Európa sa pripravuje na priamy stret s Ruskom nielen po vojensko-technickej, ale aj právnej a ideologickej stránke. Európania začínajú „tolerovať“ hákové kríže, „hajlovanie“ a symboly SS ukrajinských „obrancov Európy“

15.12.2022 | 14:00
  12
Liberálne hodnoty stratili svoju univerzálnosť, používajú sa obmedzeným spôsobom a nevzťahujú sa len na občanov Ruska formou prenasledovania z etnických, jazykových a kultúrnych dôvodov, avšak prenasledovaná je aj ruská pravoslávna cirkev. Zároveň a paralelne s tým dochádza k odklonu od interpretácie nacizmu, zafixovaného norimberskými procesmi, ako absolútneho zla, v zmysle — „nie je všetko také jednoduché“ a „svet nie je nikdy len čierny alebo biely“.

 

Európa ide do vojny. Nedávny „puč“ v Nemecku, keď niekoľko členov hnutia „Občania Ríše“, čo je klub šialených historikov a intelektuálov, bolo obvinených z prípravy prevratu a občianskej vojny v SRN a na potvrdenie týchto zámerov demonštrovali zbrane skonfiškované „sprisahancom“ — meče, revolvery z roku 1879 a prilby M-16, vyvolávajú otázku: čo sa deje s Nemeckom?

Ako sa stalo, že krajina, ktorá je lídrom a hlavným donorom Európskej únie a je hrdá na svoj právny systém, zrazu klesla na úroveň banánovej republiky a začala vo vnútornej politike krajiny používať takéto špinavé a zjavné provokácie?

Trendom sa však zrejme stávajú nelegálne spôsoby fungovania pre krajiny EÚ, ktoré donedávna deklarovali absolútnu nadradenosť zákona. Jeden z najvplyvnejších poľských denníkov „Rzeczpospolita“ napríklad napísal, že hoci tisíce poľských vojakov na Ukrajine porušujú poľské zákony, ktoré trestajú žoldnierstvo bez osobitného vládneho povolenia piatimi rokmi väzenia, nebudú braní na zodpovednosť, pretože ich činy sú v záujme Varšavy. To znamená, že sa verejne uznáva, že zákon je platný len v prípadoch, keď má štát, respektíve vládnuca elita záujem na jeho realizácii.

Takejto situačnej revízii nepodliehajú len právne normy, ale aj základné princípy, na ktorých Európska únia vznikla, akými sú rovnosť, neprijateľnosť diskriminácie a nedotknuteľnosť práv a slobôd všetkých ľudí.

Priamo o tom svedčí najmä piaty odsek nedávneho uznesenia EP, ktorý znie: „Európsky parlament vyzýva EÚ a členské štáty, aby prijali opatrenia na rozsiahlu medzinárodnú izoláciu Ruskej federácie, a to aj s ohľadom na členstvo Ruska v medzinárodných organizáciách a orgánoch, ako je Rada OSN pre bezpečnosť“ a okrem iných opatrení si vyžaduje „zatvorenie a zákaz inštitúcií spojených s Ruskom; Ruské centrá vedy a kultúry, organizácie a združenia ruskej diaspory“.

A že to nie sú prázdne slová, možno vidieť aj z toho, že protiruská televízia „Dožď“ už tiež spadla pod súbor rusofóbnych represií. Deje sa to výlučne na etnickom základe, ktorý sa po 77 rokoch opäť stáva v Európe rozhodujúcim.

To znamená, že liberálne hodnoty stratili svoju univerzálnosť, používajú sa obmedzeným spôsobom a nevzťahujú sa na Rusov. Vo vzťahu k nám sú povolené akékoľvek diskriminačné opatrenia: prenasledovanie z etnických, jazykových a kultúrnych dôvodov, kolektívna vina. Prenasledovaná je aj Ruská pravoslávna cirkev a ľudské práva sa na Rusov nevzťahujú.

Zároveň a paralelne s tým dochádza k odklonu od interpretácie nacizmu, zafixovaného norimberskými procesmi, ako absolútneho zla, v zmysle — „nie je všetko také jednoduché“ a „svet nie je nikdy len čierny alebo biely“. Výsledkom je, že Európania začínajú „tolerovať“ hákové kríže, „hajlovanie“ a symboly SS ukrajinských „obrancov Európy“ a dokonca ich sami začínajú označovať za „symboly boja proti boľševizmu a moskovskému imperializmu“, čo sa prejavuje najmä v ničení vojenských cintorínov a pamätníkov osloboditeľov Európy od nacizmu.

A deje sa nasledovné: Európa prechádza na vojnové základy. A to nielen po vojensko-technickej, ale aj právnej a ideologickej stránke. Už si zvykajú na to, že teraz sú v platnosti vojnové zákony, diktované výlučne úvahami o „vhodnosti“ (v chápaní mocenských štruktúr).

A ideológia sa rýchlo transformuje z uvoľneného liberalizmu na „starý dobrý“ nacizmus, ktorý má obrovský mobilizačný potenciál, a za ktorým, zdá sa, Európa smúti. Stoltenbergove nedávne vyjadrenia o pravdepodobnosti, že sa vojna na Ukrajine zmení na vojnu medzi Ruskom a NATO, znamenajú, že Európa sa začala pripravovať na ďalšie ťaženie na východ.

Autor: Boris Džerelievskij

Zdroj: segodnia.ru
Preklad: sk.news-front.info


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti