JUDr. Drgonec: Hlavný výnimkátor a ostrieľaný porušovateľ Ústavy SR, medzinárodného práva aj zákonov SR Mikas navodzuje vydávaním vyhlášok v štáte chaos

16.07.2021 | 13:10
  19
Bývalý sudca Ústavného súdu SR doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. reagoval v rozhovore pre Parlamentné listy na rozhodnutie Ústavného súdu o pozastavení vyhlášky ÚVZ.

Chaos pre ľudí, absolútny komfort aj keby prišli z trikrát červenej krajiny pre členov delegácií – aj o tom sú výnimky z vyhlášky hlavného hygienika. “Smolu majú tí, ktorí nedostali výnimku a vracajú sa na Slovensko z dvojhodinového nákupu v rakúskom Hainburgu alebo v maďarskej Rajke,” hovorí ústavný právnik Ján Drgonec.

Čo sa to tu deje? Ústavný súd nariadil pozastavenie platnosti vyhlášky. A vláda zas len naštvala ľudí – sociálne siete sú toho plné – tým, že toto nariadenie ešte nie je v platnosti a niežeby sa teda očkovaní a neočkovaní ujednotili v pravidlách pri vstupe do krajiny, nie, sťažila sa situácia tým, čo nie sú zaočkovaní dvakrát. Ľudia už ničomu nerozumejú. Vieme si to objasniť?

Hlavný hygienik SR MUDr. Ján Mikas je ostrieľaný porušovateľ Ústavy SR, medzinárodného práva aj zákonov SR. Používa jednu metódu. Vydá vyhlášku. Tú po krátkom čase zmení. Veľmi formálne. Zmení sa predovšetkým číslo, pod ktorým je jeho úprava uverejnená vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

Na čo je to dobré?

Zámerne navodzuje chaos. Ak sa úprava dostane na ústavný súd, ten má čo robiť, aby zistil, ktorá úprava je práve platná. Hlavnému hygienikovi tá hra na skrývačku ponúka možnosť, že ak ústavný súd jeho vyhlášku zruší ako protiústavnú, platnou sa stane predchádzajúca úprava, ktorá ukladá to isté, ako ústavným súdom zrušená vyhláška. Takže na obmedzeniach základných práv a na nezmyselných povinnostiach občanov sa nič nezmení. Nesmú to isté ako nesmeli podľa vyhlášky označenej ústavným súdom za protiústavnú, len to po novom nesmú podľa skoršej vyhlášky.

Súvisí to nejako aj s konaním na ústavnom súde teraz v júli?

Áno. Trik sa dostal do hry. Smer napadol ústavnosť vyhlášky 226 z júla 2021, no hlavný hygienik už mal na stole vyhlášku 227 z júla 2021. Nechýbalo veľa, a zas sme mohli mať povinnosť správať sa podľa rozmarov hlavného hygienika. Ústavný súd sa však nedal zaskočiť. Vedie konanie o protiústavnosti vyhlášky č. 226 v znení vyhlášky č. 227. Takto aj pozastavil ich účinnosť. To neznamená veľa, lebo v orgánoch výkonnej moci očividne všetci intenzívne pracujú na návrhu novej vyhlášky.

Čo s tým zmôže ústavný súd?

Predovšetkým takému úsiliu nahral. V odôvodnení predbežného opatrenia sa uvádza: „Úradu verejného zdravotníctva nič nebráni, aby aj naďalej vyhláškami reagoval na zmeny pandemickej situácie v závislosti na stave poznania okolností, ktoré aj potenciálne vplývajú na šírenie vírusu. K týmto zásahom však musí pristupovať tak, aby bol zrejmý nielen ich obsah, ale aj účel. V tejto súvislosti ústavný súd dáva do pozornosti nariadenie EP a Rady 2021/953 (bod 25 uznesenia). Ústavný súd zaostal ďaleko za požiadavkou spravodlivej rovnováhy, ktorá je samozrejmým základným hodnotiacim kritériom pre posúdenie súladu každého obmedzenia základných práv s Ústavou SR aj s medzinárodnými dohovormi.

Ide predovšetkým o „stav poznania,“ ktorý ústavný súd zredukoval na „poznanie okolností potenciálne vplývajúcich na šírenie vírusu“. Musí ísť aj o stav poznania vedľajších účinkov testovania, očkovania, a celého medicínskeho poznania o COVID-19, ktoré v rozumnej spoločnosti veľmi berú do úvahy pri prijímaní obmedzujúcich opatrení. Len námatkovo spomeniem ústavný súd v Španielsku, ktorý v stredu rozhodol, že zákaz vychádzania počas lockdownu v minulom roku bol protiústavný. Neverím, že takého rozhodnutia bude niekedy schopný slovenský ústavný súd. Napriek všetkému, aj v skromnom rozsahu ochrany ústavnosti je rozhodnutie nášho ústavného súdu veľmi revolučné.

Vážne? V čom?

Ústavný súd SR vyslovil, že úrad verejného zdravotníctva musí obmedzovať základné práva tak, aby bol zrejmý nielen ich obsah, ale aj účel. Ak sa vysvetlenie účelu prijatého obmedzenia naozaj zavedie do praxe, bude to zásadná zmena v praxi obmedzovania základných práv Hlavným hygienikom SR. Ide o to, že v mnohých prípadoch v minulosti nemal priestor, aby účel obmedzenia našiel. Čiže, ak sa začne hovoriť o účele obmedzení, nebude ich môcť byť tak veľa.

Ako vidíte osud vyhlášky č. 226 v znení vyhlášky č. 227?

Nie ružovo. Ústavný súd pozastavuje účinnosť právneho predpisu iba v krajnom prípade. Sudcovia mali zrejme množstvo výhrad, ktoré ich priviedli k pozastaveniu tej úpravy.

Lenže v skutočnosti nepozastavili nič. Vyhláška č. 226 v znení vyhlášky č. 227 stratí účinnosť až vyhlásením v Zbierke zákonov SR. 

Veď hej. Máme ministerku Kolíkovú, ktorá už v stredu rozhlasovala, že má 15 dní na uverejnenie uznesenia Ústavného súdu SR. Uverejnenie čohokoľvek v Zbierke zákonov SR nie je nijaká dramatická udalosť náročná na prípravu či výrobu. Kde je vôľa, tam to ide do 24 hodín. Ústavný zákon č. 414/2020 Z. z. bol prijatý 28. decembra 2020. V Zbierke zákonov SR bol vyhlásený 29. decembra 2020. Horšie je to s uverejňovaním v Zbierke zákonov SR tam, kde je nevôľa. Dvadsiatu zmenu Ústavy SR ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. schválil parlament 9. decembra 2020. Do Zbierky zákonov SR sa táto úprava dostala tiež až 29. decembra 2020. Len tak sa podarilo zmariť prieskum zmeny Ústavy SR na ústavnom súde. Aj za to vďačí Slovenská republika rozhodnosti, nespútanosti a spupnosti ministerky Kolíkovej.

A druhá vec. Všetci vedia, že zachovaním vyhlášky č. 226/2021 Vestníka vlády SR medzi účinnými právnymi predpismi sa Ústava SR de facto porušuje. Ministerka spravodlivosti však dohliada na to, aby de iure, formálne a zdanlivo, bolo všetko v poriadku. Materiálny právny štát znovu nefunguje, pretože vláde SR je oveľa bližší formálny právny štát. Dva týždne po rozhodnutí Ústavného súdu SR budú môcť policajti na hraniciach šikanovať občanov vracajúcich sa domov, lebo vyhláška ÚVZ č. 226/2021 bude stále platiť v radostnom očakávaní, až pani ministerka spravodlivosti jej nechá pozastaviť účinnosť vyhlásením všeobecne známeho rozhodnutia ústavného súdu v Zbierke zákonov. Nie v svojej osobnej zbierke. V Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Je v tom nejaký háčik?

Vo veciach covid-19 nás vláda SR permanentne klame. Vyhláška č. 226 sa prezentuje ako predpis, ktorý celý národ delí na očkovaných a neočkovaných. V skutočnosti medzi neočkovaných zavádza obrovské množstvo výnimiek.

Výnimky z povinnosti podrobiť sa izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení zaberajú vo vyhláške č. 226 § 5, § 6 a § 7.  Podľa § 5 ide dohromady o 17 výnimiek pre rozmanité skupiny osôb.

Výnimky podľa § 6 sú vo veľmi obmedzenom počte v porovnaní s výnimkami § 5. Týkajú sa osôb, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie štátov Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo, Švajčiarsku konfederáciu alebo Ukrajinu, ak tieto osoby spĺňajú ďalšie podmienky ustanovené v bodoch zahrnutých do § 6.

Výnimky podľa § 7 sa začínajú alineou a), končia sa písmenom z). Vláda, ktorá dbá a budúcnosť, by už objednala na Jazykovednom ústave SAV rozšírenie abecedy o ďalšie písmená.  Dohromady 26 skupín s výnimkou na obmedzenie slobody pobytu a pohybu, pričom viaceré zo skupín sa členia na podskupiny. V zjednodušenom súčte neberúcom do úvahy podskupiny s priznanou výnimkou, vyhláška č. 226/2021  zavádza 46 výnimiek z povinnosti podrobiť sa izolácii v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Hlavný výnimkátor (ako treba premenovať úrad Hlavného hygienika SR) znovu dostal inšpiráciu. K zaužívaným skupinám osôb požívajúcich výnimku už v minulosti sa pridali novinky. Napríklad podľa § 7 ods. 1 písmeno m) výnimke sa tešia osoby, ktoré „vstupujú na územie Slovenskej republiky a sú oficiálne pozvané na podujatia usporadúvané Kanceláriou prezidenta SR, Národnou radou SR, vládou SR alebo ústrednými orgánmi štátnej správy a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o uvedenej skutočnosti.“

V prípade týchto šťastlivcov nie je dôležité, skadiaľ prichádzajú, aká je covidová situácia tam, odkiaľ prichádzajú. Máme dohodou s koronavírusom, že členom oficiálnych delegácií prichádzajúcich na Slovensko sa vyhne. Smolu majú tí, ktorí nedostali výnimku a vracajú sa na Slovensko z dvojhodinového nákupu v rakúskom Hainburgu alebo v maďarskej Rajke. Tí výnimku z izolácie nemajú. Zhučia do izolácie alebo do karantény.

Zdroj: parlamentnelisty.sk

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti