Kauza zmenky TV Markíza inou optikou: SIS založila v minulosti lustračný spis na Pavla Ruska a nasadila na neho agenta

17.02.2020 | 11:47
  3
Ucelený súhrn listín a mnohé udalosti v spoločnosti stavia kauzu zmenky do diametrálne odlišného svetla.

O pár dní uplynie takmer dva roky od vzniku kauzy „ zmenky“. Politického procesu, nápadne pripomínajúcom, neslávne päťdesiate roky minulého storočia. Viac ako polroka mali občania možnosť v priamom prenose sledovať politický proces aký v novodobej histórii samostatného Slovenska doposiaľ nemá obdobu najmä z pohľadu dodržiavania základných pravidiel trestného konania, trestného poriadku a ústavy. Proces, ktorý obnažil úpadok slovenských médií ako nikdy v predchádzajúcom období.

Kauza zmenky vrcholí, po záverečných rečiach na pojednávaní sa senát ŠTS pripravuje odsúdenie páchateľov, ktoré načasoval štýlovo dva dni pred voľbami.

Aktéri, ktorých odsúdenie Kočnera malo vyniesť na najvyššie miesta zákonodarnej a výkonnej moci pravdepodobne nepredpokladali, že pred vstupom medzi elitu národa  môžu našliapnuť na mínu v podobe listín z archívu Slovenskej informačnej služby.

Zo záznamov evidovaných v archíve Slovenskej informačnej služby vyplýva, že celá akcia urovnania sporu – kauza Markíza bola realizovaná pod kontrolou SIS.

Pavol Rusko bol pod kontrolou Slovenskej informačnej služby od doby, keď požiadal Radu pre vysielanie a retransmisiu o udelenie licencie na vysielanie. Intenzívne, keďže sa jednalo o verejnoprospešné zariadenie, ktoré do veľkej miery ovplyvňovalo verejnú mienku, bol nielen on ale aj jeho blízky spolupracovníci a obchodní partneri sledovaní. Situáciu o udelenia licencie pracovníci SIS intenzívne monitorovali. V zvýšenej miere monitorovali televíziu po vzniku sporu, vzniknutom medzi konateľmi Ruskom a Volzovou.

Zo záznamov Slovenskej informačnej služby jednoznačne vyplýva, že zmenky vznikli v roku 2000.

Autentické záznamy príslušníkov SIS: Bratislava 30. Júl 2000

Vec: Spravodajská informácia Markíza.

V nadväznosti na predchádzajúce informácie kauzy Markíza. Dňa 11. júna 2000 došlo k podpísaniu zmeniek v kauze vlastná zmenka na rad. JUDr. Štefan Agh – 2 kusy. Marián Kočner – 2 kusy.

Podľa listín, ktoré sme pred časom dostali bol na Pavla Ruska založený lustračný spis už v roku 1996. Od tejto doby bol zrejme na neho nasadený agent SIS a legalizant, ktorí vyťažovali jeho okolie, pohyb aj aktivity a podávali o tom svojmu riadiacemu dôstojníkovi pravidelné správy. 

Podľa ich počtu záznamov k osobe Pavla Ruska je možné usudzovať, že sledovanie do roku 2001 bolo dôkladné a intenzívne. V lustračnom spise Pavla Ruska sa nachádzali nielen záznamy potvrdzujúce existenciu zmeniek, ktoré opäť prinášane vo vysokej kvalite, ale aj fotokópie pôvodných zmeniek, na ktorých ešte bola vidieť vodotlač papiera. Na kópii zmeniek s ktorými pracovala polícia a súd tieto znaky nevidieť.

V lustračnom spise Pavla Ruska sa nachádzali nielen záznamy potvrdzujúce existenciu zmeniek, ktoré opäť prinášane vo vysokej kvalite, ale aj fotokópie pôvodných zmeniek, na ktorých ešte bola vidieť vodotlač papiera. Na kópii zmeniek s ktorými pracovala polícia a súd tieto znaky nevidieť.

Niet teda pochýb, že okrem správy o zmenkách mala SIS k dispozícii aj vierohodnú kópiu zmeniek:

Spolu s  listinami sme dostali k dispozícii aj niektoré listiny svedčiace o prepojení spravodajcov na sledovanie a kompromitáciu Michala Kováča staršieho, ktoré sa nachádzali v tomto spise a boli predmetom mimoriadnej správy Osobitnej kontrolnej komisie, ktorá unikla na verejnosť v roku 1995:


V súvislosti s touto správou boli spomínané úniky informácii cez agentov číslo 205060 a 205061 pri verbovaní diplomata pre potreby SIS:

O týchto agentoch sa v roku 1995 zmieňuje aj správa OKO:

V spojitosti s týmito dôstojníkmi sa objavujú ich údaje práve v súvislosti so správami z roku 2000 a 2001 v hláseniach v Ruskovom lustračnom spise.

Bratislava 10.5. 2001.

Vec: Spravodajská informácia Markíza.

V nadväznosti na predchádzajúce informácie kauza Markíza

Dňa 4. Mája 2001 došlo k prevodu zmeniek Rusko – Agh na Inkasný servis a.s. TCČ: 35 808 551, ide o akciovku, ktorú vlastnia Agh a Kočner. Podľa informácií došlo tiež k prevodu zmeniek Rusko – Kočner na Inkasný servis a.s.

Dôvodom prevodu bola požiadavka Ruska, aby nebolo jasné, kto je vlastníkom. Rusko sa chce angažovať v politike.

Folzová mala uzatvoriť zmluvu, v ktorej previedla svoj obchodný podiel na Ivana Beňačku dňa 30.9.1999. Beňačka tvrdí, že podiel mu patrí.

Rozdelenie 40 mil. som uviedol v predchádzajúcich info. Neoverené: Volzová má predať svoj obchodný podiel nejakej firme od Kováčika  – Forza, respektíve prebehli nejaké rokovania. V ďalšom období ustanovím firmu, na ktorú prešiel obchodný podiel.

Vec: Spravodajská informácia Markíza

Bratislava 30.11.2001

V nadväznosti na predchádzajúce správy ku kauze. Sylvia Volzová predala obchodný podiel na základe zmluvy zo dňa 2.11.2001 spoločnosti Media – Invest s.r.o. Podľa neoverenej informácie mal predať podiel aj Pavol Rusko.

Za spoločnosťou Media – Invest by mal byť Kovarčík a tiež Filo. Zo strany Ruska ide možno iba o zastierací manéver voči Volzovej, aby si myslela, že aj on predal. Vplyv Ruska v televízii zostáva. Rusko má naštartované do politiky, jeho projekt má šancu na úspech. Pokúsim sa zistiť za koľko predala Volzová podiel a komu všetkému dala peniaze z predaja, hovorí sa, že niečo dala aj Čongymu.

Z desiatok zachovaných záznamov Slovenskej informačnej služby, jednoznačne vyplýva, že Marián Kočner, Pavol Rusko a JUDr. Štefan Agh trestný čin falšovania nespáchali, píše portál Eurorešpekt.

Podľa informácii, ktoré sme dostali skutočne existujú nahrávky zo stretnutia Kováčika a Ruska, kde je zdokumentované, že Kováčik vedel o súkromnej zmenke Pavla Ruska.

Práve táto okolnosť vysvetľuje aj podozrenie Mariána Kočnera v jeho záverečnej reči na súde vo veci Ruskových zmeniek, kde Kočner upozornil nato, že Kováčik na prvom svojom výsluchu ešte potvrdzoval existenciu zmeniek, ale vo výpovedi na súde nie. Vyplývalo to z toho, že nevedel, či existuje o tom záznam technickými prostriedkami, a či si môže dovoliť svoju výpoveď zmeniť v neprospech Pavla Ruska. Nielen tieto, ale aj ďalšie nahrávky sú zachránené a pravdepodobne ich bude možné spracovať a použiť.

Pokiaľ by súd vo veci dokazovania postupoval profesionálne, v spolupráci so SIS tieto dôkazy mohol mať k dispozícii.

V súvislosti s materiálmi, ktoré unikli SIS musíme mať dôvodné podozrenie, že to nebude náhoda.

Objem je uniknutých listín je rozsiahly a vyčerpávajúci aj k množstvu iných káuz, s ktorými sa v súčasnosti nezaoberáme. Ich štruktúra a obsah, ale ukazuje, že treba im venovať mimoriadnu pozornosť, pretože prinášajú informácie, ktoré vyvracajú doterajšie fámy a legendy.

Ucelený súhrn listín a mnohé udalosti v spoločnosti stavia kauzu zmenky do diametrálne odlišného svetla.

Autor: Jana Teleki

Zdroj: eurorespekt.sk (1), (2)

Články súvisiace s tematikou:

 


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti