Obchody padajú ekonomicky „na hubu“ a Mikasov úrad pod hrozbami pokút vyžaduje kontrolu vstupujúcich zákazníkov

03.11.2020 | 15:12
  18
Obchodníci sa búria, podľa šéfa iniciatívy slovenských maloobchodníkov pôjde o ďalšie náklady, ktoré štát nebude refundovať.

Prevádzkovatelia obchodov, gastroprevádzok a služieb majú povinnosť kontrolovať vstupujúcich zákazníkov pod hrozbou sankcie, upozorňuje predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov Daniel Krakovský. "Sme si vedomí svojich povinností v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, nesúhlasíme však s pokutovaním ťažko skúšaných maloobchodníkov za týchto okolností,“ hovorí. Pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 20 000 eur.

Krakovský tvrdí, že hoci prevádzkovatelia môžu kontrolovať certifikát, nemajú možnosť overiť si jeho pravosť, či to, že ide naozaj o človeka uvedeného na certifikáte. "Nie sme polícia alebo armáda, ktorá má kompetenciu si žiadať preukazy totožnosti a nemáme kapacity na to, aby sme kontrolovali každého vstupujúceho,“ hovorí.

Pričom samotná vyhláška má množstvo výnimiek. Okrem toho, pripomína Krakovský, platí zákaz vychádzania pre osoby bez negatívneho testu alebo výnimky. "Spoliehame sa na osobnú zodpovednosť každého človeka a nemáme dôvod pochybovať o tom, že sa vonku pohybujú iba osoby spĺňajúce podmienky a do prevádzok vstupujú len tí, ktorí naozaj môžu. Nemôžeme suplovať kontrolné mechanizmy štátu,“ hovorí.

Pre obchody ide podľa Krakovského len o ďalšie náklady. "Naši členovia už od marca znášajú mimoriadne zvýšené náklady, aby spĺňali často meniace sa pravidlá a povinnosti, ktoré nám štát ukladá,“ hovorí. Tieto náklady nie sú podľa neho refundované. A to aj napriek niekoľkomesačnému výpadku tržieb. "Nemôžeme si dovoliť platiť ďalších zamestnancov, ktorí budú kontrolovať vstupy do našich prevádzok,“ dôvodí Krakovský.

Kontrolovať ľudí by mal podľa obchodníkov štát. "Nechceme byť policajtmi a nechceme sa na všetkých pozerať ako na ľudí, ktorí nedodržiavajú pravidlá,“ hovorí Krakovský. Odmieta preto prípadné sankcie "za dôveru, ktorú vkladáme do rúk našich zákazníkov“.

Až do dvadsaťtisíc

"Z vyhlášky vyplýva, že všetci prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú oprávnení požadovať k nahliadnutiu od osoby vstupujúcej do priestorov prevádzky a na pracovisko predloženie dokladu o negatívnom výsledku testu na COVID-19,“ vysvetľuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva pre denník Pravda Dáša Račková. Občania sa môžu preukázať aj potvrdením o výnimke.

"Ak osoby takéto doklady nemajú, prevádzkovatelia i zamestnávatelia sú povinní im vstup do priestorov odoprieť,“ dodala Račková. Certifikáty a aj potvrdenie o výnimke nie sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, preto nahliadnuť do certifikátu je podľa nej možné.

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia tiež musia na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu bez negatívneho testu a výnimky. Oznamy však nemusia byť umiestnené na priestoroch, ktoré slúžia na bývanie.

"Cieľom prijatej vyhlášky nie je udeľovať pokuty,“ hovorí Račková. Ide podľa nej o nástroj, ktorým sa má znížiť riziko prenosu Covid-19. "V prípade, že sa k udeľovaniu pokút pristúpi, pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a protiprávne následky konania,“ vysvetlila Račková. V prípade, že ľudia nemajú potrebné doklady a budú sa nachádzať v prevádzkach, bude firme či prevádzkarovi udelená pokuta, dodala. A to až do výšky 20-tisíc eur.

Stačí oznam?

"Samotná vyhláška hygienikov kontroly certifikátov priamo neprikazuje,“ povedala pre denník Pravda Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro. Avšak prevádzkovatelia reštaurácií a prevádzok sú povinní na všetky svoje vstupy vyvesiť oznam o zákaze vstupu a výnimkách. Prevádzkovatelia kontrolovať certifikáty môžu, no nie je to ich povinnosť, vysvetľuje Koreny.

"Podnikatelia v gastro biznise sú radi, že opäť môžu privítať svojich hostí na terasách a preto ich prosia o to, aby všetky opatrenia rešpektovali, a aby boli ohľaduplní,“ hovorí. Majitelia reštaurácií podľa nej veria, že zákazník bude pripravený preukázať sa negatívnym certifikátom na Covid-19 či PCR testom, no nie starším ako z 29. októbra.

"Spoločným úsilím, rešpektom a dodržiavaním sa zároveň dá predísť prípadným pokutám, je jasné, že podnikatelia v gastro biznise urobia všetko preto, aby k takýmto peňažným sankciám nedochádzalo,“ hovorí Koreny. Ak by reštaurácie dostali pokuty, spôsobili by im ešte väčšie existenčné problémy.

Nie sme policajti ani vojaci

Na aktuálnu situáciu upozornilo na svojom webe aj Podnikateľské centrum. "Úrad verejného zdravotníctva informoval, že prevádzkovatelia obchodov, gastroprevádzok či služieb budú mať povinnosť kontrolovať certifikát s negatívnym testom na Covid-19, každého zákazníka, ktorý prichádza do prevádzky. Ak sa tak nestane prevádzky môžu dostať pokutu od 150 eur do 20-tisíc eur,“ píše.

Prevádzkovatelia však môžu skontrolovať certifikát, ale nemajú si ako overiť, či nejde o falzifikát, upozorňuje centrum. "Nie sme polícia alebo armáda, ktorá má kompetenciu si žiadať preukazy totožnosti a nemáme kapacity na to, aby sme kontrolovali každého vstupujúceho,“ píše Podnikateľské centrum na svojej internetovej stránke.

Reštaurácie sú na kolenách

Majitelia reštaurácií a prevádzkovatelia gastro prevádzok sú zmätení zo zmien, ktoré sa dotýkajú ich podnikania. "Bez akéhokoľvek preháňanie sa dá povedať, že o pár mesiacov budeme vidieť sériu bankrotov, ak štát veľmi rýchlo neposkytne silnú pomocnú ruku a nezačne riešiť alarmujúcu situáciu v sektore,“ hovorí konzultant pre malých podnikateľov a zakladateľ NYC Corner a Regal Burger Oto Kóňa. Ohrozených je až 80 percent podnikov.

„Boj proti pandémii vítame, aktuálne pravidlá sledujeme a rešpektujeme,“ hovorí Peter Štecko riaditeľ reštauračnej siete Medusa. Svojich zákazníkov vyzvali k zodpovednosti a aby prišli iba tí ktorí majú pri sebe certifikát s negatívnym testom. Oznamy visia na každých prevádzkach reštaurácií. „Pri vstupe na terasu, resp. pri usadení, sa zákazníci musia obsluhujúcemu čašníkovi preukázať vyššie spomenutým certifikátom,“ hovorí. Svojich zamestnancov testujú pravidelne od jari.

„Situácia je katastrofálna a reštaurácie budú potrebovať vážnu podporu aj po pandémii,“ hovorí Štecko. Alternatívou je aj dočasné zníženie reštauračnej DPH na 5 percent. Ako príklad efektívnej pomoci uvádza Rakúsko, kde sa chystajú preplácať 80 percent ušlých tržieb. „Menší gastro podnikatelia potrebujú určite viac flexibilnosti a rýchlejšie platby najmä pri refundácii nájmov,“ dodal.

"Reštaurácie potrebujú hostí,“ hodnotí aktuálnu situáciu Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro. Na druhú stranu štát potrebuje, aby gastro sektor naďalej dokázal zamestnávať ľudí. Peniaze, ktoré ľudia minú v reštauráciách tvoria dane z príjmu a daň z pridanej hodnoty. "Toto je alfa a omega, na čo by mal štát pri projektoch na podporu gastra myslieť,“ dodáva Koreny. Pomoc zo strany štátu by podľa nej mala prísť čo najskôr. Iniciatíva Pomoc pre gastro poslala svoj Národný program na podporu gastro biznisu a záchranu viac ako 10-tisíc pracovných miest kľúčovým ministerstvám. Teraz čakajú na odozvu z ministerstiev. Zakomponovali doň riešenia zo zahraničia, ktoré sa ukázali ako efektívne.

Počas 26. až 29. októbra bol realizovaný prieskum medzi podnikateľmi v gastronómií, ktorý ukázal, že až 43 percent majiteľov gastro prevádzok prežije v lockdowne maximálne mesiac. Takmer polovica prevádzok musela prepúšťať – väčšina dvoch až troch ľudí. Traja z piatich podnikateľov v gastronómií hodnotia štátnu pomoc ako len veľmi malú kompenzáciu za obmedzenie podnikania.

Zdroj: pravda.sk

Zobraziť ďalšie

Tipy a rady


 

Zaujímavosti