Komando NAKA vtrhlo do domu docenta Dudáša. Myšlienková polícia ho za prezentovanie historických faktov obvinila z extrémizmu a popierania holokaustu

02.06.2020 | 20:35
  65
Trestné stíhanie za pravdu alebo návrat do stredoveku resp. do 50 - tych rokov bolševických súdnych excesov očami docenta Dudáša.

Špeciálna prokuratúra začala trestné stíhanie za pravdu. Týka sa to listu Doc. Dudáša, DrSc. šéfovi múzea holokaustu v Seredi. Internetové rádio InfoVojna zverejnilo svedectvo slovenského židovského lekára MUDr. G. Hofmanna, ktorý bol v pracovnom tábore v Seredi počas prvej Slovenskej republiky a podal svedectvo o pomeroch v tábore.

Riaditel Korčok žiadal Infovojnu o odstránenie zverejneného svedectva s dovetkom, že nie je pravdivý. 

Doc. Dudáš, DrSc. po preštudovaní relevantných materiáloch hlavne kritických a objektivizujúcich židovských  autorov, napísal krátky exkurz do tejto problematiky, ktorý ako otvorený list poslal riaditelovi Korčokovi a do InfoVojny, ktorá ho zverejnila.

V reakcii Korčok bezargumentačne odsúdil tento exkurz a vyhrážal sa, že ho pošle do židovskej obce v Bratislave a inde. Na Dudášovu následnú reakciu - polemiku už nereagoval. Uvedený list je prezentovaný na Infovojne.

Dňa 28.5. 2020 o 6:50 ráno 10 – členné komando príslušníkov NAKA na čele s vyšetrovatelom mjr. Ivanyim urobilo prepad rodinného domu Doc. Jána Dudáša, DrSc. v Rozhanovciach, okres Košice – okolie. Na základe príkazu na domovú prehliadku, vydaného sudcom R. Púchovským na žiadosť prokurátora špeciálnej prokuratúry T. Honza. V odôvodnení príkazu na domovú prehliadku je uvedený text článku „List Doc. Dudáša šéfovi múzea holokaustu v Seredi“vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci „zločinu výroby extrémistického materiálu“, „zločinu rozširovania extrémistického materiálu“ a „prečinu popierania a schvalovania holokaustu“.

Po päť hodinovej prehliadke – snoreniu domu s nafotením celého domu mu zabavili počítač a niektoré listiny ako výsledok výskumu. Potom nasledovala trojhodinovú prehliadka – snorenie v jeho kancelárii na Technickej Univerzite v Košiciach, kde mu tiež zabavili počítač.

„Účelom vykonania domovej prehliadky bolo získanie priameho dôkazu, ktorý následne v ďalšom konaní môže byť využitý ako priamy dôkaz páchateľa predmetného skutku“.

Vzhľadom na to, že uvedený list ako výsledok štúdia kritických najmä židovských autorov o pracovných táboroch židov na Slovensku, objektivne informácie o ktorých sú stále tabu v oficiálnej historiografii a mainstreamovom priestore, v uvedenom liste je objektivizujúci prístup. Preto trestné stíhanie je stíhaním proti pravde, ako už bolo mnohokrát v historii napr. Galileo Galilej a Gordano Bruno (popravený v roku  1600).

Ide o inkvizičný proces, na ktorý je zneužitá brachiálna politika a moc – zákonodarná, výkonná a súdna, najmä po kodifikácii trestného poriadku, v ktorom po vzore Orwelloho románu “1984” zaviedla do trestného poriadku “ideozločin” prezentovaný ako “extrémizmus”.

Ide o analogiu a návrat do stredoveku, kedy vyčíňala kresťanská inkvizícia - v podstate obviňovala nevinných ľudí ako kacírov (extrémistov). Prinútila ich mučením k nepravdivému priznaniu, ich zavraždeniu upálením na základe vynúteného priznania a skonfiškovania ich majetku v prospech cirkvi. Ako vtedy, tak aj teraz sú činní udavači, ktorí namiesto diskusie a polemiky pri absencii faktov iniciujú brachiálnu moc, čím sa spreneverujú nielen vedeckej zásade, čo predstavuje odbornú zvrhlosť a udavačstvo reprezentuje humánnu zvrhlosť.

Obdobne ideologicky v rámci jedného názoru predpojatý posudok historika M. Szaboa neslúži na odhaľovanie pravdivých informácií, ale ich potláčanie a zatajovanie, čo je v rozpore nielen s vedeckým princípom “DE OMNIBUS DUBITANDUM”  (O všetkom treba pochybovať), ale aj v rozpore s vedeckým poznávaním.

Označovať hľadanie pravdy za extrémizmus je v rozpore so zdravým rozumom. Skutočným extrémizmom ba superextrémizmom je zneužívanie zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci na boj proti pravde. Zdá sa, že určité spoločenstvo chce byť “štátom v štáte” ako uviedol nemenovaný kritický vzdelanec.

Doc. Ján Dudáš, DrSc.

Zdroj: InfoVojna

Články súvisiace s tematikou:


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti