Kolíkovej ministerstvo spravodlivosti navrhuje zaviesť nový trestný čin pod názvom „šírenie nepravdivej informácie“

01.12.2021 | 16:55
  42
Ministerstvo spravodlivosti SR pod vedením Márie Kolíkovej (SaS) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Trestného zákona.

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce po novom presadiť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo MS SR.

"Cieľom návrhu zákona je komplexne upraviť Trestný zákon v súlade s programovým vyhlásením vlády SR a potrebami aplikačnej praxe. K slabším by sme mali byť miernejší, k silným prísnejší," skonštatovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Novela navrhuje zavedenie nového osobitného motívu trestných činov. Dôvodom na vyšší trest by bolo, keby k trestnému činu došlo pre výkon povolania. "Reagujeme na nárast útokov voči lekárom, učiteľom, bezpečnostným zložkám či novinárom," vysvetlila Kolíková.

Návrh zákona tiež reaguje na aktuálne následky šírenia dezinformácií. Navrhuje napríklad zaviesť nový trestný čin "šírenie nepravdivej informácie". "Je dôležité, aby ľudia dostávali pravdivé informácie, keď sa rozhodujú o dôležitých otázkach, ako je napríklad očkovanie," priblížila Kolíková.

Zaujímavosťou v tejto súvislosti je prípad, keď samotná Polícia SR na sociálnej sieti pred rokom (v decembri roku 2020) označila varovania ohľadne povinného očkovania za hoax.

Ani nie po roku sa však táto informácia označená ako nepravdivá ukázala ako pravdivá. Je to len pár týždňov, čo niektoré krajiny sveta, ale aj samotní predstavitelia súčasného zločineckého režimu na Slovensku obmedzujúceho ľuďom ich základné práva a slobody, oznámili plán povinného očkovania obyvateľstva.

Notoricky neslávne známy admin diskredituje Policajný zbor Slovenskej republiky v očiach verejnosti sústavnými nenávistnými statusmi voči inak zmýšľajúcim občanom. Zverejnenými informáciami chce v slovenskej verejnosti vyvolávať dojem, že stránka Polície SR funguje ako univerzálny patent na rozum, ktorý si musia osvojiť všetci občania Slovenskej republiky s tým, že o tom, čo je hoax a čo dezinformácia, rozhodujú statusy uvedeného admina, či sa to týka zdravotníckych informácii, právnych názorov alebo iných tém, do ktorých nemá čo žiadny príslušník Polície SR ani jeho civilný zamestnancec ako apolitickej inštitúcie kompetenciu hovoriť a prezentovať svoje subjektívne názory.

Pozrite si VIDEO: Ako sa z hoaxov stala po roku realita. Polícia Slovenskej republiky označovala varovania o povinnom očkovaní za dezinformácie, ktorým sa vysmievala

Navrhovaná úprava sa dotýka aj vybraných sexuálnych trestných činov vrátane komplexnej zmeny trestného činu znásilnenia a zlúčenia tejto skutkovej podstaty so súčasným trestným činom sexuálneho násilia.

Novela sa snaží nastaviť pravidlá, aby sa poškodený dostal k náhrade škody skôr. "Obeť by už nemala čakať na odškodnenie či zameškané výživné niekoľko rokov," povedala ministerka.

Zmeny v Trestnom zákone by tiež mali umožniť efektívnejšie postihovať konanie spočívajúce v špekulatívnom prevode obchodných podielov v obchodných spoločnostiach na tzv. biele kone. Novela sprísňuje aj volebnú korupciu.

Zmenou by malo prejsť stíhanie drogových trestných činov. Kolíková zdôraznila, že návrhom nedochádza k dekriminalizácii či legalizácii drog. Za prechovávanie marihuany v množstve do jedného gramu by sa už po novom neukladal trest odňatia slobody, ale niektorý z alternatívnych trestov.

"Účelom je minimalizovať negatívne dosahy na spoločenské uplatnenie spravidla mladistvých prvopáchateľov spôsobené aj viacročným zápisom v registri trestov," vysvetlila ministerka. Cieľom novely je rozlišovať trestanie užívateľov drog od ich výrobcov a dílerov.

Návrh zákona už neráta s trestom odňatia slobody ako s univerzálnym trestom. Za vybrané trestné činy bude môcť súd ukladať iba tresty nespojené s odňatím slobody. "Takéto alternatívne bude môcť súd ukladať pri držbe marihuany v nepatrnom množstve alebo pri ohováraní," spresnila Kolíková. Novela ráta s odňatím slobody, ak by sa alternatívny trest nedodržiaval.

Zvyšuje sa aj hranica malej škody z pôvodných 266 eur na 500 eur a zavádza sa nová kategória škody - škoda mimoriadne veľkého rozsahu, ktorej hranica je najmenej jeden milión eur. "To nachádza svoje využitie najmä pri daňových trestných činoch a trestných činoch proti životnému prostrediu, ktoré sú nezriedka páchané v tomto rozsahu," spresnilo ministerstvo.

Návrhom zákona dochádza aj k spresneniu viacerých skutkových podstát trestných činov a ďalšie nové trestné činy sa zavádzajú. Kolíková chce, aby sa priaznivejšie tresty dotkli aj už odsúdených. "Nepredpokladám však, že dôjde k prepúšťaniu väzňov," dodala ministerka.

Zdroj: info.sk / InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti