Súčasní najvyšší predstavitelia Slovenska namiesto vyjadrenia vďaky ruskému národu šíria primitívnu rusofóbiu, ktorá čoraz viac pripomína nacistickú ideológiu z 30. a 40. rokoch 20. storočia, napísal Blaha ruskému veľvyslancovi v otvorenom liste, ktorý napísal pri príležitosti 80. výročia víťazstva Červenej armády v bitke o Stalingrad a zároveň poďakoval ruskému národu za porážku nacistického Nemecka

03.02.2023 | 10:00
  11
Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha smutne skonštatoval, že čelní predstavitelia nášho štátu ignorujú významné historické výročia, ktoré mali zásadný vplyv aj na oslobodenie slovenského územia. „Akoby sa dejiny opakovali, akoby sa v niektorých európskych vládnych kruhoch opätovne rodil fašizmus, prameniaci znovu z nenávisti voči Rusku a slovanským národom“.

OTVORENÝ LIST VEĽVYSLANCOVI RUSKEJ FEDERÁCIE

Vážený pán veľvyslanec,
 
dovoľte, aby som ruskému národu vyjadril úctu pri príležitosti 80. výročia víťazstva Červenej armády v bitke o Stalingrad, ktorá oficiálne skončila nemeckou porážkou 2. februára 1943.

Išlo o kľúčovú bitku v druhej svetovej vojne, ktorá v dejinách patrí medzi tie najkrvavejšie. Historické zdroje uvádzajú, že na strane Sovietskeho zväzu bolo iba v tejto jednej bitke až 1, 2 milióna obetí.

To len dosvedčuje, čo všetko si vytrpel ruský národ v boji proti fašizmu a ako veľmi mu Európa vďačí za svoju slobodu. Slováci na to nikdy nezabudnú.

S hlbokou ľútosťou konštatujem, že najvyšší vládni predstavitelia Slovenskej republiky ignorujú takéto významné historické výročia, ktoré mali zásadný vplyv aj na oslobodenie slovenského územia.

Zo strany slovenských vládnych predstaviteľov ide o prejavy historického bezvedomia a ťažkého morálneho úpadku.

Namiesto vyjadrenia vďaky ruskému národu šíria primitívnu rusofóbiu, ktorá žiaľ čoraz viac pripomína nacistickú ideológiu z 30. a 40. rokoch 20. storočia.

Akoby sa dejiny opakovali, akoby sa v niektorých európskych vládnych kruhoch opätovne rodil fašizmus, prameniaci znovu z nenávisti voči Rusku a slovanským národom.

O to viac by som Vás rád ubezpečil, vážený pán veľvyslanec, že drvivá väčšina ľudí na Slovensku si váži obetu Červenej armády, osobitne ruského národa, ktorý nás oslobodil v druhej svetovej vojne.

Slovensko je mierumilovný národ a vždy budeme volať po mieri. Nikdy nezabudneme na to, čo si vytrpeli hrdinovia Červenej armády pri Stalingrade, ani na to, že vďaka ich odvahe a obetavosti bol porazený fašizmus v Európe aj na Slovensku. Slovenský národ ďakuje.

S úctou,
 
PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.
poslanec NR SR

Ďakovný list ruského veľvyslanca Igora Bratčikova

Poslanec Ľuboš Blaha zverejnil aj reakciu ruského ambasádora na jeho list. „Jeho vďaka patrí vám všetkým, priatelia, ktorí si vážite historickú pravdu. Odkaz ruského veľvyslanca by si mali prečítať všetci tí, ktorí nedokážu vyjadriť ani len štipku úcty k našim osloboditeľom a šíria nenávisť voči ruskému národu. Neprejdú. Pravda nakoniec zvíťazí,“ uviedol Blaha a pri tejto príležitosti vyjadril opäť vďaku ruskému národu za víťazstvo pri Stalingrade.

 

 

Zdroj: Telegram Ľuboš Blaha (1), (2) / InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti