Majitelia kanálov na YouTube, TikToku alebo Facebook Watch sa majú hlásiť Rade pre mediálne služby, inak dostanú pokutu. Nové nariadenie bude platiť aj pre webové archívy televízií a spravodajské portály s ich vlastnými reláciami

25.01.2023 | 09:25
  7
Fyzické osoby, ktoré majú svoj kanál na YouTube, Facebook Watch či TikTok sú povinné najneskôr v deň spustenia tejto AVMS oznámiť jej poskytovanie Rade pre mediálne služby.

Na Slovensku koncom decembra došlo k zásadnej zmene. Každý, kto má kanál na TikToku, YouTube alebo Facebook Watch, sa mal do 31. decembra 2022 nahlásiť Rade pre mediálne služby (RPMS). Netýka sa to však len používateľov spomenutých služieb, ale každého, kto šíri audiovizuálny mediálny obsah prostredníctvom internetu. Na tému upozornil portál O médiách.

V prípade, že si svoju povinnosť daná osoba nesplní, hrozí jej pokuta, upozorňuje RPMS v tlačovej správe. Nahlásenie po novom treba vykonať najneskôr v deň spustenia audiovizuálnej mediálnej služby (AVMS). „Ide o subjekty, ktoré doteraz voči Rade nemali žiadnu povinnosť, a tak je pravdepodobné, že jej zavedenie nepostrehli,“ ozrejmuje povinným osobám Martin Dorociak, riaditeľ Rady pre mediálne služby.

„Neoznámenie poskytovania je však v zákone spojené s peňažnou sankciou. Našim cieľom nie je pokutovanie, ale prevencia a edukácia, preto sa touto formou obraciame na spomenutých poskytovateľov s výzvou, aby si splnili svoju oznamovaciu povinnosť,“ doplnil Dorociak.

Faktom je, že splnenie povinnosti nie je vôbec náročný úkon. Tlačivo je pre fyzické aj právnické osoby dostupné na webe Rady, pričom jeho vyplnenie a odoslanie nezaberie viac než 5 minút.

Prevádzkovatelia AVMS (súčasní aj budúci) by tlačivo mali odovzdať čo najskôr, pretože RPMS má na vyjadrenie k žiadosti 90 dní. „Všetky AVSM, ktoré sme evidovali už v zoznamoch Rady pre vysielanie a retransmisiu, sme na zmenu včas upozornili listom, aby sme pomohli predísť nezákonnému konaniu. Poskytovanie AVMS bez autorizácie je totiž zakázané a regulátor zaň môže uložiť sankciu,“ vysvetlil Dorociak.

Dotknuté sú aj rádiá či webové archívy

Nový zákon prináša zmeny aj pre ďalšie formy AVMS, napríklad webové archívy televízií či sekcie spravodajských portálov s ich vlastnými reláciami. Tie mali doteraz len oznamovaciu povinnosť, ktorú si stačilo splniť v deň ich spustenia. Po novom je všetko inak a na svoju činnosť už potrebujú autorizáciu udelenú Radou pre mediálne služby.

To isté sa týka aj prevádzkovateľov internetových rádií. „Počas účinnosti predošlej legislatívnej úpravy sa poskytovanie výlučne zvukových záznamov prostredníctvom internetu nepovažovalo za AVMS ani vysielanie, preto nebolo spojené ani s plnením žiadnej povinnosti voči Rade,“ vysvetľuje RPMS v tlačovej správe. Platný zákon však za AVMS považuje akékoľvek programové vysielanie cez internet.

„Ide o tzv. webcasting, základný spôsob verejného prenosu, na ktorý je nutné udelenie autorizácie vysielania,“ objasnil Dorociak. Zároveň dodal, že dotknuté subjekty musia nevyhnutne mať autorizáciu najneskôr do 30. júna 2023.

Spomenutý bol aj simulcasting, ktorým sa rozumie online vysielanie televízie. Príkladom môže byť online vysielanie RTVS, ktorá však zároveň ten istý obsah vysiela aj cez svoj „klasický“ televízny kanál. V prípade simulcastingu stačí doložka iného verejného prenosu.

RPMS odoslali listy zhruba 160 subjektom, ktorým zmenou zákona vznikla povinnosť požiadať o autorizáciu. „Ak by si túto povinnosť nesplnili, o oprávnenie vysielať by prišli,“ upozornil Dorociak. „Všetky dotknuté subjekty sme pri tejto príležitosti zároveň upozornili aj na novú povinnosť zapísať sa v registri partnerov verejného sektora,“ uzavrel.

Zdroj: fontech.startitup.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti