MUDr. Lipták: Očkovanie stratilo zmysel, už je 75x smrteľnejšie ako delta mutácia koronavírusu. Sú naši vedúci predstavitelia v poriadku?

26.06.2021 | 11:48
  7
Neurologické a psychiatrické príznaky u našich zaočkovaných vedúcich politických predstaviteľov by mali byť aj dôvodom k okamžitému prerušeniu očkovania populácie, až do toho času, kým sa súvislosť ich postihnutia s očkovaním prešetrí, píše vo svojom blogu lekár MUDr. Peter Lipták.

Zelená je krivka hospitalizácií, fialová plocha je variant delta. Vidíme že variant delta predstavuje viac ako 90% prípadov a súčasne ako pribúda tento variant počet hospitalizácií klesá takmer na nulu. Totožný priebeh má aj úmrtnosť. Zdroj dát (2)

Veľká Británia má 66 mil obyvateľov a podľa správy NHS (1) sa v GB od 1.2.2021 do 15.6.2021 vyskytlo 60 624 prípadov kovidu a v takmer všetkých prípadoch sa jednalo o variantu delta. Z hľadiska výskytu to znamená, že táto varianta choroby zasiahla doteraz 0,09% obyvateľstva. Incidencia dosahuje 92/100 000 obyvateľov (vieme, že napríklad pri chrípke je epidemický prah 1600-1800/100 000 obyvateľov), čo je taký malý výskyt, že v Británii ľudia prítomnosť kovidu prakticky prestali registrovať.

Z postihnutých od 1.2.2021  celkom 73 ľudí zomrelo, to je smrtnosť 1,1 osoby na 1 milión obyvateľov a smrtnosť 0,1% z počtu postihnutých. Čiže 99,9% z postihnutých prežíva. Polovica z tých ktorí zomreli boli zaočkovaní. Väčšina postihnutých novou variantou delta mala ľahký priebeh iba s nádchou, a hlavy bolením. Aj hospitalizácií, ktoré tak zaťažujú zdravotníctvo je až 10 x menej ako bolo pri predchádzajúcej britskej variante.

Pozrite obrázok 1:

Zelená je krivka hospitalizácií, fialová plocha je variant delta. Vidíme že variant delta predstavuje viac ako 90% prípadov a súčasne ako pribúda tento variant počet hospitalizácií klesá takmer na nulu. Totožný priebeh má aj úmrtnosť. Zdroj dát (2)

Obrázok 2:

Vývoj proporcie úmrtí na kovid na 1 mil obyvateľov v SK, GB a IN v intervale od 2.2. do 23.6.2021

V európskej databáze nežiadúcich reakcií po očkovaní vedenej EMA EudraVigilance je evidovaných 75 úmrtí na 1 milión po podaní vakcín proti kovidu a  menej závažných nežiadúcich reakcií po očkovaní, zodpovedajúcich závažnosťou nádche, hlavy boleniu, teplotám… sa vyskytuje u až 20-30% zaočkovaných, t.j. to sú milióny postihnutých chorobnými stavmi po tomto očkovaní.

Tu máme teda dôkazy, že smrtnosť aktuálnej vakcinácie je dnes až 75x vyššia ako je smrtnosť súčasnej varianty delta a taktiež výskyt nežiadúcich účinkov a chorobných stavov po plošnom očkovaní je neporovnateľne vyšší, než je to pri prirodzenom ochorení.

Z tohto je zrejmé, že vlastné očkovanie a jeho následky sa dnes v Británii muselo stať oveľa väčším zdravotným problémom, než samotné ochorenie variantou delta.

Ak by sme preniesli dáta z Británie na Slovensko tak pre 5,5 miliónovú populáciu Slovenska by to znamenalo zo všetkého 12x menej.

Môžeme preto očakávať, že v tretej vlne počas 4 mesiacov ochorie z našich 5,5 milióna obyvateľov až 5000 pacientov a bude až 6 úmrtí.

Na druhej strane nám očkovanie môže na každý 1 milión zaočkovaných priniesť 75 úmrtí a na každý milión zaočkovaných aj ďalších 2,5 tisíc závažnejších a do 300 000 miernejších vedľajších prejavov, ktoré sa svojou intenzitou celkom isto vyrovnajú nádche s teplotou a bolesťou hlavy, ťažkostiam, ktoré spôsobuje nová mutácia delta. Len tých vedľajších prejavov sú a budú na Slovensku stá tisíce na rozdiel od očakávaných 5000 ochorení na deltu.

Tieto isté fakty má k dispozícii vláda, jej konzílium odborníkov, prezidentská kancelária. No napriek týmto faktom nám naši vedúci predstavitelia proti delta variante odporúčajú očkovanie.

Sú naši vedúci predstavitelia v poriadku?

Zdroje:

1) Dáta NHS (Národná zdravotná služba) GB, NHS brífing č.15 z 14.6.2021 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993879/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_15.pdf

2)Dáta NHS (Národná zdravotná služba) GB, NHS brífing č. 16 z 18.6.2021 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994839/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf

Diagnostika našich vedúcich predstaviteľov: Štát vedú bludári

1. Profesor Krčméry

„Keď som dostal cerebrálnu maláriu, tak potom som už mimo Európy necestoval. Pol mozgu mi odumrelo,“ oznámil novinárom Krčméry a pokračoval „Ja idem len na polovičný výkon mozgu, štvrtinový výkon pamäte a polovičný výkon zraku. … Dokonca si myslím, že už som mal byť na druhom svete,“ ešte uviedol pre médiá profesor Vladimír Krčméry začiatkom mája 2021.

Profesor Krčméry, ktorý je dlhodobo intelektuálnou oporou konzília odborníkov vlády SR, takto začiatkom mája 2021 náhle precitol aby si uvedomil, že niečo nie je s ním v poriadku, ale sám to dával do súvislosti s prekonaním malárie.

No pozrieme sa ďalej, čo by mohlo byť skutočnou príčinou jeho súčasného zlého zdravotného stavu.

2. Prezidentujúca Zuzana Čaputová na TK uviedla 23.6.2021: „Jediný naozaj účinný spôsob ako sa nevrátiť späť je očkovanie. Na rozdiel od prvých dvoch vĺn pandémie dnes môžeme povedať, že byť infikovaným v tretej vlne už nebude len otázkou náhody alebo neopatrného správania sa, ale z veľkej časti to bude otázkou voľby, otázkou rozhodnutia každého z nás. Nebude to štát, ani spoločnosť, kto bude ľudí deliť na chránených a zraniteľných. Bude to vírus. Z pohľadu vírusu budú len zaočkovaní a nezaočkovaní….“

Keby to nebolo smutné bolo by to dokonale groteskné.

Takže najprv si v prezidentskej kancelárii dokonale naštudovali, že vo Veľkej Británii po objavení sa delta varianty koronavírusu klesol počet hospitalizovaných pacientov aj úmrtí skoro na nulu a súčasne v prezidentskej kancelárii evidujú, že úmrtí po očkovaní kovid vakcínami je v databáze EMA zhromaždených k 19.6.2021 už 15 472. Nuž popremýšľali a dospeli k tomu, že je treba na Slovensku čo najviac urýchliť očkovanie. Hoci po očkovaní dnes EMA v Európe eviduje  75x viac úmrtí na 1 mil obyvateľov, než v Británii evidujú úmrtí na delta variantu koronavírusu.

3. Aj naši vládni predstavitelia a ich experti si dôkladne preštudovali všetky dostupné materiály aby rovnako ako prezidentujúca dospely k bizarným záverom:

Minister Lengvarský „Každý si musí zvážiť, či chce vycestovať a vrátiť sa bez problémov, ale každý by si mal najprv zvážiť, či chce byť zdravý,“. Minister uvažuje, že keď sa na Slovensku po prázdninách rozšíri delta varianta tak vyhlási lockdown. To namiesto toho aby sa tešil, že klesne úmrtnosť a počty hospitalizácií.

Minister Mikulec opakoval prof. Krčmérymu aby nezabudol na tlačovke povedať, že „návrat z dovolenky sa pre ľudí môže zmeniť na horor„. Objasnil, že policajné kontroly na hraniciach budú a dovolia vstúpiť bez ďalších problémov iba ľuďom zaočkovaným. Tento prístup určite potešil najmä rodiny s viacerými malými deťmi.

Minister Nagy sa pridal, že pošle na udržanie poriadku na hraniciach, na pomoc policajných akcií Mikulca, armádu.

Takže namiesto toho aby sa vláda usilovala pomôcť občanom aby sa mohli zregenerovať po prežitom ťažkom období, čo najviac, pred nástupom tretej vlny pandémie, ktorá sa očakáva na jeseň, tak už teraz sa usilujú občanov strašiť šírením poplašných správ a vyhrážaním sa policajnými a vojenskými akciami, ktoré ale vôbec neodpovedajú reálnej ani očakávanej situácii. Neodpovedajú preto, lebo varianta delta je zmutovaná tak, že v GB vykazuje oveľa menší potenciál závažných priebehov a následkom toho tam klesol počej hospitalizácií aj úmrtí prakticky na nulu (obrázok č.2).

Možné rozuzlenie:

Vakcína Pfizer, ktorou boli zaočkovaní títo naši vrcholoví predstavitelia a vládni experti je zatiaľ schválená iba na experimentálne používanie v núdzovej situácii. Mnohí svetoví vedci vyslovili varovanie a obavy že táto vakcína môže spôsobiť najzávažnejšie poškodenie centrálneho nervového systému človeka aj s možnosťou smrteľného poškodenia. Môže dochádzať k poškodeniu centier myslenia ich odstrihnutím od kyslíka a výživy na podklade trómbózy ciev, alebo k ich nervovej degenerácii, či už spôsobenej patologickými imunitnými reakciami, alebo následkom prionových ochorení, ktoré by mohlo spôsobiť toto očkovanie.

No my tu teraz vidíme v priamom prenose ako kontroverzne hodnotí dostupné fakty o delta variante významný zaočkovaný vedec profesor Vladimír Krčméry opora krízového štábu, zaočkovaná, súčasne prezidentujúca, Zuzana Čaputová so svojím tímom a zaočkovaní poprední predstavitelia vlády Lengvarský, Mikulec a Naď. V medicíne označujeme uvažovanie, ktoré je v rozpore s realitou, uvažovaním bludným.

Čo sa musí urobiť?

No ako pristupovať k týmto piatim zaočkovaným bludárom, keď je zrejmé, že ich činy ohrozujú obyvateľov Slovenska? Toto nás má riadiť?

Okrem toho, podľa môjho medicínskeho názoru môžu byť tieto očkované osoby, v bezprostrednom ohrození života a zdravia a lekári na Slovensku by mali zasiahnuť a usilovať sa im pomôcť. Aby to opäť neskončilo tak, že našich vrcholových politikov budú zachraňovať v zahraničí.

Neurologické a psychiatrické príznaky u našich zaočkovaných vedúcich politických predstaviteľov by mali byť aj dôvodom k okamžitému prerušeniu očkovania populácie, až do toho času, kým sa súvislosť ich postihnutia s očkovaním prešetrí.

Zdroj: liptakpeter.blog.pravda.sk (1), (2)


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti