Kolíkovej reforma je v rozpore s princípom Európskeho Dohovoru o základných ľudských právach a slobodách

11.12.2020 | 09:35
  5
Zavedenie Najvyššieho správneho súdu do sústavy súdnictva znamená posilnenie právnej destability a zníženie právnej istoty, myslí si bývalý minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.

Ide o Kolíkovej nie reformu, ale deformu justičného systému. Jej cieľom je zmariť prístup k súdu občanovi, ktorému Matovič a spol. postupne likviduje základné ľudské práva.

Najprv sa berú občanom ľudské práva a následné i prístup k spravodlivosti. Treba im zamedziť a sťažiť dovolania sa ukradnutých práv na súde. Presne v tých istých intenciách, že najprv sa likvidujú nemocnice a počet lôžok, počty lekárov a sestričiek a potom roníme slzy nad tým, že nemocnice nestíhajú pokryť bežný chrípkový vírus.

Zavedenie Najvyššieho správneho súdu do sústavy súdnictva znamená posilnenie právnej destability a zníženie právnej istoty. Najvyšší súd, ústavný sud a najvyšší správny súd budú tie isté právne predpisy vykladať v troch líniách.

Cez Kolikovej rozmar padne vyše dvadsať okresných a väčšina krajských súdov. Ľudia pritom plačú pre dlhé súdne konania a nízky počet sudcov sa sťažuje na množstvo sporov.

Kolíková reformuje súdnictvo len a len preto, aby zvýšila politický vplyv na súdnu moc. Včas a vhodne preložený sudca bude jednoducho úprimne vďačný.

Súdna rada dostane kompetenciu hodnotiť rozhodovaciu činnosť sudcu. Jej predseda Mazák sa už preslávil „od politikov nezávislým výkladom“, že počas núdzového stavu Ústava neplatí. Núdzový stav je však naďalej v platnosti. Aj pohyb sudcov sa teda môže udiať „nezávisle od Ústavy“.

Kolíková, ale mlčí o tom, čo urobí s verejne známou nečinnosťou súdov. Súdy rozhodujú pritom o množstve banalít. Systém opravných prostriedkov vedie každú smiešnosť od okresného cez krajský až na najvyšší súd. A potom nazad, od okresu po najvyšší súd. Ping – pong, zdola nahor, zhora nadol. Ministerka si toto akosi nevšimla.

Je správne, že u sudcov majetkové priznania sa sprísňujú. Ale prečo sa nezavadzajú aspoň na doterajšiu sudcovskú úroveň majetkové priznania pre poslancov, prezidenta, ministrov, štátnych tajomníkov, šéfov ústredných orgánov štátnej správy, policajtov, vyšetrovateľov, daniarov, colníkov, ale aj u Mazáka, resp. členov Súdnej rady.

Veď podľa doterajších mediálnych poznatkom tam je najväčšia super korupcia.

Racionálna reforma sa robí vždy aj v záujme úspor, ale Kolíková chce na ňu „ešte vynaložiť 400 miliónov EUR“. Pritom plánuje zrušiť asi 25 súdov, čiže by logicky mala ušetriť peniaze a rekonštrukcie sa dajú robiť cez prácu väzňov a nie cez firmy jej blízke, bez obstarávacieho konania za núdzového stavu.

Nejde náhodou tiež o korupciu? Sústo 400 miliónov EUR pekná nádielka pre daňových poplatníkov.

Zdroj: stefanharabin.blog.pravda.sk

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti