Nákaza z krachu amerických bank SVB a Signature se šíří do Evropy! Švýcarská Credit Suisse se propadla o 21% poté, co čínští a arabští podnikatelé začali horečně vybírat vklady ze strachu ze zmražení účtů podobně, jako to potkalo ruské firmy!

15.03.2023 | 20:30
  3
Švýcarsko již není neutrální země a bezpečný přístav pro peníze, zaznívá od poradenských firem v Asii! Šok se přenesl do Francie a BNP Paribas se propadla o 11% a zastavila obchodování! Společným jmenovatelem propadu bank je odliv finanční likvidity z toxického prostředí západních bank!

Již minulý týden v pátek došlo v USA ke krachu jedné z největších bank poskytujících úvěry pro technologické firmy tzv. Nového věku, tedy především do startupů z oblasti projektů New Green Deal a obnovitelných zdrojů. Silcon Valley Bank (SVB) zbankrotovala krátce poté, co americké poradenské společnosti začaly počátkem minulého týdne svým akcionářů a klientům banky radit, aby raději převedli své peníze někam jinam, a to z důvodu toxicity obrovských objemů amerických státních dluhopisů s nízkými úroky z minulých let. Nejprve si vysvětlíme, k čemu vlastně došlo. Krach SVB přišel náhle, de facto po pouhých 48 hodinách, během nichž klienti vybírali vklady z banky v rámci klasického runu na banku.

Run na pobočku SVB

 

Kořeny pádu SVB však sahají několik let do minulosti. Stejně jako mnoho dalších bank i SVB vložila miliardy do amerických státních dluhopisů v době téměř nulových úrokových sazeb. To, co se zdálo být bezpečnou sázkou na jistotu, se rychle vymklo kontrole, protože Federální rezervní systém (FED) začal v roce 2022 agresivně zvyšovat úrokové sazby, aby zkrotil inflaci.

Když úrokové sazby rostou, ceny amerických státních dluhopisů klesají, takže skokový nárůst sazeb FEDu snížil hodnotu dluhopisového portfolia SVB. Portfolio minulý týden vynášelo SVB v průměru 1,79 %, což je hluboko pod výnosem desetiletých státních dluhopisů prodávaných dnes, který se pohybuje kolem 3,9 %, uvedla agentura Reuters.

Run na americkou vlajkovou bankovní loď New Green Deal agendy odstartoval novou bankovní nákazu

Současně se kvůli zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu zvýšily výpůjční náklady, což znamená, že technologické startupy musely směřovat více hotovosti na splácení dluhu. Zároveň se snažily získat nové prostředky rizikového kapitálu. A to nakonec donutilo společnosti čerpat své vklady na účtech v držení SVB, aby firmy mohly financovat svůj provoz a růst.

Problémy SVB lze sice vysledovat až k jejím dřívějším investičním rozhodnutím, ale run na banku byl vyvolán ve středu minulý týden, kdy jeden věřitel oznámil, že prodal řadu cenných papírů SVB se ztrátou a že prodá nové akcie v hodnotě 2,25 miliardy dolarů, aby zalepil díru ve svých financích způsobených nedostatkem hotovosti na krytí mezd svých zaměstnanců a na financování projektů.

 

Run na pobočku SVB v Kalifornii

 

To vyvolalo paniku mezi klienty SVB, kteří si hromadně vybírali své peníze. Akcie banky se ve čtvrtek propadly o 60% a stáhly s sebou dolů i ostatní bankovní akcie, protože investoři se začali obávat opakování globální finanční krize před deseti a půl lety. V pátek ráno minulý týden bylo obchodování s akciemi SVB zastaveno a banka se přestala snažit získat kapitál nebo najít kupce.

Kalifornské regulační orgány zasáhly, banku zavřely a svěřily ji do nucené správy Federální společnosti pro pojištění vkladů, což obvykle znamená likvidaci majetku banky za účelem vyplacení vkladatelů a věřitelů. Banka se zhroutila z důvodu nedostatku likvidity, neměla fyzicky k dispozici rezervy, ze kterých by mohla krýt hromadné výběry svých klientů. Hlavní příčinou krachu banky je tak nedůvěra vkladatelů v bankovní systém ochrany vkladů, který v USA garantuje klientům ochranu jen do výše 250 000 USD na účet a osobu či firmu.

Banky začaly mít problémy s likviditou, nemají čím platit úrokové služby za půjčené peníze od centrálních bank

Zatímco pro jednotlivce je taková garance teoreticky dostačující, pro podnikatele a zejména firmy je absurdně nízká, protože objemy technologických firem a startupů na účtech jsou v řádech desítek nebo i stovek milionů dolarů. Na veřejnost se dostaly informace o tom, že banka má toxické státní dluhopisy s nízkým úročením a vzhledem k vysokým současným úrokovým sazbám centrální banky bude získání hotovosti velmi drahé a nebude možné zápůjčky peněz se současným úrokem okolo 4% amortizovat a splácet úroky pomocí výnosů z letitých státních dluhopisů s úrokem okolo 1,5% či méně.

