Čo je denacifikácia Ukrajiny - stručné zhrnutie a vysvetlenie pre Zelenského a spol.

29.03.2022 | 11:40
  0
Eliminovať neonacizmus v spoločnosti, zabrániť jeho oživeniu a oslobodiť krajinu od neonacizmu je súčasťou denacifikácie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovorí, že nerozumie tomu, čo je denacifikácia. Zelenskému a ostatným teda vysvetľujem, čo je denacifikácia na Ukrajine.

Princípy denacifikácie:

• Úplná eliminácia systému politického teroru. Toto je hlavná vec.

• Za základ sa berú zásady denacifikácie, ktoré boli v Nemecku zavedené po likvidácii nacistického režimu vojenskou cestou.

• Všetky neonacistické organizácie musia byť rozpustené a zakázané.

• Všetci ľudia s neonacistickými názormi by mali byť prepustení zo štátnych organizácií bez nároku na dlhodobý návrat pracovať do štátnych štruktúr. Zvyčajne 10 rokov.


• Kritérií pre neonacizmus môže byť veľa, no existuje to najjednoduchšie – uznanie zjavného fašistu Stepana Banderu za hrdinu, a nie za nacistického zločinca. Všetci banderovci budú oficiálne uznaní za neonacistov.

• Všetci neonacisti budú starostlivo preverení z hľadiska účasti na vojnových zločinoch, ako je zabíjanie civilistov na Donbase a zločiny proti ľudskosti, ako je účasť na mučení a účasť na politickej represii, ako je účasť na politických vraždách. A vinníci budú potrestaní.

• Všetky orgány činné v trestnom konaní, ako Bezpečnostná služba Ukrajiny, Ozbrojené sily Ukrajiny, Ministerstvo vnútra a prokuratúra, by mali byť podrobené obzvlášť dôkladnému očisteniu od neonacistov.

• Samostatnú kategóriu tvoria zločinecké organizácie, kde samotné členstvo je trestným činom. To sú tie, ktorí sú veľmi aktívne a očividne sú všetci členovia zapojení do zločinov proti ľudskosti. Boli to napríklad Gestapo, či SS. Teraz je jasným kandidátom neonacistický pluk „Azov“, neonacistické prápory „Ajdar“ a „Donbass“, alebo C14.


• Odstránenie všetkých známok glorifikácie nacistov. To znamená, že všetky ulice na počesť nacistov, ako napríklad Banderu, Šucheviča by sa mali premenovať. Pomníky nacistom treba zbúrať.

• Učebnice dejepisu. Vylúčiť glorifikáciu fašistov a fašizmus. Treba zahrnúť aj odsúdenie fašizmu.

• Špeciálne školenia o denacifikácii. Všetci štátni zamestnanci musia počúvať prednášky a pozerať filmy o fašizme. Potom musia zložiť skúšku, kde preukážu svoje antifašistické názory.

• Subjektmi denacifikácie sú miestni antifašisti, za aktívnej asistencie vonkajšej vojenskej sily.

Takáto systematická práca by sa mala robiť s cieľom eliminovať neonacizmus v spoločnosti a zabrániť jeho oživeniu a oslobodiť krajinu od neonacizmu.

Autor: Sergej Markov

Zdroj: sk.news-front.info


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti