Europarlament odhlasoval zavedenie Covid pasov

29.04.2021 | 19:21
  26
Poslanci tiež zmenili doterajší názov digitálne zelené osvedčenie na „osvedčenie EÚ pre COVID-19“.

Európsky parlament v stredu schválil svoj rokovací mandát k návrhu na zavedenie digitálnych zelených osvedčení EÚ pre ochorenie COVID-19, takzvaných COVID pasov, ktoré by mali aj napriek pandémii koronavírusu opätovne umožniť voľný pohyb osôb v Európskej únii. Poslanci tiež zmenili doterajší názov digitálne zelené osvedčenie na „osvedčenie EÚ pre COVID-19" a zdôraznili, že nové nariadenie by malo byť účinné najviac dvanásť mesiacov.

Osvedčenie v papierovej alebo digitálnej forme by malo obsahovať informáciu o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, prípadne o negatívnom výsledku testu alebo o prekonaní tohto ochorenia. Nepôjde však o cestovný doklad a osvedčenie nebude ani podmienkou uplatnenia práva na voľný pohyb v rámci EÚ.

Parlament schválil svoj mandát na rokovania s Radou EÚ (členské štáty), keď konečné znenie nariadenia podporilo 540 poslancov, 119 bolo proti a 31 sa zdržalo hlasovania. Za mandát na rokovania o návrhu nariadenia o osvedčeniach pre občanov krajín mimo EÚ sa vyslovilo 540 poslancov, 80 bolo proti a 70 sa zdržalo.

Poslanci o oboch návrhoch hlasovali v stredu, výsledky hlasovania boli zverejnené vo štvrtok ráno. Znamená to, že rokovania medzi vyjednávačmi EP a Rady EÚ môžu začať. Cieľom je dosiahnuť spoločnú dohodu na konečnom znení nových predpisov ešte pred začiatkom letnej turistickej sezóny.

Na držiteľov COVID pasov by sa podľa europoslancov nemali vzťahovať ďalšie cestovné obmedzenia ako karanténa, samoizolácia či nové testovanie. Parlament v snahe zabrániť diskriminácii cestovateľov na základe ich finančných možností alebo pomalého očkovania presadzuje, aby členské štáty zabezpečili univerzálne, prístupné, včasné a bezplatné testovanie na nový koronavírus.

COVID pasy by podľa poslancov mohli fungovať popri vnútroštátnych osvedčeniach. EP však požaduje, aby osvedčenia vydávané na vnútroštátne účely boli interoperabilné so spoločným rámcom na úrovni EÚ.

Podľa EP členské štáty musia povinne akceptovať osvedčenia vydané v inej krajine EÚ o zaočkovaní vakcínami, ktoré odobrila Európska agentúra pre lieky (EMA). Zatiaľ ide o vakcíny od výrobcov Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Členské štáty však majú právo sa rozhodnúť, či akceptujú aj osvedčenia z iných krajín EÚ o zaočkovaní vakcínami, ktoré EMA zatiaľ neschválila, ale sú na zozname Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). To znamená, že očkovanie Sputnikom V v Maďarsku môže byť inými krajinami Únie akceptované, lebo táto ruská vakcína je na zozname WHO.

Europoslanci presadili, aby COVID pasy podliehali elektronickému overovaniu ich pravosti s cieľom predchádzať podvodom a falšovaniu. Členské štáty, ktoré budú cestovateľov s týmito osvedčeniami kontrolovať, by nemali mať právo ukladať si ich osobné údaje a žiadna centrálna databáza s týmito údajmi nevznikne ani na úrovni EÚ. Zoznam inštitúcií, ktoré budú spracúvať a získavať údaje z COVID pasov, bude verejný a v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

V prijatom uznesení sa tiež píše, že vakcíny proti COVID-19 sa musia vyrábať vo veľkom rozsahu, za prijateľnú cenu a musia sa prideľovať globálne. V tejto súvislosti kritizovali situáciu, ktorá vznikla nedodržaním harmonogramu výroby a dodávok očkovacích látok zo strany farmaceutických spoločností.

Hlasovanie o zavedení Covid pasov si môžete pozrieť na strane 327.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2021-04-28-RCV_FR.pdf

https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/24223/P9_PV(2021)04-28(RCV)_en.doc

Reakcie našich europoslancov na tému: Osvedčenie EÚ pre COVID-19

Milan Uhrík (NI): Europarlament včera odhlasoval zavedenie tzv. Covid pasov. Stalo sa to, žiaľ, aj s masívnou podporou slovenských europoslancov. V Bruseli som ako sa jediný Slovák spojil s 53 konzervatívnymi europoslancami z celej Európy, aby sme spolu predložili na hlasovanie návrh na úplné zamietnutie pripravovaných Covid pasov.

Žiaľ, tento návrh na zamietnutie Covid pasov neprešiel, pretože proti nemu hlasovali aj takmer všetci slovenskí europoslanci. Okrem progresívcov, liberálov a poslancov z KDH boli proti zamietnutiu Covid pasov dokonca aj všetci SMERáci. Vo finálnom hlasovaní sa zase SMERáci iba zdržali. Čo si o takejto dvojtvárnej politike máme myslieť?

Nestačili nám testovacie certifikáty od Matoviča? Treba ešte ďalšie z EÚ?! Veď to bude opäť len čistá šikana. Ľudia sa budú musieť týmito covid certifikátmi preukazovať pri cestovaní za hranice a v budúcnosti možno aj pri návšteve reštaurácií či obchodov. Tieto pasy v podstate zavádzajú povinnosť buď sa pravidelne testovať, pravidelne očkovať, alebo prekonať Covid. Pamätajte si politikov, ktorí to schválili alebo tomu nebránili!

Miroslav Radačovský (NI): Niekoľko tisíc občanov zaslalo svoj názor a len na niekoľko výnimiek, konštatovalo, že COVID PASS nie. Je to pre mňa dostatočná vzorka, aby som mohol konštatovať, že názor občanov Slovenska a nič iné, je pre mňa záväzok a povinnosť europoslanca hlasovať proti zavedeniu COVID PASSU. A predovšetkým viem, čím v europarlamente môžem argumentovať. Pretože len názor bez argumentácie, vôle občanov, v europarlamente neobstojí.

Monika Beňová (S/D): Dôležité pri návrhoch Komisie týkajúcich sa digitálneho zeleného osvedčenia alebo covid pasu je, aby voľný pohyb skutočne podporovali a naopak súčasnú situáciu ešte viac neskomplikovali. Vyjednávania o konečnej podobe covid pasu by sa následne mali ukončiť tak, aby ho v prípade správneho nastavenia bolo možné zaviesť do praxe ešte pred začiatkom leta. Občania by totiž informáciu o jeho fungovaní mali mať vzhľadom na blížiacu sa letnú sezónu čo najskôr. Cieľom je vyhnúť sa počas letnej sezóny karanténe, či iným reštriktívnym opatreniam, ktoré zavádzajú jednotlivé krajiny. Covid pas bude mať pravdepodobne časovo obmedzenú platnosť a okrem samotného očkovania by mal obsahovať napríklad aj informáciu o prekonaní koronavírusu, či o testovaní. Súčasťou debaty je zároveň aj zlepšenie cenovej dostupnosti presnejších PCR testov, najmä pre nezaočkované osoby.

Michal Šimečka (Obnovme Európu): Cieľ je jasný - zjednodušiť cestovanie. V Chorvátsku či kdekoľvek v Európe len na požiadate ukážete QR kód, a nemusíte riešiť, či je v krajine povinnosť karantény či nutnosť testovania po príchode, alebo čokoľvek iné. Dôležité je, že v osvedčení budú aj informácie o protilátkami či aktuálnom PCR teste – aby neboli diskriminovaní všetci tí, ktorí z rôznych dôvodov neboli zaočkovaní. Lebo voľný pohyb po Európe je právom všetkých európskym občanov. Veľkou výzvou však bude technická implementácia - po fiasku s eKaranténou dúfam, že slovenským občanom neurobí škrt cez rozpočet štátne IT. Celý systém síce zastreší Európska komisia, ale samotné certifikáty musí vytvoriť slovenská vláda.

Eugen Jurzyca (EKR): Podporujem zavedenie Covid certifikátov, ktorých cieľom je uľahčiť pohyb po EÚ. Som za to, aby sa otvárali možnosti cestovať a podnikať napríklad pre zaočkovaných alebo ľudí s negatívnym testom. Takéto uvoľnenie opatrení pomôže všetkým, pretože ekonomika sa začne skôr zotavovať.

Miroslav Číž (S/D): Mnohí občania majú obavy, že regulácia tohto typu sa stane diskriminačným nástrojom. Ja so samotným textom návrhu EP v princípe súhlasím. EP zapracoval do návrhu záruky, aby nedochádzalo k diskriminácii a to hlavne prostredníctvom možností cestovať s COVID certifikátom nie len ak ste vakcinovaní, ale taktiež, ak máte negatívny 72 hodinový PCR test, 24 hodinový antigenový test, alebo ak máte dôkoz o protilátkach z prekonanej choroby. Je jasné, že následné vyjednávania medzi Európskym parlamentom, Komisiou a Európskou radou, určite ešte otvoria viaceré témy, v ktorých sa členské štáty nezhodujú /ako napríklad, ktoré vakcíny budú môcť byť uvedené na tomto COVID certifikáte?/. Pozitívne je, že EP vo svojej pozícii udáva povinnosť vládam zabezpečiť vyššie uvedené testy bezplatne.

Peter Pollák (EĽS): Myšlienku COVID pasu plne podporujem. Je však nespravodlivé, aby občania Únie, ktorým Európska komisia nedokázala zabezpečiť dostatok registrovaných vakcín, nedostali COVID pas len preto, že sa kvôli ochrane vlastného zdravia nechali zaočkovať napr. Sputnikom V či inou vakcínou, ktorá požadovanú registráciu EMA a WHO síce nemá, ale prešla všetkými testami v akreditovanom laboratóriu niektorej z členských krajín Únie. Chápal by som, keby toto nariadenie platilo v čase, keď je registrovaných vakcín dostatok pre každého a ľudia sa napriek tomu rozhodnú pre neregistrovanú vakcínu sami z vlastnej vôle. V tejto chvíli považujem opatrenie za diskrimináciu tých, ktorí chceli zachrániť svoje zdravie a nemali inú možnosť ako zaočkovať sa napr. Sputnikom.

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Digitálne zelené osvedčenie bude kľúčovým pre nás všetkých a návrat do “normálu”. Je potrebné, aby certifikáty neboli diskriminačné alebo neférové, no zároveň ak majú efektívne potrebujeme jasné pravidlá. Otázkou, ktorá je momentálne na stole v Európskom parmalent je, či budeme na digitálnych osvedčeniach uvádzať názov vakcíny, ktorou bol človek zaočkovaný. Som zástancom očkovania vakcínami, ktoré sú schválené Európskou liekovou agentúrou a myslím si, že názov vakcíny by mal byť v digitálnom osvedčení uvádzaný, bez ohľadu na to, či ide o vakcínu schválenú Európskou liekovou agentúrou.  Bude však v kompetencii každej krajiny, či sa rozhodne na svoje územie pustiť na základe osvedčenia aj ľudí, ktorí boli zaočkovaní vakcínou, ktorá nebola schválená pre celú Európu. Je dôležité poznamenať, že aj keď Európska únia pripravuje parametre a pravidlá pre digitálne osvedčenia, rozhodovanie o ich používaní v praxi bude na každom členskom štáte individuálne.

Miriam Lexmann (EĽS): Na prípravu a implementáciu všetkých parametrov COVID pasov máme čas len do konca júna. Len s ich pomocou zabránime zvlášť počas leta rôznym nekoordinovaným cestovným opatreniam a zároveň zabezpečíme jednotný prístup k mobilite občanov bez vážneho rizika šírenia pandémie. Ako sme to spoločne s kolegami zdôraznili v liste vláde SR, ktorý som iniciovala, bude veľmi dôležité zvládnuť nielen technickú prípravu, ale vo vzťahu k verejnosti najmä komunikáciu v procese zavádzania COVID pasov do praxe. 

Ivan Štefanec (EĽS): Zjednodušenie a štandardizovanie dokladov pomôže ľudom najmä pri cestovaní počas pandémie. Podstatné je, aby boli informácie v certifikátoch chránené pred zneužitím a ich vydávanie bolo transparentné a jednoduché. To je úlohou administratív narodných štátov.

Vladimír Bilčík (EĽS): O digitálnych zelených certifikátoch sa už v EÚ hovorí niekoľko týždňov. Podnikli sme konkrétne kroky k ich zavedeniu, aby mohli byť v členských krajinách v júni spustené. Je na slovenskej vláde, aby pripravila infraštruktúru, vďaka ktorej budú digitálne zelené certifikáty spustené bez prieťahov. Od slovenskej vlády sme zatiaľ nepočuli, či pokročila v prípravách a ako plánuje digitálny zelený certifikát zaviesť. Minister zdravotníctva by tak mal urobiť čo najskôr. Chcem tiež zdôrazniť, že nezaočkovaní ľudia nesmú byť diskriminovaní pri cestovaní po EÚ. Musia mať prístup k spoľahlivému testovaniu, ktorým je len PCR test. Dnešné vysoké poplatky za PCR test sú však objektívnou prekážkou pre všetkých nezaočkovaných ľudí a som presvedčený o tom, že vláda by každému Slovákovi a Slovenke mala venovať niekoľko PCR testovaní zdarma, nech už cestuje za prácou alebo na dovolenku.

Robert Hajšel (S/D): Aj keď bolo plánované vydanie akýchsi kovid pasov, ktoré nám po dlhotrvajúcich obmedzeniach otvoria cestu k moru a na dovolenku  určite dobrým úmyslom, dnes sa ukazuje, že vytvorené očakávania ľudí sa nemusia naplniť a kovid pasy  možno nakoniec nebudú garanciou ozajstného voľného pohybu. Dva mesiace pred letnými dovolenkami nie sú doriešené všetky otvorené otázky týkajúce sa napríklad uznávania  vakcín mimo portfólia Európskej únie ako je Sputnik V alebo Sinopharm a nie je ani úplne isté, či sa po prípadnom schválení osvedčení členskými štátmi podarí zabezpečiť ich distribúciu ešte pred turistickou sezónou. Osvedčenia nemôžu byť náhradou cestovného pasu alebo vízového dokumentu, ale musí ísť iba o dočasný nástroj, ktorý má občanom uľahčiť cestovanie po celej Európskej únii, ktorý ale nemôže vytvárať žiadnu diskrimináciu tých, ktorí ním disponovať nebudú. Rovnocennou alternatívou k očkovaniu musia byť aj platné testy a potvrdenia o protilátkach z už prekonaného ochorenia COVID-19.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR): Často sa stretávam s dezinformáciami v tomto smere, preto by som chcela zdôrazniť, že pripravované EÚ Covid certifikáty v žiadnom prípade nezavádzajú povinnosť očkovania. Pre tých, ktorí sa očkovať nemôžu alebo nechcú, budú zahŕňať aj výsledok testu či potvrdenie o prítomnosti protilátok po prekonaní ochorenia. Tieto potvrdenia potrebujeme už dnes, Covid certifikát tak len zjednotí ich formu a tým uľahčí voľný pohyb, ktorý však ich držbou nie je podmienený. Kľúčové bude však neustále prihliadať na vyvíjajúce sa vedecké poznanie, najmä v súvislosti dĺžkou trvania imunity či infekčnosti.

Michal Wiezik (EĽS): Je dôležité zdôrazniť, že Digitálny zelený certifikát a predovšetkým osvedčenie o vakcinácii v žiadnom prípade nie je podmienkou voľného pohybu, ktorý je v EÚ hlboko zakoreneným právom. Občanom, ktorí sa nezaočkujú kvôli zdravotným dôvodom alebo občania, ktorí sa nechcú zaočkovať musia mať naďalej právo voľného pohybu. To môže byť podľa práva EÚ obmedzené len na základe konkrétnych opatrení o vstupe do jednotlivých členských krajín, tak, ako tomu je aj teraz. Preto certifikát len zjednocuje formát, v ktorom sa potvrdenia o negatívnom výsledku testu, uzdravení alebo očkovaní vydávajú v 27 krajinách EÚ  a zabezpečuje jednoduché a spoľahlivé overovanie potrebných dokumentov na vstup. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že v súčasnosti potrebujem viacero dokumentov, vrátane negatívneho PCR testu, čestného prehlásenia a registrácie do systémy na kontrolu pohybu, na absolvovanie cesty medzi Zvolenom a Bruselom. Jednotný certifikát či už s negatívnym výsledkom testu alebo s potvrdením o uzdravení alebo očkovaní tomu predíde a umožní ľuďom cestovať bez zbytočných prieťahoch na vnútorných hraniciach EÚ.

Zdroj: sme.sk / europarl.europa.eu / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti