Lipšicova špeciálna prokuratúra končí 20. marca. Ústavný súd nezabránil rušeniu ÚŠP

29.02.2024 | 11:30
  15
Ústavný súd (ÚS) SR potvrdil, že pozastavil účinnosť časti novely trestných kódexov. Návrhom na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti vrátane rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) však súd nevyhovel.

Ústavný súd (ÚS) SR potvrdil, že pozastavil účinnosť časti novely trestných kódexov. Pozastavenie sa týka všetkých schválených zmien v Trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a niektorých paragrafov Trestného poriadku. Vyplýva to z rozhodnutia zo stredajšieho (28. 2.) neverejného zasadnutia pléna ÚS, o ktorom informovala hovorkyňa súdu Martina Ferencová.

ÚS zároveň prijal návrhy prezidentky SR Zuzany Čaputovej a opozičných strán na posúdenie ústavnosti novely na ďalšie konanie. Návrhom na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti vrátane rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) súd nevyhovel.

Novela Trestného zákona prijatá v decembri vládnou koalíciou mala nadobudnúť účinnosť 15. marca.

Pozastavenie účinnosti v prípade Trestného poriadku sa týka ustanovenia o zavedení procesného pravidla, podľa ktorého majú orgány činné v trestnom konaní a súd možnosť použiť dôkaz získaný nezákonným spôsobom v prípade, ak sa použije iba v prospech obvineného. Ďalšia pozastavená časť sa týka predĺženia lehoty na podanie dovolania v neprospech obvineného zo šiestich mesiacov na tri roky.

K uzneseniu a jeho odôvodneniu pripojili odlišné stanovisko ústavní sudcovia Peter Straka a Robert Šorl.

Ústavný súd rozhodol expresne , do 9 dní od podania návrhu …

Podľa informácii, ktoré záhadným spôsobom unikli z Ústavného súdu pred zverejnením rozhodnutia o návrhoch prezidentky Čaputovej, novela Trestného zákona a trestného poriadku v niektorých častiach má byť v rozpore s ústavou. Píše vo svojom článku Gabriel Teleki.

 

Týka sa to nielen premlčacích lehôt na niektoré trestné činy, ale aj zákonných lehôt v procesných postupoch súdov napríklad negovania skrátenej lehoty na podanie , kde Ústavný súd ponecháva  pôvodnú lehotu 3 rokov miesto navrhovanej  šesťmesačnej. Taktiež by sa mali ponechať v pôvodnom znení oproti novele aj niektoré parlamentom schválené  zníženia trestných sadzieb, no pred zverejnením rozhodnutia nie je možné špecifikovať, či týmto nárokom už nevyhovela práve schválená novela  v Národnej rade 28.2.2024.

Očakáva sa, že  vytknuté nálezy z hľadiska ich protiústavnosti buď jednoducho nebudú súčasťou zverejneného schváleného zákona vo vestníku Ministerstva spravodlivosti a následne sa o nich bude rokovať podľa konkrétnych výhrad Najvyššieho súdu opäť v parlamente, alebo budú platiť bez ich novelizácie v pôvodnom znení trestných kódexov.

Čo však slúži k veľkej spokojnosti vládnej koalície je rešpektovanie kompetenčných právomocí a názoru na potrebnosť a nekontrolovateľnosť Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá na základe zverejnenia schváleného zákona ukončí svoju činnosť 20.3 marca a jej právomoci budú vykonávané v systematizovanom začlenení do organizačných útvarov Generálnej prokuratúry Stane sa to vzhľadom na siahodlhé opozičné obštrukcie  neskôr oproti plánovanému termínu 1.marca.

Pretože o ostatných častiach a návrhoch prezidentky sa bude rozhodovať v konaní o spojení jej návrhoch, sa týmto rozhodnutím vytvorila prekážka res iudicata o možnosti zastavenia účinnosti celého novelizovaného zákona  vcelku tak ako to bolo navrhnuté. Rovnaká zásada platí pri posudzovaní zákonnosti priebehu a dôvodov skráteného legislatívneho konania, ktorého výsledkom boli práve ustanovenia, ktoré Ústavný súd akceptoval ako ústavné a teda dôsledok legálneho postupu parlamentu.

Vzhľadom na dlhšiu prestávku v rokovaniach Národnej Rady ktorá zasadne až v apríli, je pravdepodobné, že môžeme očakávať  mediálnu jar, ale aj mimoriadne aktivity opozície a hlavne zásadnú reorganizáciu trestnej agendy, ktorú doteraz viedli prokurátori ÚŠP ktorích jediným kontrolným orgánom bol Daniel Lipšic a Generálna prokuratúra v zmysle stabilizovaných a zákonných pravidiel kontroly orgánov prokuratúry nemala dosah  a možnosť posudzovať ich procesné postupy, rozhodnutia a predovšetkým kvalitu a zákonnosť výkonutprávomocí. Tu netreba zabudnúť na množstvo rozhodnutí Generálnej prokuratúry, ktoré už v procesných otázkach podľa § 363 trestného poriadku boli preskúmavané a voči nesprávnemu a nezákonnému dozorovaniu prípravných konaní prokurátormi Ú3P kvalifikované ako nezákonné postupy. V týchto prípadoch už právomoc a povinnosť generálnej prokuratúry môže  zásadne zmeniť vo forme vydávania záväzných pokynov, pokiaľ tieto boli doteraz špeciálnymi prokurátormi ignorované.

 

Zdroj: eurorespekt.sk / InfoVojna

 

 


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti