Harabin označil admina stránky polície za šíriteľa hoaxov a podporovateľa mučenia

26.11.2020 | 20:36
  6
Administrátor stránky polície na sociálnej sieti strašil ľudí trestnoprávnou dohrou v prípade podnecovania ľudí odmietať nosenie rúšok.

NABÁDANIE NA NEPLNENIE PRIJATÝCH OPATRENÍ JE HAZARD SO ŽIVOTMI A MÔŽE MAŤ TRESTNOPRÁVNU DOHRU, tak znie nadpis na stránke Polície Slovenskej republiky na sociálnej sieti.

Prečítajte si celé znenie statusu:

Ruka v ruke sa s hoaxmi o koronavíruse a vakcinácii objavujú aj príspevky objavujúce sa na sociálnych sieťach, v ktorých autor priamo vyzýva na neplnenie povinností uložených zákonom alebo na jeho základe.

Vždy pripomíname, že každé obmedzenie, každá inštrukcia, ktorú zo strany štátnych orgánov dnes dostávame je v záujme ochrany verejného zdravia a ich zľahčovanie a hromadné neplnenie by mohlo v krajnom prípade viesť ku katastrofálnym dôsledkom. Každý z nás si úprimne praje, aby sme koronavírus dostali čím skôr pod kontrolu a opatrenia sa mohli zrušiť, ale stále platí, že práve prijaté opatrenia zachraňujú životy.

Z pohľadu trestného práva hovorí Trestný zákon jasne: Podľa § 337 Trestného zákona, kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Jednou z dôležitých povinností uložených na základe zákona je povinnosť nosiť rúško, uložená vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“). Je pravdou, že predmetná povinnosť nevyplýva zo zákona, avšak je ukladaná na jeho základe (to zjednodušene znamená, že zákon v niektorom z jeho ustanovení umožní určenému orgánu vydávať právne akty, ktorými daný orgán uloží napríklad takúto povinnosť).

Zákonom, na základe ktorého ÚVZ uložil povinnosť na nosenie rúšok je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Podnecovanie musí byť verejné, pričom podnecovanie prostredníctvom statusu na sociálnej sieti, opierajúc sa o znenie § 122 ods. 2 Trestného zákona, je za splnenia určitých podmienok možné považovať za verejný spôsob páchania trestného činu.

Harabin označil admina stránky polície za šíriteľa hoaxov a podporovateľa mučenia

Bývalý šéf Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti Štefan Harabin v tejto súvislosti pre InfoVojnu uviedol, že podobné nariadenia o nosení rúšok sú protiústavné.

„Tento človek šíri hoaxy a propaguje mučenie,“ reagoval Harabin na status administrátora stránky polície na Facebooku a poukázal na Článok 3 Európskeho dohovoru o Základných právach a slobodách, ktorý vylučuje mučenie nielen za núdzového stavu, ale aj za stavu vojnového.

Exminister spravodlivosti preto vyzval admina facebookovej stránky Polície, aby „prestal propagovať mučenie, lebo raz príde doba, keď bude za svoje slová trestne stíhaný.“

V tejto súvislosti si Harabin položil otázku, prečo polícia doteraz nekoná proti jeho osobe, keď je zaznamenené, že sudca sa v električke preváža bez rúška na tvári. Dodal, že doteraz sa nemôže dovolať uloženia pokuty za nenosenie rúška. Podľa jeho názoru je dôvodom obava následného súdneho procesu, v ktorom by sudca dokázal protiprávnosť konania v prípade vyhlášky Hlavného hygienika SR Jána Mikasa o povinnosti nosiť rúška.

„Majú obavu, že udelená pokuta by bola v konečnom dôsledku súdom zrušená. Oni dobre vedia, že neexistuje platná právna povinnosť nosiť rúško.“

Bývalý predseda Najvyššieho súdu zároveň poukázal na ľudí zučastňujúcich sa masových protestov proti Matovičovej vláde, ktorí nemali taktiež na tvári rúška a polícia ich má zmapovaných, či už na videozázname alebo na fotografiách. Preto sa verejne opýtal, prečo polícia v tomto smere nekoná a neuložila doteraz všetkým pokuty.

Harabin na záver odkázal adminovi stránky Polície SR na sociálnej sieti, resp. jemu nadriadenej osobe, ktorá odsúhlasila uvedený status, že „raz príde doba, keď budú trestnoprávne stíhaní za propagáciu mučenia. Dodal tiež, že namiesto konania vypisujú na sociálnej sieti nezmysly.“

JUDr. Krajníková: Novela zákona o ochrane zdravia je neústavná. Mikasov úrad má schválené právomoci, aké nemá ani ministerstvo

Advokátka JUDr. Adriana Krajníková v súvislosti s novelou zákona o ochrane zdravia sa vyjadrila už v minulosti nasledovne:

„Novela“ Zákona č. 355/2007 Z.z. je neústavná, najmä je v rozpore s Čl. 1, ods. 1 Ústavy SR o právnom charaktere štátu. Úrad verejného zdravotníctva má v nej „popri“ Ministerstve zdravotníctva „schválené“ také nové právomoci počas núdzového stavu, aké ich nemá samotné ministerstvo. „Novela“ „povýšila“ nezákonné právne akty na zákonné, napriek deklarovaniu ich nezákonnosti Generálnou prokuratúrou SR. Non plus ultra (lepšie nad to už niet).

S poukazom na Upovedomenie Generálnej prokuratúry SR, zo dňa 2.10.2020, sp. zn. VI/1 Gd 444/20/1000-2, doručené mi dňa 2.10.2020, bolo po prešetrení môjho podnetu d e k l a r o v a n é, že

všetky predmetné Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sú nezákonné. Vláda a časť parlamentu v rozpore so zisteným stavom, teda v rozpore s Čl. 1, ods. 1, Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, dáva týmto nezákonným aktom platnosť a účinnosť, a to formou zákona !!! Takýto právny stav zákon a teória práva nepozná. Pozná to však Trestný zákon.

„Logikou“ platnosti a účinnosti nezákonného aktu je inak povedané, že Zem nie je plochá, ale zachová sa jej plochý tvar. Ani toto však nejde.

S poukazom na Čl. 1 ods. 1, Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, pokiaľ akt vydaný v právnom štáte nie je vydaný na základe zákona, nikdy mu platnosť a účinnosť nevznikla, a teda niet mu akú platnosť a účinnosť zachovať. Ani zákonom. Ničím.

Ide o tak ťažké právne bludy a právne nezmysly, pre ktoré „novela“ musí byť „eliminovaná“.

Konanie „zodpovedných jednotlivcov“ spočíva v strachu pred vlastnou zodpovednosťou z náhrad škôd, ktoré však oprávnene patria všetkým poškodeným Slovákom, od maloletých detí v školách a škôlkach, dusiacich sa pod rúškami, cez „bezrúška“ šikanu spotrebiteľov, zamestnancov, likvidáciu živnostníkov a podnikateľov, až po nútené izolácie v štátnom zariadení, alebo doma „pod apkou“. Strach z tejto zodpovednosti a vlastnej trestnej zodpovednosti je dôvodom predmetnej „novely“.

Viac v článku TU.

Zdroj: InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti