Časti ustanovení Trestného zákona o extrémizme sú v rozpore s ústavou. Z verdiktu Ústavného súdu podľa šéfredaktora Zem&Vek vyplýva, že aj trestné stíhanie voči nemu je nezákonné

16.01.2019 | 19:40
  0
Najnovšie rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky komentoval na Facebooku aj Tibor Eliot Rostas.

Niektoré časti ustanovení Trestného zákona týkajúce sa trestných činov extrémizmu sú v rozpore s Ústavou SR. Rozhodol o tom v stredu 9. januára Ústavný súd (ÚS) SR. Príslušné ustanovenia napadla na ÚS skupina 30 opozičných poslancov národnej rady.

Novela Trestného zákona, ktorá sprísnila opatrenia proti extrémizmu, nadobudla účinnosť 1. januára 2017. Rozpor s ústavou potvrdil ÚS v štyroch ustanoveniach. Ide jednak o nenávistné prejavy „voči inej skupine osôb“ a rozšírenie trestného činu hanobenia a podnecovania k nenávisti pre politické presvedčenie.

Poslanci vyčítali formulácii o inej skupine osôb, že ide o bližšie nedefinovateľnú skupinu, a teda vágny a neurčitý pojem. Ako uviedla predsedníčka ÚS Ivetta Macejková, „napadnutá časť ustanovení je nesúladná pre svoju otvorenosť s princípom legality, pretože sloboda prejavu nemôže byť obmedzená tak neurčito a trestný čin nemôže byť formulovaný tak vágne“.

Pri skutkových podstatách hanobenia a podnecovania nenávisti sa rozšírili chránené skupiny o skupinu osôb na základe ich politického presvedčenia. Navrhovatelia namietali, že je to proti princípu slobody prejavu. „Kombinácia charakteru kritéria politického presvedčenia s otázkami koncepcie skutkovej podstaty spôsobuje ústavnú nesúladnosť napadnutého ustanovenia,“ konštatovala Macejková.

Lipšic a Rostas reagujú

Rozhodnutie ÚS je podľa právneho zástupcu skupiny opozičných poslancov Daniela Lipšica dobrou správou pre slobodu prejavu na Slovensku. Uviedol, že v prípade verbálnych prejavov voči „inej skupine osôb“ nikto nevedel, akého prejavu sa má vyvarovať, aby potenciálne neniesol trestnoprávnu zodpovednosť. Ďalej konštatoval, že v slobodnej spoločnosti je absurdné, aby politická polemika bola predmetom trestného konania. „Základom demokracie je diskusia, niekedy aj polemická, niekedy aj za určité hranice slušnosti zachádzajúca, ale to musí regulovať spoločnosť, nie trestné právo, pretože ten dosah na ohrozenie slobody prejavu je veľmi veľký,“ povedal.

„Toto Rozhodnutie sa týka aj prípadu článku T.E.Rostasa v zmysle tzv. extrémistických zákonov §421, §422 a §423 Trestného zákona. Tie sú v rozpore s ústavným zákonom čl.26, ktorá hovorí, že máme právo na slobodu slova, prejavu názoru a cenzúra sa zakazuje. Týmto Ústavný súd potvrdil naše stanoviská a jednoznačne vyjadril, že postup vyšetrovateľov NAKA hrubo porušuje samotnú Ústavu Slovenskej republiky. Moja obhajoba bude trvať na prísnom vyvodení dôsledkov voči všetkým aktérom kriminalizácie, šikany a zastrašovania mňa aj mojej rodiny. To isté platí pre všetky prípady, kedy boli občania našej vlasti prenasledovaní za iný názor,“ komentoval rozhodnutie v stredu 16. januára šéfredaktor časopisu Zem&Vek na sociálnej sieti Facebook.

Zdroj: Facebook / ustavnysud.sk / pravda.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti