MUDr. Lipták: Šanta a Lipšic sú v lepšom prípade dvaja blázni, ktorí patria do Pezinka. Pochopiteľne nie na Špecializovaný trestný súd, ale do liečebne

02.02.2020 | 18:27
  5
MUDr. Peter Lipták v rozhovore pre Eurorešpekt vysvetľuje trestné oznámeni podané na prokurátora špeciálnej prokuratúry Jána Šantu a advokáta Daniela Lipšica.

Dňa 27. 1. 2020 ste podal na Generálnej prokuratúre SR podnet na preskúmanie podozrenia z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s trestným činom ohovárania. Podľa vášho podania sa týchto trestných činov mali dopustiť prokurátor špeciálnej prokuratúry Šanta a JUDr. Lipšic. Čo Vás viedlo k tomuto radikálnemu riešeniu? 

Šikanovanie a opakované poškodzovanie môjho mena a povesti ma doviedli k tomu, že som na Generálnej prokuratúre 27.1.2020 podal podnet na preskúmanie trestnej činnosti prokurátora Jána Šantu a advokáta Daniela Lipšica. Obidvaja zhodne tvrdili v pojednávacej miestnosti špeciálneho trestného súdu a následne to opakovali aj pred médiami, že som lekár s pochybnou povesťou, že som mal prekročiť svoje právomoci všeobecného lekára a mám participovať na obštrukciách môjho pacienta Pavla Ruska, ktorému som vystavil potvrdenie o práceneschopnosti. Hodnotili aj moju diagnostickú a posudkovú činnosť lekára a dokonca ma verejne obvinili z páchania trestnej činnosti, zo spolupráce na obštrukciách a marení spravodlivosti.

Pavol Rusko bol nakoniec hospitalizovaný a liečený na mnou stanovenú diagnózu…

Pán prokurátor ani pán advokát sa mi neospravedlnili, no registrujem, že v širokej verejnosti, aj v mojom blízkom okolí, chceli navodiť voči mne nedôveru a poškodenie mojej povesti, aby bezprostredne dosiahli svoje ciele v konaní pred súdom. Je to bezohľadnosť. Prokurátor Šanta zneužil svoj status prokurátora priamo na súde na šírenie nepravdivých a difamujúcich tvrdení na moju adresu, o mojej odbornej spôsobilosti a morálnej integrite. Zo strany Daniela Lipšica je to pokračovanie jeho diskreditačnej kampane proti mojej osobe z roku 2015, kedy ma nepravdivo oznámkoval na svojej tlačovej konferencii za lekára, ktorý berie úplatky.

Lipšic intenzívne vedie kampaň voči Vašej osobe niekoľko rokov … 

Diskreditačnú kampaň aj v roku 2015 viedol Lipšic v spolupráci s TV Markíza, ktorú dnes tiež zastupuje. Vyšetrovanie prípadu preukázalo manipuláciu s obrazovým záznamom, v predmetnom videošote bolo 7 prestrihov a NAKA, ktorá moju činnosť vyšetrovala pol roka nezistila žiadne porušenie zákona a potvrdila moju bezúhonnosť o čom musel byť pán Lipšic, keďže bol autorom trestného oznámenia, písomne informovaný.

Po zhodnotení výrokov a skutkov týchto právnikov som dospel k názoru, že práve oni by mali najviac vážiť slová pred verejnosťou, aby nevyvolávali nenávisť voči druhým ľuďom a nepodnecovali tendenčné názory na veci. Verím, že moje podanie bude účinným nástrojom na vyšetrenie ich úmyslov a konania a prispejem aj ja k očisteniu spoločnosti od takýchto nežiadúcich prejavov, aby sa mohla dosiahnuť v našej spoločnosti väčšia spravodlivosť.

Z pohľadu Trestného zákona a práva ste v pozícii chránenej osoby. Väčšina ľudí na Slovensku vie z médií, že ste praktickým lekárom, ktorý stanovil diagnózu a vystavil práceneschopnosť Pavlovi Ruskovi, obžalovanému v kaze zmenky TV Markíza. Napriek tomu sa obaja spomínaní páni viackrát vyjadrili k vašej odbornosti a dôveryhodnosti, v súvislosti so stanovením diagnózy a ďalšej liečby. Ste praktický lekár, máte titul MUDr., čo vyvoláva logicky dojem vašej odbornej spôsobilosti na takýto postup. Myslíte si, že je správne, aby ľudia, ktorí nemajú absolútne znalosti z oblasti medicíny, ale i iných oblastí, verejne napádali akéhokoľvek človeka a jeho odbornosť?

Nielen že mám titul MUDr. z Karlovej Univerzity, ale mám kontinuálnu prax ako praktický lekár v ambulancii viac ako 30 rokov. To znamená, po celú túto dobu som ošetroval denne 50-100 pacientov a pomáhal som im s rôznymi problémami. Mám t. č. cca 2500 prihlásených pacientov a dochádzam aj do 7-mich domovov dôchodcov a domov opatrovateľskej starostlivosti v Bratislave a okolí, kde mám v starostlivosti aj pacientov s rôznym spektrom nielen fyzických, ale aj závažných duševných ochorení. Aby som to stihol pracujem v plnom nasadení aj v sobotu.

Pracujem, liečim v súlade so svojím svedomím. V odbornej oblasti od roku 2006 som ako prezident odbornej spoločnosti všeobecných praktických lekárov SSVPL a neskôr člen výboru, riaditeľ sekretariátu SSVPL a predseda sekcie všeobecných lekárov pre dospelých SLK, zorganizoval 17 konferencií všeobecných lekárov, čím som postavil náš odbor, všeobecné lekárstvo znovu na nohy. Predniesol som niekoľko desiatok odborných prednášok doma aj v zahraničí… Pôsobil som ako expert WHO aj MZSR.

Áno, pretože som kontroverzný, nekompetentný a mám pochybnú povesť.

A kto sú to vlastne Šanta a Lipšic?

Dovolím si tvrdiť, že Šanta a Lipšic sú v tom najlepšom prípade dvaja blázni, ktorí patria do Pezinka. Ale pochopiteľne nie na Špecializovaný trestný súd, ale do liečebne.

1. Šanta

Napriek tomu, že má doložené, že zmenky sú pravé, sú na to dôkazy založené v predmetnom súdnom spise, tak klame “jak když tiskne” keď tvrdí, že na 150% je dôkazná situácia taká, že zmenky nie sú pravé a zúčastňuje sa súdneho procesu, v ktorom namiesto spravodlivosti háji záujmy USA majiteľa Markízy, s ktorou je prepojený aj cez svoju manželku. No nebude toto vysvetlením prečo Šanta nezištne pomáha? No napadá ma ešte finančná motivácia, keďže Markíza odmieta si splniť svoj záväzok a vyplatiť Kočnerovi 80 mil. € a môže na finančnú motiváciu napríklad prokurátora, vyšetrovateľa a aj svojho advokáta a ďalších, vyčleniť rádovo niekoľko miliónov €, teda určite zaujímavú čiastku. Jedná sa pre bežného smrteľníka o astronomickú sumu a fakt, že americkí špekulanti sa bránia splatiť svoj záväzok a inscenujú v rozpore s dôkazmi tento zmenkový pseudoproces, je podvodné konanie tiež astronomického rozsahu.

Každého napadne podozrenie keď vidí, akým spôsobom tento tzv. prokurátor medializuje prebiehajúci proces, keďže platí prezumpcia neviny a keď aj dôkazná situácia obžaloby je stále nulová. Obdivovateľ stredovekej inkvizície Šanta nemá čo hľadať na pozícii prokurátora. Okrem trestnej činnosti veľkého rozsahu, ak sa na to pozriem okom lekára, tak Šanta vzbudzuje aj podozrenie z duševnej poruchy, ktorú možno charakterizovať ako nenávistnú bludovú poruchu, ktorá je nezlučiteľná so schopnosťou zastávať aj menej náročnú funkciu v spoločnosti, než je posudzovanie a hájenie spravodlivosti a podľa môjho názoru by mal byť Šanta z prokurátorskej funkcie urýchlene suspendovaný a mal by byť preskúmaný jeho zdravotný stav za účelom zváženia dokonca až jeho invalidizácie. To by mohlo byť pre neho aj výhodné, lebo by sa tak vyhol trestnému stíhaniu a dostal by aspoň aké také sociálne zabezpečenie.

2. Lipšic

Zabil chránenú osobu, dôchodcu na prechode, pretože išiel prirýchlo a nevenoval sa riadeniu.
Namiesto dovtedy obvyklého nepodmienečného trestu, ktorý osobne ako minister
spravodlivosti zabezpečil predchádzajúcim takto previneným, bol odsúdený na tri roky
podmienečne s päťročným odkladom. Tak osoba, ktorá má horúci záznam v registri trestov
a je v podmienke, nemá predsa čo hľadať v súdnej sieni v pozícii advokáta, obhajcu
spravodlivosti a už vôbec nesmie ani len pomyslieť na pokračovanie v páchaní trestnej
činnosti, či už na páchanie podvodov alebo ohovárania, pretože sa tým pádom zákonite má
ocitnúť vo väzení minimálne na 3 roky. Boli na neho podané aj viaceré podnety na Advokátsku
komoru (AK) aj na revíznu komisiu AK.

To, že za zvláštnych okolností dostal iba podmienečný trest, čo bol pre tento druh trestnej činnosti precedens, vzbudzuje podozrenie aj z nátlaku tretích strán na sudcu. Lipšica preto treba vnímať ako osobu vydierateľnú, čo predstavuje nemalé aj bezpečnostné riziko. Takže u neho ochrana amerických záujmov môže byť spôsobená nielen finančnou motiváciou, ale aj vydieraním. Tým, ale Lipšicove kontroverzie nekončia.

Je advokátom Haščáka, aj právnikom Kuciakovcov a Kušnírovcov, pritom Haščák je dôvodne podozrivý z objednávky vraždy Kuciaka. A Lipšic je ten istý muž, ktorý v nedávnej minulosti, nerešpektujúc dôstojnosť ani svojej vlastnej milujúcej manželky, vystupoval ako sexuálny predátor, ktorý komunikoval svoje sexuálne chúťky voči pani Zsuzsovej, neskôr obvinenej v procese, ktorý rieši vraždu Kuciaka a jeho snúbenice, zo sprostredkovania tejto vraždy. Z jeho vystupovania na súdoch možno tušiť, že mu nevyhovela a tak sa jej teraz mstí.


Je to osobitne odpudzujúce chovanie bývalého podpredsedu KDH a ministra spravodlivosti za
KDH, ktorý takto dáva jasne najavo, aké miesto zaujíma v jeho kresťansko-politickom vnímaní
spravodlivosti a v jeho ľudských hodnotách, VI. Božie prikázanie nezosmilníš.“


A aká je spoločenská užitočnosť týchto dvoch rozporuplne konajúcich a nečestne žijúcich
právnikov, ak to porovnáme s lekárom, ktorý desaťročia poctivo a príkladne slúži v oblasti
starostlivosti o zdravie ľudu?

Pre túto dvojicu sú kontroverznosť, či nekompetentnosť a pochybná povesť ešte veľmi slabé
slová. Ja sa môžem iba čudovať, čo za indivíduá môžeme dnes stretnúť v rezorte
spravodlivosti.

Vyjadrenia pánov Šantu a Lipšica ukazujú hlavne na to, že by ste mali byť akýmsi kontroverzným a nekompetentným lekárom. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že obaja narážajú na reportáž TV Markíza, ktorej ste mal pred celým národom obhajovať úplatky. Z vášho podnetu, o ktorom sa rozprávame som zistil, že tento prípad preverovala NAKA. Na čo konkrétne v tomto prípade prišla NAKA svojim vyšetrovaním?

Ku svojej kompetentnosti som sa už vyjadril. Po tzv. reportáži TV Markíza, kde scenár ako keby mal tiež rukopis už zmieňovaného JUDr. Lipšica, réžiu, kameru a strih mala TV Markíza a ja som bol v nej zneužitý iba ako herec, zorganizoval hneď druhý deň pán Lipšic, ako pokračovanie vlastného scenára tlačovú konferenciu, na ktorej oznámil, že na mňa podal trestné oznámenie, nakoľko som sa večer v televízii priznal, že beriem úplatky. Pritom ja som v reportáži povedal, že prijímam od pacientov dary. Tento fakt som v priebehu celého vyšetrovania obhajoval a obhájil som, že lekár, tak ako každý iný, môže prijímať dary podľa občianskeho zákonníka. NAKA nielen, že moju bezúhonnosť musela potvrdiť, ale urobil tak aj osobne Generálny prokurátor Čižnár, ktorý si plne osvojil moju argumentáciu a 18.6.2018 rozhodol, že dar lekárovi nie je úplatok. Ja som vďačný, že som mal možnosť niekoľko mesiacov spolupracovať s NAKA a samozrejme som ju informoval aj o detailoch mega korupcie v zdravotných poisťovniach pri nákupe zdravotnej starostlivosti a v nemocniciach pri obstarávaní, ale dodnes som sa nedozvedel, ako vo vyšetrovaní tejto najzávažnejšej trestnej činnosti v dnešnom zdravotníctve NAKA postúpila.

Predpokladám, že samotný senát, ktorý vedie toto konkrétne súdne pojednávanie (kauza zmenky TV Markíza, pozn. autora), si preveril opodstatnenosť vami vystavenej práceneschopnosti a následného návrhu na hospitalizáciu Pavla Ruska. Viete ako preverovanie dopadlo?

Podľa mojich informácií senát nemal s PN-kou ani s potvrdením, ktoré som vystavil pánovi Ruskovi žiadny problém a tieto dokumenty bez ďalších požiadaviek uznal. Zrejme iba pán Šanta a pán Lipšic sa po prvýkrát stretli s takýmto prípadom, že by obvinený pre PN neprišiel. Senát všetko bez problémov uznal a pokiaľ mi je známe žiadne ďalšie prešetrovanie sa neuskutočnilo. Ono bola to iba taká zbytočná mediálna šou pánov Šantu a Lipšica.

Okrem toho, že vás páni Šanta a Lipšic nazývali verejne kontroverzným a nekompetentným lekárom s pochybnou povesťou, vyčítali vám, že diagnózu neurčil aj odborný lekár hoci z vášho podaného podnetu vyplýva opak. Takže predpokladám, že Pavol Rusko bol poslaný aj na odborné vyšetrenie… 

Diagnózu určuje každý lekár, ktorého vyhľadá pacient, to je jeho základná úloha. Je to tzv. pracovná diagnóza. Z odborných lekárov diagnózy najčastejšie stanovuje všeobecný lekár a ako hovorí aj názov našej odbornosti „všeobecný lekár“, sme kompetentní stanovovať plnú škálu diagnóz, t.j. zaoberať sa diagnostikovaním a liečením všetkých orgánových systémov. Všeobecný lekár je v systéme zdravotnej starostlivosti vlastne jediný takýto lekár, ktorý má tak široký záber pokrývajúci celého človeka. Samozrejme všeobecný lekár rozhodne, či sú potrebné odborné vyšetrenia a potom pošle pacienta aj k špecialistom alebo do nemocnice, kde sa robia rôzne podrobné vyšetrenia a diagnóza sa spresňuje alebo sa môže aj vylúčiť jedna diagnóza a stanoviť iná.

Vyjadrenia, ktoré s masívnou  podpory médií o vás vyhlasujú verejne známe osoby, či verejní činitelia, vás môžu do značnej miery poškodiť. Pocítil ste to v súkromí alebo vo výkone vašej praxe?

Je mi to nepríjemné. Ale s psychopatmi tohto typu, ako je Lipšic alebo  Šanta mám viacročné skúsenosti. Dokážem sa nad to povzniesť, veď sa na nich pozerám, ako na diagnózu. Platí príslovie: „Nemôžeme zabrániť vtákom aby nám sr…li na hlavu, ale môžeme im zabrániť aby nám hniezdili vo vlasoch.“ Len ľutujem ľudí, ktorí to s nimi musia vydržať. V súkromí aj vo výkone mojej praxe takéto medializované ohováranie samozrejme prináša problémy, ale problémy sú od toho, aby sa riešili a ja sa nezvyknem sťažovať.

Zdroj: eurorespekt.sk

Články súvisiace s tematikou:

 


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti