi expertmi poslaneckých klubov,“ uviedol Peter Pollák, podpredseda výboru v liste, v ktorom informoval verejnú ochrankyňu práv o prijatom uznesení výboru.

Verejná ochrankyňa práv uvítala informáciu, že ľudskoprávny výbor sa bude venovať zabezpečeniu efektívnej právnej ochrany pred dôsledkami opatrení ÚVZ, ak neprimerane zasahujú do ľudských práv. Ombudsmanka bude situáciu naďalej sledovať.

Zdroj: vop.gov.sk

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti