Matovičova vláda zaviedla #ÚprimneOdvážnePreĽudí na Slovensku núdzový stav

30.09.2020 | 13:39
  12
V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas.

Na Slovensku bude od štvrtka 1. októbra opäť platiť núdzový stav. Vláda v stredu schválila s pripomienkou návrh premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na jeho vyhlásenie v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Núdzový stav bude podľa prijatého uznesenia platiť "dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky". Vláda ho vyhlasuje v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Premiér na sociálnej sieti priblížil, že núdzový stav bude platiť zatiaľ na dobu 45 dní. Podľa jeho slov sa uvidí, ako sa prejaví na vývoji situácie cestovanie počas Dušičiek. "Následne sa rozhodneme, či pokračujeme, alebo sa budeme môcť vrátiť do normálu," skonštatoval.

V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo, alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt. Najdlhšie môže v zmysle zákona trvať 90 dní.

Dôvodom na opätovné vyhlásenie núdzového stavu je pandémia nového koronavírusu. Vláde ho odporučil prijať ústredný krízový štáb. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca, trvá odvtedy naďalej.

Núdzový stav

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

(2) Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

(3) V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

• obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,

• uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,

• obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,

• obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,

• obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,

• obmedziť doručovanie poštových zásielok,

• obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,

• obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,

• obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,

• zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,

• zakázať uplatňovanie práva na štrajk,

• vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

(4) V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády

• nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,

• povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.

Bránik: Nemožno vylúčiť, že sa nám vláda pokúsi zatvoriť ústa

Investigatívny publicista a bloger Radovan Bránik upozornil na článok 5, odstavec 3, písmeno i ústavného Zákona 227/2002, ktorý určuje podmienky, za ktorých možno prikročiť k vyhláseniu núdzového stavu totiž okrem iného možno “obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti.”

„Inak povedané, jediným rozhodnutím vlády môže dôjsť od 1. októbra k zákonom umožnenému zavedeniu totálnej cenzúry neobmedzenej dokonca ani hranicami štátu. Pokiaľ nebude do okamihu vyhlásenia výslovne vylúčené, že rozsah opatrení núdzového stavu sa nijako nebude týkať slobody prejavu, nemožno jednoducho vôbec vylúčiť, že sa nám vláda pokúsi zatvoriť ústa a tým statusom si na to pripravuje alibi. Ideálnym stavom bude, keď vláda k uplatneniu cenzúry nepristúpi a Matovič bude označovať každého, kto na toto riziko poukázal za paranoika a šíriteľa poplašných správ a zdanlivo tým potvrdí neopodstatnenosť takto artikulovaných obáv,“ uviedol Bránik v pondelok na sociálnej sieti.

Ďalšia právna analýza hovorí o protiprávnosti korona opatrení

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, opierajúce sa o Uznesenie vlády sú NULITNÉ, ničotné, sú paaktami. Tvrdí to JUDr. Adriana Krajníková vo svojej právnej analýze pod názvom:

Žiadosť o zdržanie sa protiprávneho konania a výzva o zastavenie vydávania a výkonu nulitných právnych aktov a v článku JUDr. Adriana Krajníková vysvetľuje svoju právnu analýzu a výzvu Matovičovej vláde na zastavenie neplatných korona opatrení.

"Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva trpia viacerými ťažkými procesno-právnymi vadami, pre ktorý dôvod sú nulitné, ničotné, sú paaktami. Pre účely tohto podania je ako primárne podstatná vada nedostatku právneho základu Opatrení a nedostatku právomoci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky konať," píše sa v dokumente.

"Na základe týchto paaktov sa doslova „terorizuje“ celé obyvateľstvo nútením a vynucovaním neexistujúcich povinností a zakladajú sa nároky, t.j. škody voči štátu, na ktoré sa zložia všetci občania," piše sa v článku JUDr. Krajníkovej.

Celú analýzu si môžete prečítať TU.

Drakonické opatrenia voči ľuďom na celom svete

InfoVojna už 18. septembra vo svojom článku upozorňovala, že v rámci medializovania druhej vlny koronavírusu vládami, covid epidemiológmi a korporátnymi médiami, možno očakávať v najbližích dňoch a týždňoch sériu drakonických opatrení namierených proti ľuďom s odvolaním sa na snahu zamedziť šírenia ochorenia na Covid-19.

Zdroj: info.sk / InfoVojna

Články súvisiace s tematikou:


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti