Harabin: Slovensko proti sankciám EÚ

13.05.2024 | 10:35
  4
Slovenská republika by mala čo najskôr oficiálne odstúpiť od všetkých protiprávne uvalených sankcií proti Ruskej federácii, Číne alebo inému štát, píše exkluzívne vo svojom článku pre InfoVojnu bývalý minister spravodlivosti, niekdajší šéf Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin.

 

Naša Ústava hneď vo svojom prvom článku hovorí, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo, uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

Je preto absolútne legitímne, ak občania našej vlasti prirodzene a bez osobitného pripomínania alebo nejakých žiadostí, očakávajú od našej vlády a jej predstaviteľov v Európskej únii, aby v žiadnom prípade neporušovali platné medzinárodné právo.

Ak chce Európska únia komukoľvek ukladať ekonomické alebo politické sankcie, môže tak urobiť výlučne v súlade s medzinárodným právom. Základom tu je skutočnosť, že o sankciách rozhoduje jediný orgán vo svete a to Bezpečnostná rada OSN podľa čl. 39 a 41 Charty OSN. Bez takéhoto predchádzajúceho rozhodnutia nesmie nikto, žiadna organizácia ani žiaden štát nikomu sankcie udeľovať. To je priamo uvedené nielen v Charte OSN, ktorá je podľa jej čl. 103 hlavným právne záväzným medzinárodným predpisom pre všetky štáty sveta bez výnimky, ale aj v Zmluve o Európskej únii a v Zmluve o fungovaní Európskej únie. O sankciách priamo hovorí čl. 215 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom treba čítať aj odkazy na ďalšie články zmlúv. Jasne sa tu uvádza, že iba ak tak ustanovuje rozhodnutie prijaté v súlade s kapitolou 2 hlavy V Zmluvy o Európskej únii, Rada môže prijať reštriktívne opatrenia voči fyzickým alebo právnickým osobám, skupinám alebo neštátnym subjektom. A vraciame sa k čl. 21 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý hovorí, že činnosť Únie na medzinárodnej scéne sa spravuje zásadami Charty Organizácie Spojených národov. Je tu bez najmenších pochybnosti priamy právny záväzok ukladať akékoľvek sankcie výlučne až na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN.

Úradníci v Bruseli to dobre vedia. Nie je možné prezumovať, že sami nepoznajú uvedené dve zmluvy, ktoré sú právnym základom existencie a fungovania Európskej únie. A čo my? Chceme Európsku úniu, ktorá dodržiava spoločné zmluvy a vytvára tak skutočný priestor pre vzájomnú dôveru a výhodnú spoluprácu, alebo sme hrdinami len doma a radšej nebudeme dvíhať hlavu, aby sme nedostali po ušiach?

Neustále počúvame od našich vrcholných politických predstaviteľov, že sme pevne ukotvení v Európskej únii a v NATO. Tak nech to dokážu. Pretože skôr sa to doteraz podobá na pevné ukotvenie v pazúroch USA.

Ak uznávame, že uvedené dve zmluvy o EÚ sú právne platné, tak ich musíme ako členský štát, ktorý je nimi viazaný plniť a rešpektovať ich ustanovenia. Neviem ako inak na rovinu sa to dá povedať. Po nástupe novej vlády a po zvolení nového prezidenta je výsostne dôležité rešpektovať platné medzinárodné právo. Máme predsa pred sebou veľmi svetlú perspektívu, len sa k nej musíme začať približovať. Až tak je to vyhranené.

Je úplne jedno, či sme alebo nie sme členmi nejakých medzinárodných organizácií. Dôležité je, že ako suverénny štát sme iba my sami zodpovední za svoju vlastnú zahraničnú politiku. Tak je to mimochodom uvedené aj v zmluvách o EÚ. Slovenská republika by mala čo najskôr oficiálne odstúpiť od všetkých protiprávne uvalených sankcií proti Ruskej federácii, Číne alebo inému štátu. Predstavte si, že len proti Ruskej federácii ich EÚ spolu s USA dodnes udelili už vyše osemnásť tisíc. Je toto normálne? Vyzná sa v tom aspoň niekto v Únii? Ak nie, tak stačí pozrieť na záznamy o sankciách, ktoré udelila oficiálne Bezpečnostná rada OSN. Nikto potom už nemusí skúmať ostatné tisícky nedovolených sankcií. Veď to je nenormálnosť úradníkov a politikov. Tu neobstojí nijaké ospravedlnenie, že keď to robia všetci, tak aj my.

Ak sa naozaj čestne chceme vrátiť k realizácii vlastnej suverénnej zahraničnej politiky, tak týmto krokom sa dá určite začať. Konajme jednoznačne v súlade s medzinárodným právom, čo je presne to, čo bolo občanom sľubované a súčasne s oficiálnym odstúpením od nezákonných sankcií budeme mať možnosť obnoviť normálne politické, diplomatické a výhodné ekonomické vzťahy Slovenska s Ruskou federáciou. Pre naše hospodárstvo, ktoré sa po niekoľkých predchádzajúcich vládach na Slovensku nachádza v žalostnom stave, a pre blaho našich ľudí je to životne dôležité.

 

Autor: JUDr. Štefan Harabin

 

Zdroj: InfoVojna

 


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti