Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, varuje Mons. Petr Piťha

26.11.2018 | 12:13
  0
Ve svém komentáři pro MF Dnes se Petr Piťha rozhodl dokázat, zda jsou jeho tvrzení přemrštěné výmysly, jak se tvrdí, nebo jsou věcně podložená.

Katolický kněz Petr Piťha na sebe upozornil ve státní svátek svatého Václava svým kázáním o tradiční rodině. Nyní se Piťha ozval znovu, ve svém komentáři pro MF Dnes, kdy se rozhodl dokázat, zda jsou jeho tvrzení přemrštěné výmysly, jak se tvrdí, nebo jsou věcně podložená. I proto přinesl konkrétní příklady.

„Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění,“ uvedl Piťha. Nyní k tomu dodává, že tyto body kázání vycházejí z Istanbulské úmluvy, kdy může dojít k odnětí rodičovských práv, je-li to v nejlepším zájmu dítěte.
 
„Zneužití tzv. nejlepšího zájmu dítěte je v současnosti předmětem kauzy Strand Lobben, ve které je norský stát žalován za odebrání novorozence a jeho následnou nucenou adopci. Rodina požádala o přezkum velmi těsného rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Nový přístup k dětským právům mění pojetí tradiční rodiny, systém klade důraz na dítě v neprospěch práv rodičů,“ poukazuje například Piťha a trvá si i na základě dalších příkladů na tom, že odebrání dítěte je Úmluvou umožněno. 

„Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moci dát ani jméno,“ řekl tehdy také Piťha. Tyto body kázání dle jeho slov opět vycházejí z výkladu Istanbulské úmluvy, jež podle něj vymezuje kategorie jedinců, jako jsou transgenderové či transsexuální osoby, crossdresserové, transvestité a další skupiny lidí, které nekorespondují s tím, co společnost zařazuje do kategorie „muž“ nebo „žena“. 

„Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru,“ zaznělo také v kázání. A i to Piťha vidí v Úmluvě. „Také tyto zásady se již promítají do existující legislativy. Australský stát Nový Jižní Wales přijal zákon, který kriminalizuje násilí založené na genderové identitě či sexualitě, výslovně pak chrání intersexuály. Švýcarská sněmovna v září zahrnula do trestního zákona homofobii a transfobii i diskriminaci založenou na genderové identitě či sexuální orientaci,“ zmínil.

„Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí,“ sdělil tehdy také v kázání. 


 
„Chci zdůraznit, že moje kritika Istanbulské úmluvy není odmítnutím boje proti násilí na ženách a dětech ani bojem proti zajištění důstojného života homosexuálů, nýbrž snahou o udržení výlučnosti rodiny, ochrany práv dítěte, obranou člověka před jeho degradací a společnosti před jejím rozvratem. A také o zachování práva na svobodu projevu a svobodu vyznání a možnosti svobodného fungování církve v Česku. Vše, co je opravdu potřebné, je v našem právním řádu již zakotveno,“ trvá si na svém kněz.
 
Zdroj: parlamentnilisty.cz


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti