Eurosúdruhovia nedôsledne zatĺkajú fakty o Covide

05.08.2020 | 15:12
  2
K dátumu 1.8.2020 (17.30) štatistika uvádza: úmrtí na koronavírus v Českej republike = 382, aktuálne chorých = 4.674, vyliečených = 11.584.

Vezmem to stručne – na stránkach českého ministerstva zdravotníctva sú aktuálne údaje o stave „epidémie“ Covid-19. K dátumu 1.8.2020 (17.30) štatistika uvádza: úmrtí na koronavírus = 382, aktuálne chorých = 4.674, vyliečených = 11.584.

Stránky obsahujú aj „vysvetlenie základných pojmov“, kde zistíte, že súčtom vyššie uvedených kategórií dostaneme celkové potvrdené prípady, čo sa rovná číslu 16.640. A práve toto posledné číslo sa väčšinou uvádza v súvislosti s „epidémiou“ Covid-19. Je to ukážková manipulácia, pretože obsahuje aj vyliečených pacientov, nie len aktuálne chorých.

Posledný údaj o počte obyvateľov nájdete na stránkach ČSÚ, kde sa dočítate, že … „Česká republika mala k 31. marcu 2020 10 694 364 obyvateľov.“

A teraz kupecké počty:

„Epidémia“ Covid-19 je prezentovaná ako celoštátna záležitosť, preto pre základnú orientáciu aplikujeme počet aktuálne chorých k počtu obyvateľov. Výsledkom je, že „epidémia“ aktívne dopadá na 0,044% obyvateľov. Matematika je neúprosná, preto priradenie aktuálne chorých v krajoch, okresoch, obciach k ich počtu obyvateľov prinesie podobné výsledky – ak niekde výjde vyššie percento, potom musí inde byť oblasť s menším percentom.

Zomrelých môžeme vzťahovať k niekoľkým hodnotám:

– k počtu obyvateľov – potom na následky „celoštátnej epidémie“ zomrelo 0,0036% obyvateľov,

– k počtu nakazených (pozitívne testovaných) – potom fakty dokladajú úmrtnosť 0,156%.

Celá „pandémia Covid-19“ nie je o chorobe, ale zjavne o niečom inom.

No práca všetkých pokrokových „lepšoľudí“ je marená, ak existujú zdroje tvrdiace, že napr. o epidémiu chrípky sa jedná, ak máme 1.600 až 1.800 prípadov na 100.000 obyvateľov.

Podľa tohto výpočtu by celoštátna pandémie nastala, keby bol prekročený epidemický prah cca 160.000 – 180.000 aktuálne chorých (a nie 4.674). V tomto bode sa tiež ponúka otázka, či by nejaká nezisková organizácia nemala dostať dotáciu na spracovanie štúdie na tému: „Koncentrácia a školenie osôb nespoliehajúcich sa na servis ČT a neuvedomelo hľadajúcich informácie samostatne“.

Ďalej bude pravdepodobne potrebné zistiť a medializovať skutočnú odbornosť lekárov s evidentne európsky nesprávnym myslením a uviesť ich pomýlené názory na pravú mieru. Nie je predsa možné, aby občan-laik narazil na vyjadrenie, že rúško je v podstate Petriho miska priamo pred tvárou alebo na odporúčanie o potrebe sa nechať imunizovať. Avšak absolútne neprijateľné a najviac podrývajúce hodnoty EÚ a politické úsilie našich vodcov sú články odborníkov o nejakom lacnom a dostupnom lieku na Covid-19 alebo články o neexistujúcej pandémii.

Pokiaľ je potrebné pre ďalšie budovanie rozvinutej EÚ spoločnosti prísť na prelome roka s vakcínou proti Covid -19, potom by bolo veľmi žiaduce vyhľadať a správne poopraviť všetky články o tom, aký časový priebeh má vývoj vakcíny. Uvedomelý občan nemôže predsa byť konfrontovaný s časovou osou, kde sú v rokoch uvádzané obdobia pre testovanie na zvieratách (od myší až po opice), potom na nejakých postupne sa zväčšujúcich skupinách dobrovoľníkov… atď. Domnievam sa, že ak je potrebné normálny desaťročný vývoj stihnúť počas 1 roka, potom časovú jednotku „rok“ v článkoch môže paušálne nahradiť jednotka „mesiac“, v niektorých prípadoch potom „týždeň“.

Včasným poupravením článkov treba vyraziť zbraň z rúk všetkých rozvracačov a Putinových nohsledov, ktorí by mohli poukázať na nemožnosť vývoja neškodnej vakcíny v tak krátkom čase.

A to ešte  neuvádzam také drobnosti, ako dostupnosť článkov o tom, že sa niekde ľudia už proti novým reštrikciám búria, alebo že moslimovia v Európe karanténu ostentatívne nedodržiavali a napriek tomu ich rady smrtka s Covidovou kosou nenavštevovala viac ako obvykle. Rovnako by nemali byť dostupné špekulácie, že boli aj šarže testov, ktoré boli Covidom infikované. Skrátka, politickej práce je viac než dosť. Keď sa minule nepodarilo vytesať socialistického človeka, nikde nie je napísané, že nepôjde dnes vychovať uvedomelého euroobčana.

Pre všetkých ostatných nesúdruhov, ktorí si ešte pamätajú metódy minulých súdruhov, mám odkaz – je len na nás, čo si necháme páčiť. Naša praktická minulá skúsenosť znamená, že vieme, čo bude nasledovať, poznáme ich ideologické zbrane a mechanizmus použitia. Ak bude väčšina mlčať, bude salámovou metódou dochádzať k okliešťovaniu všetkých našich práv.

Na záver dodávam – je nepochybné, že pre niektorých môže byť priebeh Covidu-19 ťažký až fatálne. To nikto nespochybňuje, avšak som presvedčený a fakty túto myšlienku podporujú, že je cielene a masovo vyvolávaný strach, kedy konečným cieľom nebude starostlivosť o zdravie občanov.

Autor: David Dvořák

Zdroj: zemavek.sk


Tipy a rady


 

Zaujímavosti