A když je tedy získání likvidity pro banku velice drahé, tak nastupuje krok č. 2 v podobě čerpání likvidity banky přímo z vkladů svých klientů anebo navyšování základního jmění banky některým z akcionářů. Banka tedy už své cash flow nečerpá z levných peněz půjčených za nula nula nic od centrální banky, ale bere si ty peníze tzv. na krev, tedy z vkladových účtů klientů anebo akcionářů banky.

 

FED – Americká centrální banka

 

Velci vkladatelé a velcí klienti banky to samozřejmě zjistí z různých kanálů na kapitálových trzích, kde se objevují informace o tom, jak banka najednou vrhá na trh a prodává tzv. matured bonds, tedy splatné letité dluhopisy s nízkým úrokem v obrovských objemech, což znamená problémy banky. Banka nikdy neprodává matured bonds se ztrátou, není-li k tomu donucena nedostatkem likvidity.

Je-li banka zdravá a silná, potom si státní dluhopisy podrží mnoho let a prodá je na trhu až v době, kdy centrální banka sníží úrokové sazby pod úroveň úročení státních dluhopisů, takže banka prodá dluhopisy se ziskem. A právě SVB v důsledku nedostatku likvidity musela udělat krok, který zpečetil její osud.

SVB prodala Goldman Sachs americké státní dluhopisy za skoro 24 miliard USD s obrovskou účetní ztrátou skoro 2 miliard dolarů

Před několika hodinami Reuters přinesla odhalení [1], že za pádem SVB stojí utajená informace, která vyplula na povrch a vyvolala šok mezi vkladateli banky. Podle těchto informací totiž SVB již 8. března prodala Goldman Sachs Group Inc. obrovský balík svých toxických státních dluhopisů s nízkým úročením za účetní hodnotu 23,98 miliardy USD s tržní ztrátou dosahující 1,8 miliardy USD. Banka tak prodala své letité dluhopisy s obrovskou ztrátou, a to s jediným cílem, získat likviditu pro svůj provoz.

Když banka prodává státní dluhopisy v takových objemech a s takovou ztrátou, je jasné, že je na tom špatně, a proto poradenské firmy začaly počátkem minulého týdne radit svým klientům, aby vybrali své vklady z SVB a převedli je jinam. A úplně ten samý problém potkal záhy poté další americkou banku. Signature Bank, která zkrachovala ze stejných důvodů. Hromadné výběry klientů poté, co se dozvěděli, že banka prodává se ztrátou v obrovských objemech státní dluhopisy, aby získala cash flow. Tato bankovní nákaza se začala v pondělí šířit i do Evropy.

 

Credit Suisse je největší švýcarská banka

 

Švýcarská Credit Suisse se propadla [2] za pouhých 7 dní o neuvěřitelných 21% a důvod je úplně stejný jako u SVB a Signature v USA. Hromadné výběry z účtů Credit Suisse ze strany čínských a arabských klientů, kteří na základě doporučení poradenských firem stahují peníze ze švýcarských bank, které již nejsou považovány za bezpečné vzhledem k tomu, že švýcarské banky se připojily k sankcím USA a EU proti Rusku. Společně se zhoršováním vztahů mezí Čínou a kolektivním Západem dostaly čínské firmy echo, aby stáhly své peníze ze švýcarských bank do jiných destinací mimo EU a mimo USA.

Protiruské sankce se tak stávají hřebíkem do rakve švýcarského bankovnictví, což je daň za ztrátu neutrality Švýcarska. To vedlo banku k rozhodnutí získat likviditu navýšením kapitálové účasti National Saudi Bank v Credit Suisse, ale ve středu došlo k oznámení, že tento plán padá, protože regulace Saudů neumožňují navýšení podílů v Credit Suisse nad 10% současné podílové účasti v Credit Suisse. Informace tak způsobila další ránu Credit Suisse a další propad banky.

Bankovní nákaza se z USA přelila do Evropy a Credit Suisse se propadla o 21% a vzápětí BNP Paribas o 11% v důsledku krize likvidity

Krize se přesunula už i do Francie, kde BNP Paribas a Societe Generale se propadly o 11% a příčinou jsou výběry depozitních úložek, tedy vkladů velkých klientů, kteří se bojí rozšíření toxicity v bankovním sektoru v Evropě v důsledku akutního nedostatku finanční likvidity kvůli vysokým úrokovým sazbám centrálních bank a ECB. Vysoké sazby centrálních bank mají za úkol snižovat inflaci, ale paradoxně vedou k obrovským problémům bank.

Banky tím pádem ztrácí schopnost splácet úroky z půjčených peněz od centrální banky výnosy ze státních dluhopisů. Banky dosud získávaly likviditu prakticky jen jedním způsobem, nákupem likvidity od centrální banky za nějakou směšnou úrokovou (lombardní) sazbu. Úroky za tyto půjčené peníze se potom královsky snadno splácely výnosy z úroků za státní dluhopisy, které dlouhodobě měly vyšší výnosy než byla úroková sazba ECB nebo FEDu.

 

BNP Paribas

 

Takže banka si půjčila stovky miliard EUR nebo USD od centrální banky za úrok nulu anebo nula nula něco a potom další roky splácela úroky za tyto půjčené peníze z výnosů státních dluhopisů. Teď je ale všechno jinak. Centrální banky požadují za půjčené peníze obrovské úroky a výnosy ze státních dluhopisů nakoupených před mnoha lety se nezměnily, ty jsou pořád stejné a už tak nepokrývají úrokovou službu za půjčené peníze od centrální banky.

Banky tak musí hledat nové zdroje likvidity, a to je buď navýšení podílů ze strany akcionářů banky, kterým se nabídne vyšší podíl za to, že nasypou do banky likviditu, anebo se to řeší prodejem dluhopisů s obrovskou ztrátou. Jakmile se tohle začne odehrávat, je to signál, že banka je na tom špatně a nemá dostatečné rezervy na krytí likvidity. A teď už doufám chápete, proč elity chtějí zavést digitální měny, digitální Euro, digitální USD, digitální Rubl atd.

Runy na banky má ukončit zavedení digitálních měn centrálních bank, všechny vklady se stanou rukojmím centrální dohledové autority

Pokud budou zavedena digitální aktiva v bankovním sektoru, tedy jako v USA již probíhá [3] pilotní projekt CBDC – Central Bank Digital Currency, potom už žádný run na banku hrozit nebude. Kontrolní orgán centrální banky při známce runu na banku okamžitě zmrazí a zablokuje všem vkladatelům dispoziční práva na výběru, nebude moci nikdo peníze z účtu odeslat, protože centrální autorita (FED, ECB nebo partikulární centrální banka) nevydá pro transakci tzv. autorizační transakční klíč (ATK).

Digitální měna podle návrhu FEDu a projektu CBDC bude probíhat tak, že každá platba a odchozí transakce bude vyžadovat autorizační kód, aby servery dokázaly do systému blockchainu operaci zapsat a zakódovat. Pokud tedy centrální autorita přestane pro klienty banky poskytovat ATK, nebudou moci peníze nikam odeslat, nepůjdou ani vybrat do podoby hotovosti.

 

Digitální rubl chystá i ruská centrální banka

 

Hotovost už ani existovat nebude. Klienti bank se tak stanou rukojmími centrální banky. A přesně k tomuto scénáři svět směřuje a tyto bankovní krize se mají stát záminkou casus belli pro zavedení digitálních měn s cílem zamezit bankovním runům. Zavedení digitálních aktiv přitom nevyřeší příčinu, ale pouze následek runu. Run na banku je důsledkem banky, která nemá likviditu, je to prázdná schránka a nemá peníze na výplaty svých vkladatelů. Elity potřebují tedy zamaskovat nemocný systém, který funguje z ničeho, resp. z iluze aktiv, která existují v účetní podobě v digitálních aktivech, ale fyzicky je jejich výběr neuskutečnitelný.

Krize likvidity bank je důsledkem krize důvěry v západní bankovní systém u vkladatelů

A elity to chtějí vyřešit tím, že možnost neuskutečnitelných výběrů se úplně zruší a veškeré peníze budou jen součástí digitálního světa, kde mohou existovat, ale nikdy se už nikdo nesmí pokusit o jejich likviditu, jde-li to proti zájmu a stabilitě banky. Klienti dostanou podobnou zprávu: “Dobrý den. V zájmu ochrany stability banky jsme nuceni vaši platbu pozdržet, protože v současné době probíhají pokusy o hromadné výběry a centrální autorita pozastavila vydávání autorizačních ATK klíčů.  Jakmile pokusy opadnou, vaši platbu digitálně zpracujeme. S přáním pěkného dne vaše XYZ Banka.

Hromadné výběry z bank v USA a v EU jsou důsledkem toxického bankovního prostředí v kolektivním Západu, kde vaše peníze jsou buď předmětem programů a spekulací do projektů agendy New Green Deal a s tím spojených rizikových investic bank, např. investic do nesmyslů okolo ochrany klimatu, anebo předmětem nezodpovědné politiky vlád západních zemí, které si berou vklady občanů a firem za rukojmí v ideologickém a sankčním boji proti některým státům.

 

Signature Bank zkrachovala jen pár hodin po krachu SVB

 

To vede nakonec v hluboký propad důvěry v bankovní sektor na západě do takové míry, že velcí vkladatelé už nevěří ani švýcarskému bankovnictví v reflexi na zmrazení bankovních účtů ruských firem a podnikatelů ve Švýcarsku, čímž Ženeva zničila svůj status neutrality. A společně s tím, jak Čína se chystá a pomalu směřuje k vojenskému konfliktu na Taiwanu, tak je jasné, že čínští investoři a obchodníci dostávají dopředu echo od čínské vlády, aby uzavřeli své účty ve švýcarských bankách v dostatečném předstihu, protože je jasné, k čemu dojde po invazi čínské armády na Taiwan.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.news

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti