Na Lešti a v Košiciach vyvíjajú systém špehovania izolovaných skupín obyvateľstva, ktorý ich má „chrániť“ pred šírením vírusových ochorení a na „ochranu“ celej populácie pred ľuďmi identifikovaných ako zdroj rizika

08.10.2021 | 08:15
  9
Ako uvádzajú realizátori projektu na stránke, systém bude vybudovaný z mobilných senzorických prvkov, mobilnej monitorovacej stanice a cloudového dátového systému.

Mobilný monitorovací systém

Technická Univerzita v Košiciach (TUKE) a Centrum výcviku Lešť získali z európskych zdrojov viac ako 3,6 milióna eur na vývoj a testovanie mobilného monitorovacieho systému na ochranu pred šírením vírusových ochorení. Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Zámerom projektu je vytvorenie a otestovanie mobilného monitorovacieho systému určeného na ochranu izolovaných skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení alebo opačne na ochranu obyvateľstva pred izolovanou skupinou identifikovanou ako zdroj rizika, vrátane návrhu, vývoja a overenia modelov správania sa jednotlivcov a entít. Doba realizácie projektu: 3/2021 – 6/2023.

TUKE ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Do projektu vloží aj vlastné zdroje vo výške 105 tisíc eur. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur. Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, účinná je od 30. júna 2021.

Ako uvádzajú realizátori projektu na stránke, systém bude vybudovaný z mobilných senzorických prvkov, mobilnej monitorovacej stanice a cloudového dátového systému. Mobilné senzorické prvky budú inštalované vo forme samostatných, voľne stojacich zariadení, ktorých rozložením v priestore vznikne senzorická sieť. Jeho súčasťou budú full HD kamery s nočným videním na detekciu pohybu, bezdrôtový systém lokalizácie a sledovania LoRa, senzory vlhkosti, teploty, ultrazvukový a laserový senzor, trojosový akcelerometer, magnetometer a gyroskop, barometer, GNSS prijímač a fotovoltaický panel.

Systém bude mobilný a nezávislý od pozemnej infraštruktúry. Projekt má okrem samotného návrhu uceleného systému za cieľ aj jeho testovanie v teréne so zohľadnením potenciálne vplývajúcich faktorov ako poveternostné podmienky, prašnosť, vibrácie, či prítomnosť zveri. Cieľom je vytvoriť mobilný monitorovací senzorický systém, ktorý nebude závislý od lokálnych rozvodov elektrickej energie, a ktorý vizuálne nezmení ráz vymedzeného priestoru, a teda nespôsobí dodatočnú psychickú záťaž pre žiadnu z chránených strán.

Zaradenie bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru

Centrum Lešť sa venuje výskumu bezposádkových prostriedkov a ich zaradením do monitorovacej siete. Podľa plánu mali do 30.6.2021 zrealizovať návrh modelov správania sa izolovaných jednotlivcov a entít na základe systému konštruktívnej simulácie OneSAF a definovanie funkčných a výkonnostných požiadaviek pre návrh jednotlivých senzorických prvkov SMART-FENCE. Do 31.3.2022 plánujú vypracovanie predikčného modelu správania sa izolovaných jednotlivcov a entít na základe dostupných „heat máp“, návrh scenárov a ich overenie v prostredí simulácie. Do 30.9.2022 sa budú zaoberať integráciou bezposádkového prostriedku do systému ochrany rizikových a izolovaných skupín voči šíreniu vírusových ochorení a do 30.6.2023 majú naplánované testovanie a validáciu výsledkov laboratórneho výskumu v reálnych podmienkach výcvikového priestoru a  vykonanie funkčných a záťažových testov jednotlivých systémov LoRa siete mobilného monitorovacieho systému.

China Wireless Lora System of Smart Lighting Control System (LoRa) - China Wireless System, Lorawan

Zdroj: movir.lf.tuke.sk / zemavek.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti