JUDr. Harabin zverejnil návrh listu pre všetkých občanov, ktorým zamestnávateľ neumožnil výkon práce bez testu na Covid-19

02.11.2020 | 16:15
  15
Bývalý šéf Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti JUDr. Štefan Harabin poradil všetkým poškodeným občanom podať vo veci trestné oznámenie za trestný čin nátlaku.

Aktuálna a okamžitá právna pomoc právne neznalým, ktorí sa nedali protiprávne testovať

Vzhľadom na veľké množstvo otázok viažucich sa k tomu, ako postupovať ak Vám zamestnávateľ neumožnil dnes výkon práce bez preukázania sa testom na COVID-19, pripravil som návrh listu, s obsahom ktorého keď sa stotožnite, môžete Vášmu zamestnávateľovi písomne zaslať poštou v doporučenej forme.

Zároveň zajtra ráno sa dostavte do práce znovu a reakciu zamestnávateľa si natočte cez mobil.

Náležitosti písomného podania:

Vaša adresa ..................................................................................

Adresa zamestnávateľa ..........................

Obsah listu:

Dnes ráno, 2. novembra 2020, ste mi neumožnili vstup na pracovisko, za účelom riadneho výkonu práce v zmysle platnej pracovnej zmluvy z ........... .

Nemám právnu povinnosť nosiť rúško, dať sa testovať a nemáte právo nazerať do mojej zdravotnej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj test.

Vyzývam Vás preto, aby ste mi umožnili pracovať a aby ste mi prideľovali prácu podľa už spomínanej pracovnej zmluvy.

Ak tak neurobíte, upozorňujem vás, že si budem súdnou cestou vymáhať náhradu mzdy aj za čas, v ktorom mi neumožníte vstúpiť na pracovisko a pracovať.

V prípade, že i napriek upozorneniu na nezákonnosti z Vašej strany, budete pokračovať v psychickom vydieraní podám na Vás trestné oznámenie za trestný čin nátlaku podľa § 192 ods. 1, 4 písm. d) Trestného zákona.

Príloha: kópia pracovnej zmluvy z ...........

Bratislava, resp. Prešov, 2. november 2020 (Pozn. vyplňte podľa príslušného mesta alebo obce)

Váš podpis:

Zdroj: Facebook Štefan Harabin / stefanharabin.blog.pravda.sk

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti