Jarčuška ako lobista farmaceutických firiem Gilead a Pfizer by mal okamžite opustiť všetky pozície v poradenských a krízových orgánoch na Slovensku

28.01.2021 | 11:20
  25
Rodený Prešovčan Miroslav Štec známy ako nadšenec lezenia a adrenalínového športu sa obul do infektológa Pavla Jarčušku.

Pri všetkej úcte a s poďakovaním za doterajšiu prácu v oblasti infektológie na Slovensku, VYZÝVAME p. JARCUSKU (aj s bratom), aby OKAMŽITE OPUSTIL VŠETKY OFICIÁLNE POZÍCIE V RÔZNYCH PORADENSKÝCH A KRÍZOVÝCH ORGÁNOCH SR.

Jeho konflikt záujmov je ďalej neudržateľný. TOTO NEMÔŽME TOLEROVAŤ !

Jeho peňažné a nepeňažné príjmy registrované podľa zákona c. 362/2011 Z.z.SR o povinnom zverejňovaní výdavkov výrobcov liekov a vakcín, uverejnené v registri NCZI, ako napríklad aj od farma firmy Gilead-výrobca Remdesiviru a Pfizer- výrobca vakcíny na Covid-19 sú v obrovskom konflikte záujmov s jeho oficiálnymi poradenskými pozíciami SR. Je to tiež obrovské bezpečtnostné riziko pre SR a v tomto by mali konať aj bezpečtnostné zložky.

P. Jarčuška sa v médiách často vyskytuje po boku premiéra, alebo ministra zdravotníctva. MOHOL BY, ak by jasne deklaroval, že je legálny LOBISTA firiem Gilead, či Pfizer.

Jeho (možný) doterajší skrytý a nepriznaný lobing v oficiálnych krízových orgánoch SR mohol spôsobiť to ,že sme použili mizerný liek Remdesivir, ktorý neúčinkoval, či dokonca zabíjal v nemocniciach stovky Slovákov. P. Jarčuška nikdy nepripustil vypracovanie účinného profylax protokolu a ani rannú liečbu na Covid 19 . Ministerstvo zdravotníctva SR doteraz nemá vypracovaný žiaden profylax protokol, ani len s jasné účinnými liekmi a doplnkami, takými ako sú, D3, C-vitamín, Zinok.

Jeho zverejnené príjmy registrované podľa zákona 362/2011 z.Z. len od firiem Gillead-výrobca Remdesiviru a Pfizer-výrobca Covid vakcíny ( len na jeho osobne meno, nepočítame tu dary a sponzorské do neziskoviek a iných inštitúcií v ktorých pôsobí, alebo pôsobil) boli len za rok 2019 a 2020 vo výške 17.694 eú. Od firmy Gileád má zverejnený príjem aj jeho brat Peter a to za rok 2020 vo výške 8.822.

Samozrejme mu tieto príjmy nezávidíme, zrejme sú podložené konkrétnou činnosťou (dúfame, že nie skrytým lobingom na ministerstve zdravotníctva v prospech mizerného lieku Remdesivir a nejasnej stratégie očkovania Pfizer vakcínou).

Upozorňujeme ale, na KONFLIKT ZÁUJMOV a ohrozenie bezpečnosti štátu.

Pozrite si pozorne aký "skvost" vypracoval p. Jarčuška v prospech neúčinného Remdesiviru a to s dátumom 20.10.2020, keď bolo už dávno známe že WHO NEDOPORUČUJE používanie Remdesiviru v diagnóze Covid19. EDIT !!! správne malo byť : " .....keď bolo už dávno známe že Remdesivir podľa výsledkov štúdie "Solidarity" nevykazuje žiadnu účinnosť ".

K definitívnemu vyhláseniu zo starny WHO došlo až 20.11.2020, po ktorom dátume mal p. Jarčuška ako skúsený doktor túto svoju štúdiu ihneď odvolať.

Mimochodom, na záver v tomto dokumente uvádza, že je Remdesivir povolený do 31.10.2020, pričom sa veselo používal aj naďalej, dokonca na jeho priame rady. Pozostalí sú z toho zhrození! Tento dokument Je a Bol BEZPEČNOSTNÝM OHROZENÍM ŠTÁTU a mohol mať za následok stovky úmrtí v slovenských nemocniciach v roku 2020 až doteraz.

https://www.nemocnicasnina.sk/files/documents/covid19/zp/diagnostick%C3%A9%20a%20terapeutick%C3%A9%20str%C3%A1t%C3%A9gie%20zameran%C3%A9%20na%20covid-19%20-%20prof.%20mudr.%20jar%C4%8Du%C5%A1ka.pdf

Zdroj prijmov:

http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zverejnovanie_podla_zakona_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Sumarne_spravy_o_vydavkoch/Pages/default.aspx

Zdroj: Facebook Miro Štec

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti