VIDEO: Nie každý bojovník proti systému prináša dobro. Na našej ceste nás ovládajú nespracované traumy a bolesti. Medzi ľuďmi je potrebné šíriť láskavosť v tých najmenších maličkostiach, ako je poďakovanie, odpustenie alebo len úplne malá láskavosť, ktorú prejavíme voči sebe každý boží deň

08.12.2022 | 13:45
  8
Zakladateľ projektu Zákony bohatství Tomáš Lukavec vo svojom rozhovore pre Cesty k sobě poukazuje na základnú podstatu každého človeka, ktorou je dobro v každom z nás. Konštatuje však, že sprievodným znakom súčasného charakteru civilizácie sú silne zakorenené a neliečené traumy ľudí, ktoré sú ovplyvnené systémom, rodinou, výchovou, medziľudskými a sociálnymi vzťahmi. Tieto defekty, pokiaľ ich nespracujeme, potom spätne vplývajú na podobu sveta, v ktorom žijeme a systém, ktorý vytvárame.

Viac vo videu:

Návrat do neznáma - celá relácie Cesty k sobě s Tomášom Lukavcom (aj o tom ako silne závislý bol svojho času na systéme ako jeho spolutvorca on sám až prišiel moment psycho-spirituálnej krízy, ktorá bola bodom zlomu v jeho živote):

Zdroj: YouTube Cesty k sobě & Zákony Bohatství / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti