Čaputová požiadala o vyškrtnutie zo zoznamu advokátov, čelí pochybnostiam ohľadne svojej praxe

22.03.2019 | 18:00
  3
Vyškrtnutie zo zoznamu advokátov sa považuje za výnimočný krok, advokáti, ktorí vstupujú do verejných funkcií, väčšinou požiadajú o pozastavenie činnosti advokáta.

Prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko) čelí pochybnostiam okolo svojej koncipientskej praxe, ktorá je podmienkou na to, aby advokátsky koncipient mohol zložiť advokátsku skúšku a následne vykonávať povolanie. Momentálne má od 12. marca tohto roka na vlastnú žiadosť advokátsku činnosť pozastavenú a dnes požiadala o vyškrtnutie zo zoznamu advokátov.

V čase, keď bola Čaputová koncipientkou a mala sa školiť u skúsených právnikov, zároveň podnikala na živnosť. Slovenská advokátska komora tvrdí, že vtedy nemala ako zistiť, že advokátsky koncipient má zároveň aktívne živnostenské oprávnenie. Takéto podnikanie popri koncipientskej praxi by dnes advokátska komora označila ako nezlučiteľné so zákonom. Keby to Čaputová pred rokmi komore oznámila, stavovská organizácia by jej živnosť nedovolila. Ona tak ale neurobila.

„V čase Čaputovej zápisu do zoznamu advokátov sa advokátskej komore na základe dostupných informácií javilo, že spĺňa podmienky. Nemali sme informácie o jej inej činnosti, ktorá by mohla byť nezlučiteľná s praxou koncipienta, prípadne o iných nezrovnalostiach počas výkonu jej praxe advokátskeho koncipienta,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej advokátskej komory Alexandra Donevová, ktorá súčasne pre Pravdu potvrdila, že „momentálne má Čaputová od 12. marca 2019 pozastavenú činnosť advokáta na vlastnú žiadosť a k dnešnému dňu požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu advokátov“.

Hovorca Čaputovej Martin Burgr tvrdí, že Čaputová mala na vyškrtnutie iné dôvody ako pochybnosti o svojej praxi. „Advokátsku činnosť už mala nejaký čas pozastavenú a teraz to vyhodnotila tak, že v poslednej dobe aj tak nemá čas sa advokácii venovať. Aj v prípade nezvolenia by sa venovala politickej činnosti, takže požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu advokátov,“ reagoval hovorca Martin Burgr.

Vyškrtnutie zo zoznamu advokátov sa považuje za výnimočný krok, advokáti, ktorí vstupujú do verejných funkcií, väčšinou požiadajú o pozastavenie činnosti advokáta. Ak by sa v budúcnosti chcela Čaputová opäť venovať advokátskej činnosti, musela by opäť absolvovať advokátske skúšky.

Ak sa chce právnik, ktorý ukončil vysokoškolské štúdium, stať advokátom, musí sa zamestnať u školiteľa – advokáta. Pod jeho dohľadom sa ako koncipient tri roky vzdeláva a pripravuje na prácu advokáta. Následne musí vykonať advokátske skúšky, až po nich môže pracovať v tejto oblasti ako advokát.

Slovenská advokátska komora má prísne kritériá pre absolventov, doškoleniu sa musia venovať naplno. Ak chcú podnikať, v súlade s etickými princípmi advokátskej praxe, to musia oznámiť Slovenskej advokátskej komore. Tá živnosti popri výkone koncipientskej praxe väčšinou neschvaľuje. Zákon popri praxi dovoľuje iba pedagogickú, publikačnú, vedeckú, umeleckú a literárnu činnosť. Čaputová pochybila najprv v tom, že advokátsku komoru neinformovala o svojom živnostenskom oprávnení v čase výkonu koncipientskej praxe, ďalšie otázniky vyvoláva obsah jej živnosti. Podľa živnostenského registra podnikala v reklame či poradenstve, čo je koncipientom zakázané s výkonom koncipientskej praxe nezlúčiteľné.

Od 15. augusta 2005 takmer dva roky pracovala Čaputová u advokátky Evy Kovačechovej, ktorá dnes kandiduje za ústavnú sudkyňu. Od nej prešla na asi rok a pol k Zuzane Dlugošovej a povinnú koncipientskú prax ukončila u Tomáša Kamenca, u ktorého pôsobila zhruba rok.

Podľa živnostenského registra dostala oprávnenie podnikať 22. augusta 2005, čo je týždeň po tom, ako nastúpila na koncipientskú prax. Medzi predmetmi jej živnosti bolo ubytovanie, organizovanie konferencií, výskumná a analytická činnosť, reklamná a propagačná činnosť a kontrola transpozície práve EÚ do slovenského právneho poriadku.

Čaputová o tejto aktivite komoru neinformovala. „Od Mgr. Čaputovej takouto žiadosťou nedisponujeme. V dobe jej koncipientúry však ešte komisia, ktorá by sa zaoberala takýmito žiadosťami, zriadená nebola a stalo sa tak až po zmene zákona o advokácii v roku 2013. Je však pravdou, že ak by bola takáto žiadosť komisii doručená dnes, s veľkou pravdepodobnosťou by komisia vyslovila nezlučiteľnosť živnosti s koncipientskou praxou. V čase zápisu Mgr. Čaputovej sa na základe dostupných informácií javilo, že spĺňa podmienky pre zápis do zoznamu advokátov,“ uviedla hovorkyňa komory Alexandra Donevová.

Zdroj: pravda.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti