DOKUMENT: Ministerstvo vnútra potvrdilo, že vyšetrovateľka policajnej inšpekcie Diana Santusová sa v kauze zásahu proti kajúcnikom ničoho nezákonného nedopustila!

10.09.2021 | 11:47
  1
Informáciu na sociálnej sieti zvrerejnil koaličný poslanec Sme rodina Peter Pčolinský.

Pčolinský to vyjadril krátko a stručne: ”Toto netreba ani komentovať. Otázka je jasná, odpoved ešte jasnejšia.”

Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) zverejnil v auguste list vyšetrovateľky Diany Santusovej, ktorá velila zásahu proti kajúcnikom v kauze manipulovania trestných konaní, kým ho nestopli na pokyn policajného prezidenta Petra Kovaříka.

Viac v článku TU.

Na šéfku špecializovaného tímu Santusovú sa sťažovali a podali podnety príslušníci NAKA. Vyšetrovateľ NAKA vo svojom trestnom oznámení písal o manipulácii výpovedí svedkov Úradom inšpekčnej služby (ÚIS) v neprospech podozrivých príslušníkov NAKA a ďalších zainteresovaných osôb. Námestník generálneho prokurátora SR Jozef Kandera však predmetné trestné stíhanie koncom augusta 2021 zastavil.

"Uznesenie o začatí trestného stíhania zo 16. júla 2021 bolo vydané v rozpore so zákonom, nepríslušným orgánom, bez akýchkoľvek relevantných podkladov, pričom skutkový dej je koncipovaný paušálne, nekonkrétne," uviedla GP SR. Poukázala na to, že uznesenie je súhrnom domnienok a hypotéz vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pričom z neho nemožno zistiť, v čom konkrétnom má spočívať trestná činnosť.

"Generálna prokuratúra zdôrazňuje, že svojvoľné vymedzenie skutku a následné prispôsobovanie dokazovania v prípravnom konaní takto vymedzenej skutkovej vete je v trestnom konaní neprípustné a je v rozpore so zákazom svojvôle pri rozhodovaní štátnych orgánov," uvádza sa v stanovisku.

"Zároveň je nevyhnutné konštatovať, že vymedzenie skutku vznesení o začatí trestného stíhania je v rozpore s § 199 ods. 3 Trestného poriadku, pretože neobsahuje žiadne konkrétne skutočnosti a obsah uznesenia je len kombináciou všeobecných indícií, ktoré nie sú konkretizované, a paušálnych domnienok a hypotéz vyšetrovateľa PZ, ktoré vychádzajú z kolektívnej prezumpcie viny všetkých príslušníkov Úradu inšpekčnej služby, útvaru inšpekcie, odboru inšpekčnej služby Západ. Ak existuje podozrenie zo spáchania konkrétneho trestného činu, ale nie je jasné, ako sa mal skutok stať, nie je možné svojvoľne začať trestné stíhanie a vymýšľať si skutkové okolnosti o „bližšie nestotožnených osobách majúcich vzťah k Slovenskej informačnej službe“, „doposiaľ nestotožnených príslušníkoch Úradu inšpekčnej služby, útvaru inšpekcie, odboru inšpekčnej služby Západ“ a „iných civilných osobách“. Rovnako tak bližšie nestotožnené je aj konanie týchto osôb, a to zhromažďovanie informácií majúcich vzťah k vyšetrovaniu v rámci pracovnej skupiny „OČISTEC“, zhromažďovanie informácií zo zápisníc z rôznych trestných spisov, realizovanie úkonov trestného konania spôsobom, aby boli splnené podmienky na zadržanie členov patriacich do pracovnej skupiny „OČISTEC“, vypočutie svedkov a podobne. Bližšie nestotožnený je aj motív tejto ich činnosti, a to vopred prisľúbený finančný prospech, resp. vopred prisľúbená nenáležitá výhoda, kde ide v podstate iba o prepis znakov skutkovej podstaty trestných činov," uvádza sa v anonymizovanom uznesení Generálnej prokuratúry.

"Zároveň poukazujem na skutočnosť, že skutok je časovo vymedzený od 01.08.2020, a tak ako vyplýva z jeho návetia, smeruje proti príslušníkom Úradu inšpekčnej služby, útvaru inšpekcie, odboru inšpekčnej služby Západ zaradeným do vyšetrovacieho tímu, zriadeného za účelom vyšetrovania podozrení z ovplyvňovania svedkov členmi skupiny „OČISTEC“, pričom samotný špecializovaný vyšetrovací tím bol zriadený až 10.05.2021, teda vyše 9 mesiacov potom, ako príslušníci, ktorí sú do neho zaradení, mali podľa uznesenia o začatí trestného stíhania zo 16.07.2021, začať páchať v uznesení špecifikovanú trestnú činnosť," vysvetľuje Generálna prokuratúra absurdnosti uvedené v trestnom oznámení vyšetrovateľa NAKA.

"Zdôrazňujem, že svojvoľné vymedzenie skutku a následné prispôsobovanie dokazovania v prípravnom konaní takto vymedzenej skutkovej vete, je v trestnom konaní neprípustné a je v rozpore so zákazom svojvôle pri rozhodovaní štátnych orgánov," dodáva na záver námestník generálneho prokurátora SR Jozef Kandera.

Viac v článku TU.

Zdroj: InfoVojna / veci-verejne.sk

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti