Generálny prokurátor Žilinka odňal bratislavskej krajskej prokuratúre prípad čurillovcov a pridelil ho prokuratúre v Trnave

13.11.2023 | 10:30
  1
Bezprostredne nadriadení policajtov Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v prebiehajúcom trestnom stíhaní mali procesné postavenie svedka a v takom postavení aj vypovedali, v dôsledku čoho mali byť pre zaujatosť vylúčení z rozhodovania o podaných sťažnostiach. Ich rozhodnutia tak zaťažili konanie PODSTATNOU VADOU KONANIA, zdôvodňuje svoje rozhodnutie Žilinka.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odňal prípad tzv. čurillovcov Krajskej prokuratúre Bratislava a pridelil ho Krajskej prokuratúre Trnava. Urobil tak so zreteľom na zistené nezákonnosti, ich povahu a bezprostredný dopad na procesnú použiteľnosť vykonaných dôkazov.

Okrem odstránenia nezákonností v prípade avizuje aj vyvodenie zodpovednosti za porušenie povinností prokurátora. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.

„Po preskúmaní zákonnosti konania a rozhodnutí o všetkých námietkach zaujatosti konajúceho vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), podaných od vznesenia obvinenia vo veci trestne stíhaných príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry, som zistil, že uzneseniami bezprostredne nadriadených policajtov ÚIS z 30. septembra 2021, 08. novembra 2021, 16. novembra 2021 a 02. novembra 2023, ktorí rozhodovali o sťažnostiach proti uzneseniam vyšetrovateľa ÚIS, ktorými sa tento na základe námietok zaujatosti nevylúčil z vykonávania úkonov trestného konania, a v konaní, ktoré im predchádzalo, DOŠLO K PORUŠENIU ZÁKONA. Bezprostredne nadriadení policajtov ÚIS v prebiehajúcom trestnom stíhaní mali procesné postavenie svedka a v takom postavení aj vypovedali, v dôsledku čoho mali byť pre zaujatosť vylúčení z rozhodovania o podaných sťažnostiach. Ich rozhodnutia tak zaťažili konanie PODSTATNOU VADOU KONANIA, dozor vykonávajúci prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava na porušenia zákona zo strany bezprostredne nadriadených policajtov ÚIS NEREAGOVAL, NÁPRAVU NEZÁKONNÉHO STAVU PRÁVNYMI PROSTRIEDKAMI DOZORU PROKURÁTORA NEVYKONAL a NEZÁKONNOSŤ NEODSTRÁNIL,“ uviedol Žilinka vo svojom príspevku na sociálnej sieti.

„So zreteľom na zistené nezákonnosti, ich povahu a bezprostredný dopad na procesnú použiteľnosť vykonaných dôkazov, som ODŇAL VEC Krajskej prokuratúre Bratislava a zároveň URČIL, že na konanie bude príslušná Krajská prokuratúra Trnava, budú okamžite PRIJATÉ OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE NEZÁKONNOSTI právnymi prostriedkami dozoru prokurátora, bude VYVODENÁ ZODPOVEDNOSŤ za porušenie povinností prokurátora,“ vysvetlil generálny prokurátor.

„Trestné konanie sa riadi ZÁSADOU STÍHANIA LEN ZO ZÁKONNÝCH DÔVODOV. Ide o najdôležitejšiu základnú zásadu trestného konania, ktorá má aj ústavnoprávny základ. Na jej napĺňaní a DÔSLEDNOM REŠPEKTOVANÍ budem vždy BEZVÝHRADNE TRVAŤ, ZÁUJEM NA ZÁKONNOSTI musí byť nadradený akémukoľvek inému záujmu, podmienkou zákonného a spravodlivého rozhodnutia v každej veci môže byť len konanie pred orgánom, o nestrannosti ktorého nie sú ŽIADNE POCHYBNOSTI, na PORUŠENIA ZÁKONA budem vždy NEKOMPROMISNE REAGOVAŤ, a to bez ohľadu na osobu obvineného, jej postavenie či spoločenský status. Tak, ako tomu bolo aj doposiaľ,“ dodal Maroš Žilinka.

„Peter Juhás, Pavol Ďurka a Juraj Svítok, ktorí napochodovali na Úrad inšpekčnej služby s jednoznačnou snahou nadržiavať a manipulovať vo vyšetrovaní „čurillovcov“ vstupovali do vyšetrovania spôsobom, ktorý dozorujúcemu prokurátorovi Krajskej prokuraúry v Bratislave nebol podozrivý a umožnil zmanipulovanie vyšetrovania,“ komentuje Žilinkovo rozhodnutie Gabriel Teleki.

„Už dávnejšie existovali podozrenia o účelových personálnych zmenách na Úrade inšpekčnej služby kvôli ktorému Hamranove velenie polície vydieralo a nakoniec dosiahlo odchod ministra Šimka, čím otvorili cesto čurillovských policajtov a dosiahlo ich dosadenie priamo do srdca úradu, odkiaľ mali prístup, motiváciu aj prostriedky pre manipuláciu vyšetrovania. Absurdná bola neschopnosť, alebo nevôla dozorujúceho prokurátora urobiť s čurillovcami v tejto veci poriadok. Ako už opozícia vedená Ficom upozorňovala, je to ako keď sa z capa urobí záhradník,“ dodáva Teleki.

„Dá sa iba domnievať a predpokladať, že obklúčenie a ovplyvňovanie dozorujúceho prokuráora bol sprevádzané rôznymi prostriedkami a argumentami, preto bude zaujímavé sledovať ďaľšie rozuzlenie a rozvíjanie tohoto príbehu,“ konštatuje Teleki vo svojom článku.

 

Zdroj: spravy.rtvs.sk / InfoVojna

 


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti