Dôvody, kvôli ktorým Twitter zrušil účet prezidenta Trumpa. Twitter nie je o SLOBODE SLOVA, vyhlásil americký prezident

10.01.2021 | 17:32
  4
Twitter propaguje platformu radikálnej ľavice, kde sa môže slobodne vyjadrovať len hŕstka tých najnebezpečnejších ľudí na svete, reagoval šéf Bieleho domu na bezprecedentný kroku sociálnej siete.

Po podrobnom preskúmaní posledných tweetov z účtu @realDonaldTrump a kontextu okolo nich – hlavne ako ich prijímajú a interpretujú ľudia na Twitteri a mimo neho – sme natrvalo zrušili tento účet kvôli riziku pokračujúceho poburovania a násilia.

Poznámka: Všimnite si, že dôvodom umlčania už nie je úmysel toho, kto niečo komunikuje, ani skutočný význam jeho vyhlásenia, ale to, ako ho chápu a interpretujú jeho prijímatelia – a teda potenciálne práve vlastníci mediálneho priestoru. S takýmto prístupom už máme svoje skúsenosti aj na Slovensku, pravdepodobne sa však podmienky slobodného vyjadrovania budú postupne ešte pritvrdzovať.

Zároveň je týmto jasné, prečo médiá hlavného prúdu nepotrebujú publikum, ktoré vie čítať s porozumením a samostatne myslieť.

V ďalšom texte Twitter vysvetľuje, že k tomuto rozhodnutiu ho viedli najmä tieto dva prezidentove tweety:

„Tých 75 000 000 skvelých amerických vlastencov, ktorí volili mňa, AMERICA FIRST a MAKE AMERICA GREAT AGAIN, bude znieť SILNÝM HLASOM do ďalekej budúcnosti. Nie je možné ich nerešpektovať ani chovať sa k nim bezprávne žiadnym spôsobom, nástrojom ani formou!!!“

„Všetkým, ktorí sa ma na to pýtali, nezúčastním sa inaugurácie 20. januára.“

Prečo tieto vyhlásenia považuje Twitter za neprípustné, zdôvodňuje takto:

Vyhlásenie prezidenta Trumpa, že sa nezúčastní inaugurácie, pochopilo veľa jeho prívržencov ako ďalšie potvrdenie, že voľby boli nelegitímne, a popiera to jeho predchádzajúce dva tweety, ktoré zverejnil prostredníctvom svojho zástupcu Dana Scavino, že 20. januára prebehne riadne odovzdanie funkcií.

Druhý z tweetov môže slúžiť aj ako povzbudenie tých, ktorí uvažujú nad násilnými činmi a bude bezpečné zaútočiť na inauguráciu, keďže on tam nebude.

Aj v prvom tweete použitie slov „americkí vlastenci“ pre svojich prívržencov sa interpretuje ako podpora pre tých, ktorí ku Kapitolu prídu páchať násilnosti.

Zmienka o tom, že jeho prívrženci budú znieť „SILNÝM HLASOM do ďalekej budúcnosti“ a že „nie je možné ich nerešpektovať ani chovať sa k nim bezprávne žiadnym spôsobom, nástrojom ani formou!!!“ sa interpretuje ako ďalší príznak toho, že prezident Trump neplánuje „riadne odovzdanie funkcií“ a namiesto toho plánuje pokračovať v podpore, povzbudzovaní a bránení tých, ktorí veria, že vyhral voľby.

Po Twitteri aj mimo neho už kolujú plány na ozbrojené protesty, medzi ktorými má byť aj druhý útok na Kapitol a vládne budovy 17. 1. 2021.

Na základe týchto posúdení sme prišli k záveru, že dva vyššie citované tweety pravdepodobne budú inšpirovať druhých, aby zopakovali násilné akcie, ku ktorým došlo 6. 1. 2021 a že existuje viacero príznakov, že ich budú brať a chápať ako povzbudenie, aby tak urobili.

Trump: Twitter nie je o SLOBODE SLOVA

Donald Trump už tento krok Twitteru komentoval, že tento krok Twitteru očakával, lebo všetky sociálne siete konajú v koordinácii s Demokratmi. Ohlasuje tu vytvorenie vlastnej sociálnej siete. Kľúčový, označený, červený rámček znie:

Twitter nie je o SLOBODE SLOVA. Záleží im len na tom, aby propagovali platformu radikálnej ľavice, kde sa môže slobodne vyjadrovať len hŕstka tých najnebezpečnejších ľudí na svete.

Poznámka: Určite ste si v tejto ťahanici medzi Republikánmi a Demokratmi všimli, že pojmy „ľavica“ a „pravica“ v nej strácajú svoj tradičný význam. Trump nazýva svojich odporcov extrémnou ľavicou, hoci ich hlavne charakterizuje progresivistický globalizmus, lojálny voči kapitálu a ústretový voči nadnárodným korporáciám. Prívržencov Trumpa zas nazývajú extrémnou pravicou, čo na Slovensku má svoje synonymum v slovách „fašisti“ a „náckovia“.

Verím, že našim inteligentným čitateľom ani netreba prízvukovať, že redakcia Dav Dva sa na tejto škále nechce etablovať na žiadnom z jej koncov a pre seba za relevantné považuje úplne iné hodnotové kritériá.

Zdroj: davdva.sk / blog.twitter.com

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti